X

เข้มสกัดคลัสเตอร์เสี่ยงโควิดรับเปิดเทอมวันแรกป่วยยังเพิ่มยัน นร.จากพื้นที่เสี่ยงทุกรายยังต้องกักตัวให้ครบ 14 วัน! (คลิป)

ชัยภูมิ – ก่อนมาเรียนได้ ยันไม่มีผลกระทบต่อการเรียนเด็กทุกคน ภาพรวมเปิดเทอมวันแรกทั่วชัยภูมิวันแรก เข้มมาตรการรองรับ นร.กว่า 5 หมื่นคนแห่มาเรียนคึกคัก คุมเข้ม ทุก รร.ยืนยันพร้อมเสริมมาตรการให้เด็กทุกคนได้เรียนต่อเนื่องได้ทุกราย ทั้งเด็กคนที่ไม่ได้มาเรียนสลับวันคู่วันคี่กันเพื่อลดความแออัดในทุกแห่งและเด็กมาจากพื้นที่จังหวัดเสี่ยง ยังกักตัวไม่ครบ 14 วัน ซึ่งยังไม่สามารถให้มาเรียนได้ ยังสามารถรับแบบฝึกหัดไปทำเรียนผ่านออนไลน์อยู่ที่บ้านพร้อมกับเพื่อนๆอยู่ที่ รร.ได้ระหว่างกักตัวยังไม่ครบได้ต่อเนื่องอีกทาง พร้อมสร้างความเท่าเทียมให้กับ นร.ทุกคนได้เรียนพร้อมกันในครั้งนี้ได้ ขณะที่ยอดป่วยโควิดยังเพิ่มอีก 1 ราย รวมสะสม 322 ราย ยังต้องเฝ้าระวังคลัสเตอร์กลุ่มแรงงานมาจากพื้นที่เสี่ยงกลับบ้านช่วงเปิดนี้อย่างเข้มงวดทุกรายต้องกักตัวมาตรการอย่างต่อเนื่อง!

( 14 มิ.ย.64 ) ขณะที่ จ.ชัยภูมิ บรรยากาศเปิดภาคเรียนประจำปี 2564 เป็นวันแรกคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนถึงเวลาเข้าเรียน 08.00 น.ต่างมีผู้ปกครองพานักเรียนเดินทางมารอต่อแถวยาวเพื่อรอผ่านจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 กันอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่ก่อนเข้าโรงเรียนหลายร้อยโรงเรียนใน จ.ชัยภูมิ ที่ได้กำหนดเปิดภาคเรียนพร้อมกันในวันนี้มีจำนวนนักเรียนเบื้องต้นจำนวนมากกว่า 50,000 คน ทั้งในสังกัด สพม.ชัยภูมิ, สพป.ทั้ง 3 เขต ที่จะใช้มาตรการป้องกันในการเปิดภาคเรียนครั้งนี้ด้วยการลดจำนวนเด็กนักเรียนที่จะมาแออัดในโรงเรียนเป็นวันแรก อาทิ รร.แต่ละแห่ง ที่จะมีนักเรียนจำนวนมากก็จะแบ่งให้เด็กสลับกันมาเรียนเป็นวันคี่วันคู่ให้มาเรียนในแต่ละวันลดเหลือครึ่งต่อครึ่งในขณะนี้ไปก่อน

รวมทั้งมีมาตรการคัดกรองระหว่างเด็กที่ยังไม่ได้มาเรียน และเด็กผู้ปกครองที่พึ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดเสี่ยง ที่ยังกักตัวและไม่ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครบอย่างน้อย 14 วัน ก่อนมาเรียนได้ ก็จะมีมาตรการเพื่อไม่ให้เกิดการเรียนการสอนขาดช่วงให้ต่อเนื่องได้ ด้วยการฝากใบงานแบบฝึกหัดตามหลักสูตรการเรียนการสอนส่งให้และร่วมเรียนผ่านทางออนไลน์อยู่ที่บ้านควบคู่กันกับเด็กที่มา รร.ไปอีกทางได้ รวมไปถึงเด็กที่อยู่ในกลุ่มผู้ปกครองที่ยังมาเรียนไม่ได้ยังต้องกักตัวให้ครบ 14 วัน ทางโรงเรียนแต่ละแห่งก็จะให้ได้เกิดกระบวนการเรียนการสอนเสริมผ่านออนไลน์ให้ต่อเนื่องอยู่ที่บ้านได้โดยไม่นับเป็นวันขาดเรียนที่จะเป็นจุดช่วยเสริมให้เด็กทุกคนได้เรียนต่อเนื่องเท่าเทียมกันได้ทุกคนในครั้งนี้ด้วย

ขณะที่ นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการเขตการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (ผอ.สพม.ชัยภูมิ)   ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนในครั้งนี้ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ทั้ง37 โรงเรียน ที่มีการเปิดภาคเรียนพร้อมกันในวันนี้เป็นวันแรกเพื่อติดตามการดำเนินการที่ให้มีการเข้มงวดในการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนให้ครบ 100 % ทุกแห่งต่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

พร้อมยืนยันว่ามาตรการป้องกันในการเปิดภาคเรียนครั้งนี้ด้วยการลดจำนวนเด็กนักเรียนที่จะมาแออัดในโรงเรียนเป็นวันแรก อาทิ รร.แต่ละแห่ง อาจจะมีจำนวนนักเรียนมากน้อยไม่เท่ากัน บางโรงเรียนอาจจะมี นร.สูงกว่า 1,500 คน ,2,000 คน หรือมากกว่า 3,000 คน ก็จะแบ่งให้แบ่งเด็กสลับกันมาเรียนเป็นวันคี่วันคู่ให้มาเรียนในแต่ละวันลดเหลือครึ่งต่อครึ่ง หรือตามความเหมาะสมของสถานที่เรียนอย่างมี 3,000 คน ก็ลดเหลือประมาณไม่เกินวันละ 1,500 คน

รวมทั้งมีมาตรการคัดกรองระหว่างเด็กที่ยังไม่ได้มาเรียน และเด็กผู้ปกครองที่พึ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดเสี่ยง ที่ยังกักตัวและไม่ผ่านการตรวจหาเชื้อครบ 14 วัน ก่อนมาเรียนได้ ก็จะมีมาตรการเพื่อไม่ให้เกิดการเรียนการสอนไม่ให้ขาดช่วงให้ต่อเนื่องได้ ด้วยการฝากใบงานแบบฝึกหัดตามหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ไปให้เด็กผู้ปกครองที่ยังไม่ได้มาเรียนในแต่ละวันได้เรียนอยู่ที่บ้านควบคู่กันไปด้วยได้ รวมไปถึงเด็กและผู้ปกครองที่ยังกักตัวไม่ครบ 14 วัน ให้ได้เรียนต่อเนื่องอยู่ที่บ้านได้โดยไม่นับเป็นวันขาดเรียนที่จะเป็นจุดช่วยเสริมให้เด็กทุกคนได้เรียนต่อเนื่องเท่าเทียมกันได้ไปพร้อมๆกันทุกคนในครั้งนี้ด้วย

ขณะที่ด้านบรรยากาศหน้าโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ บรรดาผู้ปกครองนักเรียนได้พากันเดินทางมาส่งลูกหลานของตนเองที่ยังอยู่ในช่วงเด็กอนุบาลปฐมวัย ที่ยังต้องมีการดูแลเด็กใกล้ชิดมากกว่ากลุ่มเด็กมัธยม ที่ทางประตูทางเข้าโรงเรียนก็มีผู้ปกครองมาส่งเด็กกันอย่างคึกคักไม่แพ้กัน ซึ่งนักเรียนต้องยืนเข้าแถวยาวเว้นระยะห่าง รอผ่านจุดตรวจคัดกรองป้องกันเชื้อโควิด-19 กันอย่างเข้มงวดในทุกจุดด้วยเช่นกัน ก่อนเข้าโรงเรียน หากเด็กรายใดวัดร่างกายมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียล ทาง รร.ก็จะประสานรถ รพ.ให้มารับตัวและประสานผู้ปกครองเข้ารับการตรวจรักษาในทุกรายได้ทันที

ซึ่งด้านนายบุญเถา  บุราณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เปิดเผยว่า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้น ป.6 มีเด็กนักเรียนทั้งหมดกว่า 2,450 คน ในวันแรกของวันเปิดภาคเรียนแรกปีการศึกษา 2564 ที่เลื่อนมาเปิดวันนี้ (14 มิ.ย.64) ที่มีการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนตามปกติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดไว้รองรับอย่างดีได้ทั้งหมดแล้ววันนี้ โดยนักเรียนแต่ในละห้องเรียนจะสลับกันมาเรียนเป็นวันคี่วันคู่มาโรงเรียนในแต่ละวันก็จะสามารถช่วยเว้นระยะห่างในการป้องกัน สามารถจัดการเรียนการสอนได้วันละไม่เกิน 1,200 คน ไปก่อนในช่วงนี้  เพื่อไม่ให้เกิดการแออัดในแต่ละห้องเรียน ก่อนเข้าโรงเรียนทุกเช้า ต้องมีการคัดกรองตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียน ให้เด็กนักเรียนใสหน้ากากอนามัย

และตามห้องเรียนต้องมีแอลกอฮอล์ล่างมือสำหรับเด็กนักเรียนได้ล้างมือทุกครั้งเมื่อจับต้องสิ่งของร่วมกัน และงดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มทุกอย่างไปก่อน และที่สำคัญนักเรียนเดินทางกลับมาจังหวัดพื้นที่กลุ่มเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19 ก็ยังไม่ให้มาเรียนและสามารถรับเอกสารแบบฝึกหัดไปเรียนอยู่ที่บ้านควบคู่กันไปด้วยได้ ในระหว่างอยู่กับบ้านกักตัวให้ครบ 14 วัน อย่างน้อยผ่านผลตรวจหาเชื้อยืนยันที่ชัดเจนมาก่อนได้ ซึ่งจำเป็นต้องเข้มงวดกับกลุ่มผู้ปกครองเด็กมาจากจังหวัดเสี่ยงทุกรายในครั้งนี้ด้วย

ขณะที่ด้านยอดผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ล่าสุด นายแพทย์วชิระ  บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และโฆษกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีรายงานยังพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1 ราย อยู่ที่. อ.เกษตรสมบูรณ์ เป็นเพศหญิง อายุ 31 ปี มีประวัติทำงานก่อสร้างอยู่ที่ กทม. และเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 64 เดินทางกลับบ้านโนนมะค่าง ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ และรีบกักตัวอยู่บ้านดูอาการจนเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 64 เริ่มป่วยปวดเมื่อยตามตัว ก่อนวานนี้วันที่ 13 มิ.ย. 64 มาขอตรวจที่ รพ.เกษตรสมบูรณ์ ผลพบเชื้อโควิด-19 วันนี้เพิ่มล่าสุดอีก 1 ราย ทำให้มีผู้ป่วยจังหวัดชัยภูมิ ในขณะนี้สะสมทั้งหมดรวม 322 ราย เสียชีวิต 9 ราย ที่ยังต้องติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่มาจากจังหวัดเสี่ยง ที่เริ่มกลับมาในพื้นที่ในช่วงเปิดภาคเรียนปีนี้อย่างเข้มงวดทุกรายต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

น้อมรับการทำหน้าที่สื่อเพื่อประชาชนมายาวนานกว่า25ปีเพื่อชาวชัยภูมิพร้อมเป็นเครือข่ายการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีในนามสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิและชมรมสื่อมวลชนชัยภูมิพร้อมรับใช้ชาวชัยภูมิและเป็นเวทีให้กับประชาชนทุกท่านตลอดไปมีอะไรเดือดเนื้อร้อนใจติดต่อมาที่ทีมงาน77ข่าวเด็ดชัยภูมิเราได้หรือที่[email protected]