X

ฮือฮาพิธีอัญเชิญรูปเหมือนเจ้าพ่อพญาแลเจ้าเมืองผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิออกจากศาลเก่าแก่! (คลิป)

ชัยภูมิ – มาตั้ง ณ ศาลชั่วคราว เตรียมทำการก่อสร้างบูรณะศาลแห่งนี้ขึ้นใหม่ เป็นอีกครั้งใหญ่  ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมืองชัยภูมิ  มายาวนานจนปัจจุบันกว่า 200 ปี  ชาวบ้านทุกหมู่เหล่าที่อาศัยอยู่ทั่วทั้งจังหวัดกว่า 1.1 ล้านคน ต่างให้ความร่วมมือ ร่วมส่งแรงใจให้มีการจัดงานแบบนิวนอร์มอลในภาวะโควิด-19 ระบาด ให้คนเข้าร่วมงานได้ไม่เกิน 100 คน ซึ่งทางจังหวัดชัยภูมิ ก็เปิดโอกาสประชาชนในทั่วทั้งจังหวัดที่ไม่สามารถเข้ามาร่วมงานได้มีส่วนร่วมส่งแรงใจติดตามชมพิธีผ่านทางออนไลน์เพื่อให้งานพิธีสำคัญครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี!

( 20 ก.ค.64 ) ซึ่งต่างพากันฮือฮาเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติจากแดดร้อนจัด กลายเป็นเมฆมาปกคลุมพระอาทิตย์ (ทรงกลด)ไว้เพื่อให้เกิดความร่มเย็น แดดที่จัด ๆิ หายร้อนไปทั่วตลอดบริเวณการจัดงานจนเสร็จพธี ในช่วงหลังเพียงแค่ช่วงอัญเชิญรูปหล่อเหมือนเจ้าเมืองฯออกมาจากศาล (เก่าแก่) หนองปลาเฒ่า ได้ไม่ถึงนาที จนชาวบ้านในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ส่วนใหญ่ที่ได้ติดตามการทำพิธีต่างเชื่อว่าการเตรียมศาลบูรณะศาลขึ้นใหม่ให้สวยงามปลอดภัยกว่าเดิม จะเป็นการช่วยให้ดวงเมืองให้ชาวชัยภูมิปลอดภัยสะอาดจากเชื้อโควิด-19 ให้หายออกจากพื้นที่ไปได้โดยเร็วในครั้งนี้ด้วย

โดยเมื่อเวลา 08.39 น.วันที่ 20 ก.ค.64 นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน และตัวแทนประชาชนในพื้นที่รวมไม่เกิน 100 คน ได้ร่วมกันทำพิธีอัญเชิญรูปหล่อเหมือนเจ้าพ่อพญาแล หรือพระยาภักดีชุมพล เจ้าเมืองผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิคนแรกมายาวนานมาได้จนปัจจุบันกว่า 200 ปี  เพื่ออัญเชิญออกจากศาลเจ้าพ่อพญาแลหนองปลาเฒ่า ชุมชนหนองปลาเฒ่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ หลังจากที่อดีตมีการก่อสร้างศาลดังกล่าวที่เคยมีการก่อสร้างบูรณะสร้างขึ้นไว้เป็นศาลดังกล่าวใช้งานมานานต่อเนื่องจนปัจจุบันกว่า 53 ปี ได้เกิดโครงหลังคา ตัวอาคารศาลฯเกิดชำรุดทรุดโทรมเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน ซึ่งทางจังหวัดชัยภูมิ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อพญาแลในพื้นที่ได้เห็นว่าควรจะมีการบูรณะก่อสร้างขึ้นใหม่แทนหลังเก่าให้เกิดความมั่นคงและแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ถึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเกิดความสวยงามเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชัยภูมิ มาแล้วอย่างยาวนานจนปัจจุบันกว่า 200 ปี ที่ชาวชัยภูมิทุกคนได้มากราบไหว้สักการะใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวชัยภูมิ ให้มั่นคงสืบต่อไป

ซึ่งในครั้งนี้จึงจำเป็นต้องทำพิธีอัญเชิญรูปหล่อเหมือนองค์เจ้าพ่อพญาแลที่เก่าแก่อยู่คู่บ้านเมืองชัยภูมิ มาจนปัจจุบันเพื่อไปประดิษฐาน ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแลชั่วคราว ไว้ก่อนที่มีการก่อสร้างขึ้นใหม่ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากศาลฯเก่าแก่เดิมเพียงกว่า 50 เมตร ก็ยังง่ายต่อการที่ยังจะให้ประชาชนในพื้นที่เดินทางมากราบไหว้สักการะได้ที่บริเวณศาลชั่วคราวในขณะนี้ไปก่อนได้อีกทาง

ในระหว่างที่จะมีการเริ่มก่อสร้างในปีนี้ที่มีผู้รับเข้ามาดำเนินการก่อสร้างได้แล้ว ในราคารวมการก่อสร้างศาลขึ้นใหม่อีกครั้งนี้มูลค่ารวมกว่า 46.3 ล้านบาทเศษ ที่จะต้องใช้เวลาการก่อสร้างที่เป็นงานละเอียดอ่อนวิจิตรศิลป์อย่างสวยงามตามแบบเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ที่กำหนดไว้ในการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อพญาแลขึ้นใหม่ครั้งนี้ให้เสร็จสิ้นจากนี้ไปในเวลาไม่เกิน 2 ปี เพื่อเป็นร่วมศูนย์จิตใจพลังศรัทธราของชาวชัยภูมิทุกคนที่มีต่อรูปหล่อเหมือนเจ้าพ่อพญาแลในครั้งนี้สืบต่อไป

ซึ่งในการทำพิธีครั้งนี้หลาย ๆ ฝ่าย ก็เข้าใจถึงสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ เองและในทั่วประเทศที่ขณะนี้ ยังเกิดภาวะโควิด-19 ระบาดอยู่เป็นจำนวนมาก การจัดงานที่จะมีคนมารวมกันจำนวนมากคงทำไม่ได้ ทางจังหวัดชัยภูมิ โดยนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ก็เห็นความสำคัญในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในการทำพิธีอัญเชิญรูปเหมือนเจ้าพ่อพญาแลวันนี้ที่เป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งสำคัญครั้งใหญ่จังหวัดชัยภูมิ และของชาวชัยภูมิ ในรอบกว่า 53 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีประชากรทั้งจังหวัดรวมกว่า 1.1 ล้านบาท ในการทำพิธีครั้งสำคัญครั้งนี้ จึงจำเป็นต้องจัดพิธีแบบนิวนอร์มอล เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่โควิดในพื้นที่ จึงงดการจัดงานให้คนรวมกลุ่มกันจำนวนมากไว้ก่อน ครั้งนี้จึงจำกัดคนมาร่วมงานได้ไม่เกิน 100 คน เพื่อความปลอดภัยและให้เกิดความสบายใจกับทุกฝ่ายในขณะนี้ด้วย

และคนที่มาร่วมงานครั้งนี้ทุกคนก็ต้องผ่านคัดกรองตรวจหาเชื้อมาแล้วต้องผ่านทั้งหมด จึงจะเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ได้ตามมาตรการสูงสุดของจังหวัดชัยภูมิ ในการป้องกันโควิด-19 ในครั้งนี้อย่างเข้มงวด ซึ่งในส่วนของประชาชนที่อยู่ทั่วทั้งจังหวัดกว่า 1.1 ล้านคน ในทั่วทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ของ จ.ชัยภูมิ ก็ยังมีโอกาสร่วมพิธีครั้งนี้ และรับชมขณะนี้การทำพิธีที่สำคัญครั้งนี้ทางออนไลน์ได้ร่วมกันได้ ซึ่งทางจังหวัดเปิดถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้ชมกันด้วย หรือใครที่ยังไม่ได้ชมก็สามารถไปเปิดดูย้อนหลังได้ ที่ก็เป็นวิธีการมีส่วนร่วมในการจัดงานในยุคโควิด-19 ระบาด ประชาชนที่อยู่ทางบ้าน ก็ยังสามารถมาร่วมส่งแรงใจในขณะนี้ทำพิธีได้อีกทาง จึงทำให้เกิดการทำพิธีครั้งสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดชัยภูมิผ่านได้ด้วยดีได้

ขณะที่บรรยากาศการทำพิธีอัญเชิญรูปหล่อเหมือนเจ้าพ่อพญาแล ออกจากศาลเก่าแก่ดังกล่าวในครั้งนี้ ก็ยังเกิดเรื่องสร้างความฮือฮาถึงความศักดิ์สิทธิ์ ต่อดวงวิญญาณของเจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ ที่ระหว่างเพียงแค่ช่วงที่ทางฝ่ายคณะทีมงานได้ทำการอัญเชิญเคลื่อนย้ายองค์เจ้าพ่อพญาแล ออกจากศาลเก่าไม่นาน จากที่ภายนอกมีแดดส่องร้อนจัดกันไปทั่วบริเวณรอบศาล  อยู่ดีๆก็เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ คล้ายพระอาทิตย์ทรงกลด มีเมฆมาบดบังดวงอาทิตย์ไว้ จนเกิดลมสร้างความร่มเย็นให้กับคนมาร่วมงานไปทั่วบริเวณจนมีการดำเนินการตามพิธีอัญเชิญองค์เจ้าพ่อพญาแล ไปประดิษฐานในศาลชั่วคราวแล้วเสร็จก่อนช่วงเที่ยงวันเดียวกันที่ผ่านมา( 20 ก.ค.64) อย่างน่าอัศจรรย์ และทำให้ชาวชัยภูมิ ที่พบเห็นภาพดังกล่าวทั้งคนมาร่วมพิธี และที่ชมผ่านทางถ่ายทดสดผ่านออนไลน์ทางบ้าน ต่างก็พากันเชื่อว่าเป็นความศักดิ์ขององค์เจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองคนแรกที่กำลังจะมาช่วยปกปักษ์รักษาบ้านเมืองให้กับชาวชัยภูมิทุกคน อีกครั้งที่ได้มีการเตรียมก่อสร้างศาลใหม่ให้ท่านเจ้าพ่อพญาแล อีกครั้งนี้ และเชื่อว่าจะเป็นการช่วยให้องค์เจ้าพ่อพญาแลเสริมดวงเมืองให้กับชาวชัยภูมิทุกคนปลอดภัย เกิดความมั่นคง สะอาดสวยงามที่จะทำให้การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ให้หายไปโดยเร็วจากนี้ไปด้วย

รวมทั้งความเชื่อที่มีมายาวนานแต่โบราณ ที่รูปหล่อเหมือนองค์เจ้าพ่อพญาแล ประจำศาลหนองปลาเฒ่า มีความศักดิ์สิทธิ์มาก โดยเฉพาะคนเดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภ ที่ผ่านมาในช่วงแค่เฉพาะต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ยังพบว่ามีสถิตชาวชัยภูมิที่มาขอพรต่อรูปเหมือนเจ้าพ่อพญาแล มีชาวชัยภูมิถูกรางวัลที่ 1 ของสลากิกนแบ่งรัฐบาล รวมเงินเข้าจังหวัดชัยภูมิ ที่ผ่านมาช่วงกว่า 6 เดือน รวมมีทั้งชาวบ้าน พระสงฆ์ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาทมาแล้วเช่นกัน ซึ่งมีหนุ่มชาวอำเภอหนองบัวแดง ถูกรางวัลที่ 1 เพียงรายเดียวสูงสุดรวมกว่า 48 ล้านบาท มาแล้วเช่นกัน จนทำให้ชาวชัยภูมิส่วนใหญ่ที่ทราบว่าหากมีการทำพิธี หรือมีงานจัดกิจกรรมของจังหวัดที่เกี่ยวข้ององค์เจ้าพ่อพญาแล ถือเรื่องที่มักจะเกิดความฮือฮาถึงความสิ่งศักดิ์ขององค์เจ้าพ่อพญาแล โดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคมาตลอดยาวนาจนปัจจุบัน รวมทั้งในการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อพญาแล ขึ้นใหม่อีกครั้งนี้ ทางนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ก็ฝากเชิญชวนสำหรับชาวชัยภูมิ หรือผู้ที่อยากมีส่วนร่วมในการร่วมใจสร้างศาลเจ้าพ่อพญาแลขึ้นใหม่อีกครั้งประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของจังหวัดชัยภูมิครั้งนี้ ก็ยังสามารถร่วมบุญสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศาลเจ้าพ่อพญาแล จ.ชัยภูมิ หรือผ่านธนาคารกรุงไทย ได้จากนี้ต่อไปได้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

น้อมรับการทำหน้าที่สื่อเพื่อประชาชนมายาวนานกว่า25ปีเพื่อชาวชัยภูมิพร้อมเป็นเครือข่ายการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีในนามสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิและชมรมสื่อมวลชนชัยภูมิพร้อมรับใช้ชาวชัยภูมิและเป็นเวทีให้กับประชาชนทุกท่านตลอดไปมีอะไรเดือดเนื้อร้อนใจติดต่อมาที่ทีมงาน77ข่าวเด็ดชัยภูมิเราได้หรือที่[email protected]