รร.ในสังกัด ทม.ชัยภูมิเผยยังเสี่ยงคลัสเตอร์โควิดใหม่ระบาดช่วงเปิดเทอมเลื่อนเปิดเทอมต่ออีก 14 วัน! (คลิป)

ชัยภูมิ – เป็นวันที่ 28 มิ.ย.64 นี้ หลังยังพบมีกลุ่มเด็กผู้ปกครองพึ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่จังหวัดเสี่ยงหลายราย เพื่อกลับมาส่งลูกหลานเข้าเรียนในช่วงที่จะเปิดเทอมพร้อมกันในทั่วประเทศที่ 14 มิ.ย.64 นี้  แต่ยังไม่ผ่านการกักตัวให้ครบ 14 วันพร้อมตรวจคัดกรองหาเชื้อครบให้ทันทั้งหมดก่อนมาเรียนได้ จึงขอประกาศเลื่อนเปิดเทอมเฉพาะ รร.ในสังกัด ทม.ชัยภูมิ ทั้งหมดในครั้งนี้อีกครั้งไปก่อนอีก 14 วัน!!

เมื่อช่วงเวลา 17.45 น.วันที่ 11 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าวมีรายงานด่วนล่าสุดถึงการเตรียมการที่จะเปิดภาคเรียนในช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ในทั่วประเทศ และในส่วนของโรงเรียนในทั่วประเทศที่จะเตรียมเปิดภาคเรียนตรงกับวันจันทร์ที่ 14 มิ.ย.64 นี้ ล่าสุดในส่วนที่ จ.ชัยภูมิ เองก็เตรียมที่จะเปิดในบางส่วนในสังกัดเขต สพม.ชัยภูมิ, สพป.ชัยภูมิ มี 3 เขต ทั้งเขต1-3 ซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก็เตรียมจะเปิดภาคเรียนตรงกันในวันที่ 14 มิ.ย.64 นี้ด้วยเช่นกัน

แต่ในส่วนของโรงเรียนที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ เองล่าสุดวันนี้ทางด้าน นายธีวรา  วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เองได้มีคำสั่งประกาศด่วนล่าสุดเพื่อขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิ.ย.64 นี้ไปก่อนเช่นกัน โดยในประกาศระบุว่าเรื่องกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แจ้งการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

และต่อมาด้วยตามหนังสือ ที่ มท 0816.3/ J 1049  ให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นั้น และในปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ยังพบมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงได้พิจารณาแล้วว่าสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ปลอดภัยต่อนักเรียนและผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับมีนักเรียนบางส่วนได้ติดตามผู้ปกครองซึ่งไปประกอบบอาชีพอยู่ต่างจังหวัดเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด และจะกลับมาเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับการเปิดภาคเรียนอีกไม่กี่วันในวันที่ 14 มิ.ย.64 นี้

 

ตามประกาศของทางราชการซึ่งอาจเป็นเหตุให้เด็กนักเรียนที่พึ่งเดินทางกลับจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวอาจจะไม่ได้กักตัวครบเป็นเวลา 14 วัน หรือยังไม่ผ่านรอผลตรวจหาเชื้อที่ยังไม่ชัดเจนได้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ จึงเสี่ยงที่จะมีโอกาสที่เด็กและผู้ปกครองอาจนำเชื้อโรคมาแพร่กระจายเป็นคลัสเตอร์เสี่ยงแพร่เชื้อระบาดหนักตามมาในช่วงเปิดเทอมตามกำหนดเดิมในวันที่ 14 มิ.ย.64 นี้ได้

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน ดูแลในด้านสวัสดิภาพเด็ก ครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอประกาศขยายระยะเวลาการเปิดภาคเรียนออกไปอีก 14 วัน สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประกอบด้วย 1.โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 2.โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) 3.โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) 4.โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชัยภูมิ และ6.ศูนย์ฝึกอบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชัยภูมิวนาราม

โดยกำหนดการเปิดเรียนนี้สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ในระหว่างนี้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ จะได้ติดต่อและติดตามการเฝ้าระวังของเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกคน เพื่อกำชับ ให้ข้อมูลและสร้างความตระหนักให้เด็กและผู้ปกครองให้มีการกักตัวตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดก่อนมาโรงเรียนที่ต้องชัดเจนจนกว่าจะแน่ใจต่อไป ทั้งนี้ในส่วนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ เองก็ได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนชดเชย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ครบถ้วนตามมาตรฐานของหลักสูตรและให้เป็นให้ไปตามแนวทางการนับเวลาเรียนของสถานศึกษาทั้งหมดด้วยแล้วต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

น้อมรับการทำหน้าที่สื่อเพื่อประชาชนมายาวนานกว่า25ปีเพื่อชาวชัยภูมิพร้อมเป็นเครือข่ายการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีในนามสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิและชมรมสื่อมวลชนชัยภูมิพร้อมรับใช้ชาวชัยภูมิและเป็นเวทีให้กับประชาชนทุกท่านตลอดไปมีอะไรเดือดเนื้อร้อนใจติดต่อมาที่ทีมงาน77ข่าวเด็ดชัยภูมิเราได้หรือที่[email protected]