X

ชัยภูมิเปิดเวทีประชาร่วมใจสินค้าเกษตรปลอดภัยสร้างรายได้สู่ชุมชนยั่งยืน!

ชัยภูมิ – เชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมงาน-เลือกซื้อสินค้าปลอดภัยได้ตลอดงานใน ระหว่าง 20-24 ก.ย.66 นี้!

( 21 ก.ย.66 ) นางสาวอรอาภา  โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย กิจกรรม “Chaiyaphum Green Food Market :ชัยภูมิประชารัฐร่วมใจพัฒนาอาหารปลอดภัยสร้างรายได้สู่ชุมชน” ประจำปี 2566  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในภาคเกษตรการแปรรูป และการท่องเที่ยว ให้สามารถแข่งขันเติบโตในระบบเศรษฐกิจ ให้มีเสถียรภาพและยั่งยืนในพื้นที่ให้มากขึ้น

โดยมีเป้าหมาย “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข”  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐทั้งในระดับ นโยบายและระดับพื้นที่ ภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise.SE) ให้เกิดการพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพตลอดต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ผ่านกระบวนการขับเคลื่อน 5 ฟันเฟือง เริ่มตั้งแต่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิตการสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างยั่งยืน

ด้าน นายโดมทอง  ดิเรกศิลป์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวถึงกำหนดการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นรวมจำนวน 5 วัน ระหว่างวันพุธที่  20 – วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. – 19.30 น.ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม 1) การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “Eat good live green : กินดี ชีวิตปลอดภัย สร้างรายได้อย่างยั่งยืน” 2) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหาร ปลอดภัยจาก 16 อำเภอ รวมจำนวน 25 บูท 3) การจัดนิทรรศการการพัฒนาการผลิต การพัฒนา การแปรรูป สินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัยจากหน่วยงานภาคีต่าง ๆ จำนวน 6 บูท ประกอบด้วย (1) สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ (2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ (3) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (4) เครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (5) โรงเรียนยุวเกษตรกร โรงเรียนโนนกอกวิทยาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ (6) โครงการเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัยชัยภูมิ โดยเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัดชัยภูมิ และเครือข่ายคนอินทรีย์วิถีชัยภูมิ และการตรวจคัดกรองสารพิษตกค้างในร่างกาย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 4) การเจรจาธุรกิจ/แลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตหรือผลผลิตต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาด 4 ร ประกอบด้วย โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม และร้านอาหาร

ในครั้งนี้ ทางจังหวัดชัยภูมิจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนในเวทีส่งเสริมความรู้ภายในงาน และเยี่ยมชมเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ตั้งแต่วันพุธที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. – 19.30 น.ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

น้อมรับการทำหน้าที่สื่อเพื่อประชาชนมายาวนานกว่า25ปีเพื่อชาวชัยภูมิพร้อมเป็นเครือข่ายการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีในนามสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิและชมรมสื่อมวลชนชัยภูมิพร้อมรับใช้ชาวชัยภูมิและเป็นเวทีให้กับประชาชนทุกท่านตลอดไปมีอะไรเดือดเนื้อร้อนใจติดต่อมาที่ทีมงาน77ข่าวเด็ดชัยภูมิเราได้หรือที่[email protected]