ผู้นำชุมชนชาวชัยภูมิฮือแสดงพลังปกป้องสถาบันขอกลุ่มคนคิดล้มล้างยุติการกระทำเด็ดขาด! (คลิป)

ชัยภูมิ – ตัวแทนชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนชาวชัยภูมิทั่วทั้งจังหวัด พากันออกมาร่วมใจกันแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่หน้าศาลกาลางจังหวัด พร้อมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการตามกฎหมายเด็ดขาด กับกลุ่มคนที่คิดล้มล้างสถาบันฯ ซึ่งชาวชัยภูมิจะไม่ยอมให้ใครมาจาบจ้วงต่อสถาบันฯต่อไปอีกอย่างเด็ดขาด!

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 ได้มีตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดชัยภูมิ กว่า 500 คน พากันเดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) เพื่อร่วมใจกันออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ซึ่งทางตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มตัวแทนประชาชนชาว จ.ชัยภูมิ ที่เดินทางมาครั้งนี้ได้พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองพร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และสมเด็จพระราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นที่เคารพรักเทิดทูนของประชาชนชาวไทยมายาวนานและจะไม่ยอมให้มีการละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มิได้อีกต่อไปอย่างเด็ดขาด

โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ที่มาได้ร่วมแสดงจุดยืนในการปกป้องและรักษาพระบรมเดชานุภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในครั้งนี้กล่าวว่า หลังจากมีคนบางกลุ่มแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จาบจ้วงและพาดพิงให้เสียหายอย่างต่อเนื่องในขณะนี้นั้น ทำให้ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ และตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชาวชัยภูมิ ทุกหมู่เหล่า ที่ออกมาในวันนี้ต่างรู้สึกไม่สบายใจต่อการกระทำ เพราะถือว่าไม่เหมาะสม และไม่บังควรอย่างยิ่ง

จึงร่วมใจกันออกมาแสดงพลังในครั้งนี้ขึ้น และยื่นหนังสือส่งไปถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายวิชัย  ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นตัวแทนรับมอบ ก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินทางกลับ

โดยหนังสือที่ยื่นถึงนายกรัฐมนตรี ครั้งนี้ของตัวแทนชาวชัยภูมิ มีใจความว่า กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามประเพณีการปกครองของไทย จึงเป็นหน้าที่สำคัญของประชาชนคนไทยทุกคนในการที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ ด้วยความจงภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ พวกเราชาว จ.ชัยภูมิ

“จึงขอให้รัฐบาลได้ใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการกับผู้จวบจ้วงสถาบันหลักของชาติ โดยคำนึงถึงความรู้สึก ความผูกพันภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และชาว จ.ชัยภูมิ จะขอปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเลือด เนื้อ และชีวิตให้คงอยู่ควบคู่กับแผ่นดินตลอดไป ขอแสดงความนับอย่างยิ่ง ชมรม กำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.ชัยภูมิ”

ขณะที่นายอดุลย์  ชูยะชัย ในฐานะตัวแทนประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.ชัยภูมิ และนายธีรพงษ์  พริ้งชัยภูมิ ชาวบ้านจากอำเภอบ้านเขว้า บอกว่า ในการออกมายื่นหนังสือในครั้งนี้ ต้องการมาแสดงพลังเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป อยากให้ประเทศไทยเหมือนเดิม ไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง เพราะประเทศไทยต้องมีพระมหากษัตริย์ และไม่อยากเห็นและไม่ให้มีการชุมนุมที่ไปพาดพิงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันสูงสุดของชาติอีกอย่างเด็ดขาดในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

น้อมรับการทำหน้าที่สื่อเพื่อประชาชนมายาวนานกว่า25ปีเพื่อชาวชัยภูมิพร้อมเป็นเครือข่ายการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีในนามสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิและชมรมสื่อมวลชนชัยภูมิพร้อมรับใช้ชาวชัยภูมิและเป็นเวทีให้กับประชาชนทุกท่านตลอดไปมีอะไรเดือดเนื้อร้อนใจติดต่อมาที่ทีมงาน77ข่าวเด็ดชัยภูมิเราได้หรือที่[email protected]