X

ชัยภูมิจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อยอดแรงงานคุณภาพเด็กอาชีวะไทยโกอินเตอร์

ชัยภูมิ – พร้อมรองรับตลาดแรงงานภาคการลงทุนด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้าทดแทน ที่ขณะนี้ประเทศไทยเป็นฐานลงทุนนำเข้ายานยนต์ไฟฟ้าสูงกว่า 300 %  ที่ยังขาดแคลนกลุ่มแรงงานคุณภาพในกลุ่มสายอาชีวศึกษาตามมาอีกจำนวนมากในอนาคตได้!

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 ก.ค.66 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ  วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย ดร.โสภณ  สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ , ดร.นิรุตต์  บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา , ดร.กรรณิกา ยอดสง่า และผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาจากจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ร่วมกันทำพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 17-19 ก.ค.66 นี้

โดย ดร.ธนุ  วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการจัดการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 32 ขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และการสนับสนุนจากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับชาติ ที่เป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน รองรับตลาดแรงงานที่ยังขาดแคลนอีกจำนวนมากในปัจจุบันในกลุ่มทุกสาขาอาชีพให้ครอบคลุมอย่างมีคุณภาพทั้งในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป ที่ปัจจุบันจะมีกลุ่มนักลงทุนนำเข้าด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้าทดแทน สูงกว่า 300 %  ที่ตั้งแต่ในช่วงปีหน้าเป็นต้นไป ที่กลุ่มอาชีวศึกษา จะต้องเตรียมสร้างแรงงานที่มีคุณภาพรองรับตามมาอีกจำนวนมากได้

และเพื่อเผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีผลงานของสถนศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในระดับสำนักงาน อาชีวศึกษาจังหวัดแต่ละแห่ง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด รวมทั้งสิ้น 78 ผลงาน

โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 39 ผลงาน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 39 ผลงาน ณ สถานที่ในวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ขึ้น

ซึ่งการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปี พุทธศักราช 2566 ในครั้งนี้ จะช่วยต่อยอดได้เห็นการนำเสนอผลงานดีๆจากนักเรียนนักศึกษากลุ่มอาชีวศึกษาที่จะออกไปสู่แรงงานคุณภาพของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้นักเรียนนักศึกษา มีทักษะทั้งกระบวนการคิด วิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติ ฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ นับว่าเป็นการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดทั้งทางวิชาการ เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไปได้

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

น้อมรับการทำหน้าที่สื่อเพื่อประชาชนมายาวนานกว่า25ปีเพื่อชาวชัยภูมิพร้อมเป็นเครือข่ายการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีในนามสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิและชมรมสื่อมวลชนชัยภูมิพร้อมรับใช้ชาวชัยภูมิและเป็นเวทีให้กับประชาชนทุกท่านตลอดไปมีอะไรเดือดเนื้อร้อนใจติดต่อมาที่ทีมงาน77ข่าวเด็ดชัยภูมิเราได้หรือที่[email protected]