X

สั่งปิด รร.ต่ออีกยาวรับมือโควิดป่วยยังพุ่ง อบจ.เร่งช่วย นร.กว่า 1.1 หมื่นคนเสริมเรียนออนไลน์!(คลิป)

ชัยภูมิ – สู้โควิด! อบจ.ชัยภูมิ เร่งส่งมอบซิมเรียนที่บ้าน ช่วยเสริมคุณภาพการเรียนการสอนออนไลน์แบบนิวนอร์มอล พร้อมเร่งเยียวยาเสริมมาตรการช่วย เรียนออนไลน์สู้โควิดฯ จะต้องไม่ให้ทั้ง ครู ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน ทุกคน เกิดมีภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้นตามมาในทุกพื้นที่จากนี้ไปด้วย!

( 3 ส.ค.64 ) ขณะที่ จ.ชัยภูมิ สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมกว่า 141 ราย แยกเป็นผู้ป่วยภายในจังหวัดรวม 4 ราย อยู่ในเขต อ.เมืองชัยภูมิ 1 ราย ,อ.หนองบัวแดง 1 ราย และ อ.เทพสถิต  2 ราย แยกเป็นโครงการรับผู้ป่วยจากพื้นที่เสี่ยงกลับบ้าน อีกรวม 137 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสมแล้วรวม 3,927 ราย เสียชีวิตสะสมแล้วรวม 35 ราย (ศพ)

ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ ยังต้องเข้มมาตรการสั่งปิดควบคุมพื้นที่เสี่ยงที่ทั้งสถานบันเทิง แหล่งสถานที่เสี่ยงต่อการมารวมคนมากๆที่จะเกิดการแพร่เชื้อคนจำนวนมากได้ และโดยเฉพาะในสถานศึกษาโรงเรียนต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งจังหวัดขณะนี้ซึ่งมีการสั่งปิดไปจนถึงวันที่ 6 ส.ค.64 นี้ และล่าสุดวันนี้เองทางด้าน นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดได้มีมติให้ขยายเวลาการสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งในจังหวัดต่อไปอีก 14 วัน เพิ่มเติมจนถึงวันที่ 20 ส.ค.64 นี้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลาย

ซึ่ง จ.ชัยภูมิ ยังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงมีความจำเป็นต้องลดความเสี่ยงด้วยการสั่งปิดโรงเรียน สถานศึกษา งดการสอนแบบการมาเรียนปกติ (On Site) และให้มีการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ (Online) และ On hand (แจกการบ้านตามครัวเรือน) จึงส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในหลายมิติตามมาอีกในหลายพื้นที่ในขณะนี้ด้วย

และล่าสุดด้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ( อบจ.ชัยภูมิ) พบว่ามีโรงเรียนในสังกัดกว่า 26 โรง และมีเด็กนักเรียนรวมบุคลากรกว่า 12,000 คน ซึ่งขณะนี้ล้วนได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 ระบาด โดยนายอัครแสนคีรี  โล่ห์วีระ ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.ชัยภูมิ เปิดเผยว่า  “ปัจจุบัน รร. ในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากปัญหาโควิด-19 หลักๆ ในขณะนี้อยู่ 3 ด้าน โดยมีหลักๆ ด้านที่ 1 ปัญหานักเรียนยากจน ขาดอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ที่เหมาะสม (โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต) และถึงแม้มีโทรศัพท์อยู่แล้ว ก็พบว่ามีปัญหาเรื่องเครื่องโทรศัพท์ไม่พร้อมมาใช้ในการเรียนออนไลน์ที่จะใช้เวลาเรียนผ่านออนไลน์นานนับชั่วโมง และส่งผลให้อุปกรณ์มีปัญหา

ด้านที่ 2 ปัญหาคุณครูและนักเรียนต้องควักกระเป๋าตนเอง เพื่อจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตที่แพงขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ (จ่ายเงินซื้ออินเตอร์เน็ตเพิ่มเพื่อให้สัญญาณเน็ตไม่หลุด) ซึ่งทำให้ครูต้องควักเงินส่วนตัวจ่าย เดือนละจำนวนมากกว่ารายละ 500 บาทขึ้นไป

ด้านที่ 3 ปัญหาทางการเงินของผู้ปกครอง ส่งผลให้ผู้ปกครองส่งเสริมให้ลูกหลานไปทำงานช่วยครอบครัว (ทำไร่ไถนา ฯลฯ) ที่จะเสียโอกาสเข้าเรียนออนไลน์ และไม่สามารถทำให้เกิดการเรียนการสอนที่ให้การเรียนรู้ให้ต่อเนื่องได้

ซึ่งในขณะนี้ทาง อบจ. ชัยภูมิ จึงได้ร่วมวางแผนกับหลายภาคส่วน ทั้งภาคเอกชนที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือสังคมเด็กภาคการศึกษา ทั้งจาก บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น เพื่อร่วมหาทางออก เยียวยานักเรียน คุณครูในสังกัด อบจ. ชัยภูมิ กว่า 12,000 ชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหา 3 ด้าน ดังกล่าว และวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เบื้องต้นทาง บมจ.ทรูฯ ซึ่งได้เดินทางมามอบ “ซิมเรียนที่บ้าน” ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ รวมกว่า 11,000  ซิม/คน  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และทาง อบจ.ชัยภูมิ จะได้ติดต่อประสานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าบริการมือถือมาเพิ่มให้กับเด็กทุกราย และประสานเพิ่มจุดกระจายสัญญาณและความเร็วของสัญญาณไวไฟ (wifi) ภายใน รร. ทุกแห่งในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ เพื่อให้คุณครูสามารถมาสอนผ่าน zoom หรือ google meet หรือ VROOM ที่ รร. ได้อย่างสะดวกไม่ต้องมากลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นในครั้งนี้ด้วย โดยไม่ต้องสอนผ่านหน้าคอมที่บ้าน ซึ่งจะสร้างภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มเติมให้กับครูและผู้ปกครองในขณะนี้ซ้ำอีกด้วย

และนอกจากนี้แล้วยังได้สำรวจจำนวนเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ซึ่งเป็นจำนวนประมาณ 10% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ล่าสุดพบว่ามี นร.ในสังกัด อบจ.กว่า 10,000 คน คนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเลยเบื้องต้นมีอีกกว่า 700 คน  ซึ่งจะได้วางแผนดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมในจุดนี้ได้เพิ่มเติมอีกต่อไปในครั้งนี้ด้วย

ขณะที่ด้าน นายพนม  นาคสังข์ ผู้จัดการทั่วไป ทรูจังหวัดชัยภูมิ ( Province General Manager ) กล่าวว่าหลังได้ทราบและเข้าใจปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในยุคนิวนอร์มอล(  New Normal ) การเรียนออนไลน์ Online สู้โควิดของเด็กๆในขณะนี้ จึงได้สนับสนุนซิมมือถือกว่า 11,000  ซิม/คน เพื่อให้ทั้งครูและนักเรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน การสอน ซึ่ง ”ซิมเรียนที่บ้าน” ที่มอบให้ครั้งนี้จะสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างครบวงจรมีประสิทธิภาพต่อการเรียน อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มช่องทางในการเรียนการสอนสำหรับครูและผู้ปกครอง นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ได้อีกทางด้วย

“สิ่งไหนที่ขณะนี้ไม่ภาคส่วนใด ทั้งรัฐเอกชน สิ่งไหนมี สิ่งไหนพอที่จะช่วยสังคมในแต่ละพื้นที่ได้ ก็ขอให้ทุกฝ่ายออกมาช่วยกันเพื่อที่จะให้ประชาชนชาวชัยภูมิ และทั่วประเทศผ่านวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ร่วมกันไปให้ได้โดยเร็วต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

น้อมรับการทำหน้าที่สื่อเพื่อประชาชนมายาวนานกว่า25ปีเพื่อชาวชัยภูมิพร้อมเป็นเครือข่ายการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีในนามสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิและชมรมสื่อมวลชนชัยภูมิพร้อมรับใช้ชาวชัยภูมิและเป็นเวทีให้กับประชาชนทุกท่านตลอดไปมีอะไรเดือดเนื้อร้อนใจติดต่อมาที่ทีมงาน77ข่าวเด็ดชัยภูมิเราได้หรือที่[email protected]