เขื่อนโนนเขวาลำน้ำพรมอ่างช่อระกาทะลักเต็มความจุแจ้งปักธงแดงเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน! (คลิป)

ชัยภูมิ – หลังอิทธิพลพายุดีเปรสชันระดับ 2 พาดผ่านจังหวัดชัยภูมิ ยังคงทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องในช่วงนี้ และมีปริมาณน้ำตามเขื่อน อ่างขนาดกลาง ขนาดเล็ก เกือบทุกแห่งในพื้นที่ใกล้เต็มความจุ 100 % ล่าสุดมี 2 แห่งเต็มความจุ ทำให้มีน้ำล้นออกทางระบายน้ำแล้วต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่จุดอ่างเก็บน้ำลำช่อกา อ.เมืองชัยภูมิ และที่อ่างเก็บน้ำในลำน้ำพรม ที่เขื่อนโนนเขวา  อ.เกษตรสมบูรณ์ ระดับน้ำเต็มอ่างล้นทางระบายน้ำฉุกเฉิน ความสูงกว่า 20 ซ.ม. ทางชลประทานต้องชักธงแดงแจ้งเตือนห้ามผ่านและลงเล่นน้ำเด็ดขาดในช่วงนี้ ที่มีปริมาณน้ำล้นอ่างในรอบกว่า 10 ปี และเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจุดดังกล่าวทั้งหมดต้องช่วยกันเฝ้าระวังปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดในตลอดช่วงสัปดาห์นี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้!

( 19 ต.ค.63 ) ที่ จ.ชัยภูมิ ยังได้รับอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน ระดับ 2 จากทะเลจีนใต้ตอนล่าง พาดผ่านจังหวัดชัยภูมิ ส่งผลให้เกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันยังมีต่อเนื่องหลายพื้นที่ ทำให้มีปริมาณน้ำตามแหล่งเก็บกัก ในเขื่อน หรืออ่างต่าง ๆ มีปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ที่จะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกันเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เสี่ยงเกิดน้ำหลากท่วมฉับพลันได้ในช่วงนี้ด้วย

โดยเฉพาะในพื้นที่มีเขื่อน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ล่าสุดมี  2 แห่ง ที่เขื่อนจุฬาภรณ์ อ.คอนสาร ระดับน้ำได้ใกล้เต็มความจุอยู่ที่ 164 ล้านลูกบาศก์เมตร ล่าสุดระดับน้ำเริ่มน้ำเริ่มสูงขึ้นมาอยู่ทีกว่า 147 ล้านลูกบาศก์เมตร แล้ว หรือคิดเป็น 90%ของความจุเขื่อน ที่ในช่วงนี้ยังคงมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง จึงต้องมีการเร่งระบายน้ำออกท้ายเขื่อน ไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยกุ่ม ผ่านเชื่อมต่อไปที่อ่างน้ำพรม ผ่านเขื่อนโนนเขวา ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ที่ล่าสุดทำให้มีระดับน้ำเต็มอ่างเต็มความจุเกิดน้ำล้นทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน ความสูงกว่า 20 ซ.ม. ซึ่งกระแสน้ำไหลแรง ต้องมีการให้สัญญาชักธงแดง แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจุดดังกล่าว ห้ามผ่านหรือลงเล่นน้ำเด็ดขาดในช่วงนี้อย่างเด็ดขาดไว้ก่อนด้วย ที่ต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องในตลอดช่วงสัปดาห์นี้ ยังเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้เพราะยังเกิดฝนตกในพื้นที่ยังต่อเนื่อง

และอีกจุดที่อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ พื้นที่รับน้ำเหนืออ่าง ได้ไหลเข้าอ่างจำนวนมากอย่างต่อเนื่องอีกจุดเช่นกันจนทำให้ระดับน้ำไหลเข้าอ่างเต็มความจุของอ่างกว่า 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ( ลบ.ม.) ซึ่งเป็นปริมาณน้ำมากที่สุดที่เคยมีมา ในรอบกว่า 10 ปี ที่ล่าสุดมีปริมาณน้ำเกินความจุของอ่างสูงกว่า 12.77 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 118.29%  ที่ยังมีระดับน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เกิดล้นข้ามอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินประมาณกว่า 5 ซ.ม. และเจ้าหน้าที่ประจำอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา ต้องเปิดประตูระบายน้ำออกตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงนี้ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ทางน้ำท้ายอ่างตามลำน้ำช่อระกา จะมีปริมาณสูงขึ้นต่อเนื่อง ผู้ที่อาศัยอยู่ตามสองฝั่งลำช่อระกาตามที่ลุ่ม ควรเก็บข้าวของเครื่องใช้มีค่าขึ้นสู่ที่สูงไว้ก่อน จนกว่าระดับน้ำและฝนจะหยุดตกในพื้นที่ในช่วงตลอดสัปดาห์นี้ด้วย

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

น้อมรับการทำหน้าที่สื่อเพื่อประชาชนมายาวนานกว่า25ปีเพื่อชาวชัยภูมิพร้อมเป็นเครือข่ายการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีในนามสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิและชมรมสื่อมวลชนชัยภูมิพร้อมรับใช้ชาวชัยภูมิและเป็นเวทีให้กับประชาชนทุกท่านตลอดไปมีอะไรเดือดเนื้อร้อนใจติดต่อมาที่ทีมงาน77ข่าวเด็ดชัยภูมิเราได้หรือที่[email protected]