X

นร.บางอำพันธ์สุดปลื้มสานพลังชุมชนต้นแบบชิงราชวัลรร.พระราชทาน.

ชัยภูมิ – ชาวบ้าน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน เด็กนักเรียนในชุมชน ตำบลบ้านตาล สุดปลื้มต่างภาคภูมิใจ หลังช่วยกันสานพลังชุมชนการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม ประจำท้องถิ่นขนาดเล็ก มานานเกือบ 30 ปี พร้อมรวมใจทุกภาคส่วนเดินหน้าโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ให้กับชาวจ.ชัยภูมิในปีนี้…

( 8 พ.ย.61 ) ขณะที่จ.ชัยภูมิ ชาวบ้านพร้อมเด็กนักเรียนในชุมชนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ต่างพากันออกมาขานรับการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วนในการจัดการสถานศึกษาในพื้นที่ให้กับบุตรหลานของตนเอง ให้กับโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม ที่ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ 4 ต.บ้านตาล ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสาขาขนาดเล็กของชุมชนที่ริเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ 5 ก.พ.2534 เป็นต้นมา

ใช้ชื่อย่อว่า บ.พ. จนต่อมาทางผู้นำชุมชน อบต.บ้านตาล ได้พิจารณาอนุมัติที่ดินสาธารณะประโยชน์โนนบุตาขาว(บึงบางอำพันธ์) เนื้อที่จำนวนรวมกว่า 78 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา เป็นที่ตั้งโรงเรียนเมื่อพ.ศ.2535-36 มาได้จนปัจจุบัน

ที่มาถึงวันนี้ปัจจุบันมีนายประยูร  มังกร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มีจำนวนครูและบุคคากรรวม 25 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1-ม.6) มีนักเรียนรวมกว่า 211 คน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัญธมศึกษาเขต 30 ( สพม.เขต 30 ชัยภูมิ )และครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มก้าวย่างที่สำคัญของโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม ที่ได้มีมติร่วมกับตัวแทนชาวบ้านผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง เด็กนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ขอประกาศตัวเองในนามตัวแทนของโรงเรียนแห่งนี้ เพื่อจะขอเสนอการรับการประเมินที่จะเป็นตัวแทนโรงเรียนชุมชนต้นแบบในการขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ในปีนี้ในนามตัวแทนจ.ชัยภูมิ

โดยนายประยูร  มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม กล่าวว่า ถึงแม้ว่าปัจจุบัฯโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเกือบ 30 ปี ที่ผ่านมาของโรงเรียนบางอำพันธ์ฯที่เกิดขึ้น ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกฝ่ายครั้งนี้เกิดขึ้นและอยากเห็นการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ของตนเองให้เป็นโรงเรียนชุมชนต้นแบบพระราชทานในครั้งนี้เกิดขึ้น

จึงถือเป็นจุดเริ่มของพลังชุมชนที่นี่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบ”บวร.”บ้าน วัด โรงเรียน ทำให้เกิดการที่จะนำโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม ขอเข้ารับการประเมินเป็นโรงเรียนพระราชทานในปีนี้ ซึ่งจุดเด่นขอการขอเข้ารับการประเมินครั้งนี้ ก็คือการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกฝ่ายในการช่วยกันจัดการศึกษาให้กับคนในชุมชนมาได้เป็นอย่างดีเป็นหลัก ซึ่งสิ่งที่ใครได้เข้ามาสัมผัสในโรงเรียน ก็จะได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่า สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโรงเรียนบางอำพันธ์ฯล้วนมาจากชุมชนทั้งสิ้น

ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน องค์กรท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชน ศิษย์เก่า ที่ไปมีชื่อเสียงออกไปในทั่วประเทศในปัจจุบัน มีการกลับเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน เกิดความร่วมไม้ร่วมมือกันที่อยากเห็นการพัฒนาโรงเรียนของตนเองที่มีคุณภาพได้มากขึ้นเป็นอย่างดีมาต่อเนื่องไม่เคยมาจนปัจจุบัน

ซึ่งสิ่งที่สำคัญในวันนี้ถึงแม้โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ก็เป็นโรงเรียนที่สามารถสร้างการพัฒนาสร้างโอกาสให้กับเด็กๆคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีมาตลอด การจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการต่างๆที่ทันสมัย การใช้ไอซีที คณะครูที่มีศักยภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนขนาดใหญ่ๆระดับจังหวัดไม่แพ้กันได้ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในทุกทักษะต่างๆการแสดงออกทางศิลปะการปั้น การดนตรีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น การประดิษฐ์ชิ้นงาน ดนตรี กีฬา ศิลปะ การสร้างเสริมอาชีพติดตัว ครั้งนี้จึงถือว่าโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม มีความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วที่จะขอเสนอตัวเข้ารับการประเมินรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ด้วย

ขณะที่ด้านด.ช.วรวุฒิ  โฉ่พลกรัง นร.ชั้นม.1/2 และด.ญ.นรีนุช  ยืนยง นร.ชั้นม.2/1 ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม กล่าวว่า ในครั้งนี้ที่โรงเรียนได้ขอรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน รู้สึกปลื้มใจและมีความภาคภูมิใจมากที่โรงเรียนตลอดที่ผ่านมาทั้งพ่อแม่ ก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้ ที่สามารถจัดการศึกษาให้เด็กในชุมชนได้ดีไม่แพ้โรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัดอย่างมีคูณภาพได้เท่าเทียบกัน จึงภาคภูมิใจมากที่โรงเรียนจะได้ก้าวสู่การพัฒนาให้เป็นโรงเรียนพระราชทานได้ต่อไปในครั้งนี้ด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

น้อมรับการทำหน้าที่สื่อเพื่อประชาชนมายาวนานกว่า25ปีเพื่อชาวชัยภูมิพร้อมเป็นเครือข่ายการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีในนามสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิและชมรมสื่อมวลชนชัยภูมิพร้อมรับใช้ชาวชัยภูมิและเป็นเวทีให้กับประชาชนทุกท่านตลอดไปมีอะไรเดือดเนื้อร้อนใจติดต่อมาที่ทีมงาน77ข่าวเด็ดชัยภูมิเราได้หรือที่[email protected]