X

ส่งกำลังใจรวมพลังชาวชัยภูมิสู้ ”โนอึล” พลิกวิกฤตเป็นโอกาสผันน้ำท่วมแก้แล้ง!(คลิป)

ชัยภูมิ – พาไปดูข่าวรอบรั้วเมืองชัยภูมิ สุดสัปดาห์นี้ 25 ก.ย.63 ศูนย์ข่าวเยาวชน 77 ข่าวเด็ด รอบรั้วเมืองชัยภูมิ มีอะไรมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังบ้างรอบสัปดาห์นี้ไปดูกัน น้องเพชร รายงาน…

มาเริ่มด้วยนายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ และนายอำเภอพื้นที่ ต่างพากันเร่งออกสำรวจตรวจสอบพื้นที่น้ำไหลหลากจากอิทธิพลของพายุโนอึล เพื่อหาวิธีการระบายน้ำให้รวดเร็ว และลดผลกระทบกับพื้นที่ชุมชน โดยยังคงให้จูงน้ำหรือผันน้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอ ที่จุดบึงหนองบัวระเหว ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว  ,จุดบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 12 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ และตรวจทดสอบระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำป้องกันภาวะน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ กันอย่างต่อเนื่องไม่ได้หยุดในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั้งด้าน นายอนุชา  เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ก็เร่งลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนลำปะทาว บริเวณสะพานเชื่อมต่อระหว่างตำบลท่าหินโงม – ซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ และพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นทางน้ำไหลผ่านและมักจะเกิดน้ำหลากท่วมชุมชนซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ที่ล่าสุดในเขตชาวบ้านชีลองใต้ ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ รับแจ้งความคืบหน้าจากท่าน “กอบชัย  บุญอรณะ” ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ที่ทราบแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นแล้ว เนื่องจากเส้นทางน้ำจากเทือกเขาภูแลนคาไหลผ่านชุมชนชาวชีลองใต้ในจุดนี้ มีการก่อสร้างถนนของทางหลวงชนบทขวางทางน้ำ ที่มีท่อระบายขนาดเล็กเพียง 40 ซม. เวลาน้ำไหลผ่านจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังในชุมชนเป็นเวลานานเนื่องระบายช้า ที่ทางผู้ว่าฯจะเร่งหาแนวทางลงมาช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในจุดนี้ให้ดีขึ้นและเกิดความยั่งยืนกว่าที่จะปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนี้แบบซ้ำซากอีกต่อไป

ต่อมาด้วยการเสริมศักยภาพคูณธรรมแก่ผู้นำท้องท้อง นายอนุชา  เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประธานสภาฯ สมาชิก อบต. บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ พร้อมนี้ ได้มีการบูรณาการร่วมหารือ การเตรียมรับน้ำ เปิดทางน้ำ ขุดลอก วัชพืช ที่กีดขวางทางน้ำในพื้นที่ เพื่อระบายน้ำลงตามลำคลอง ป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือน ไร่นาของเกษตรกร และเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ในหน้าแล้งปีนี้ได้อีกทางต่อไปจนถึงปีหน้า ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ เมื่อ 21 ก.ย.63

และการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ของชาวอำเภอเมืองชัยภูมิ ที่มี นายบรรยงค์  เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ที่มีการระดมทุกหน่วยกองช่างฯ เข้าทำการขุดลอกวัชพืช กีดขวางทางน้ำเร่งเปิดทางให้ไหลเข้มมาเก็บกักในหนองตาดำช่วงสะพานคลองน้ำไหลเข้าเฉลี่ยสูง 60 ซม.กว้าง 1.85 ม.ล่าสุดสามารถเพิ่มน้ำให้ไหลมาเก็บในหนองตาดำได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับ 1 เมตรแล้ว

ต่อมาด้วยด้านการส่งเสริมผ้าไทยประจำพื้นที่ถิ่น นายอนุชา  เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย  เพื่อหามาตรการส่งเสริม สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย พร้อมหารือ ออกแบบ ชุดอัตลักษณ์ประจำอำเภอเมืองชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ

และดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ เมื่อ 21 ก.ย.63 ที่ผ่านมา

ต่อด้วยการเสริมสร้างความมั่นของให้กับชุมชน นายอนุชา  เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ พร้อมฝ่ายความมั่นคงนำโดยนายณรงค์  ชำนิพงษ์ ปลัดอำเภอ นำกำลัง สมาชิก อส.ในสังกัดร่วมกับ กำนัน ต.บ้านค่าย กรณีผู้ใหญ่บ้านกุดเวียน  ม.6 ต.บ้านค่าย ร้องขอความช่วยเหลือให้ตรวจสอบบุคคลที่มีอาการทางจิตคล้ายๆ ติดยาเสพติดและชอบงัดแงะบ้านของชาวบ้าน  และได้มีการจัดชุดเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบพบบุคคลเป้าหมาย อายุ 36 ปี ดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้พูดคุย พบว่ามีอาการทางจิตที่ผิดปกติและขอตรวจปัสสาวะ แต่ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะแต่อย่างใด และได้พูดคุยทำความเข้าใจถึงอาการดังกล่าว ซึ่งจะต้องได้รับการรักษาด้วยการพบแพทย์  หลังจากนั้นจึงได้พาไปพบแพทย์ห้องจิตเวช โรงพยาบาลชัยภูมิ แพทย์ เพื่อรับตัวรักษาเพื่อให้มีอาการที่ดีขึ้นต่อไป เมื่อ 22 ก.ย.63 ที่ผ่านมา

ก่อนที่นายอนุชา  เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ พร้อมชุดเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันลงพื้นที่ ตรวจสอบดูสถานการณ์น้ำ บริเวณบึงแก่นนารา ตำบลบ้านค่าย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีน้ำ จึงได้มีการขุดเปิดทางน้ำ ระบายน้ำจากลำชี ลงสู่บึงสู่แก่นนารา เพื่อเก็บไว้ใช้ในการเกษตร และอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งนี้ได้อีกทางต่อไป

พร้อมเร่งติดตามการป้องกันน้ำหลากในพื้นที่ อบต.โพนทอง ตรวจสอบลำน้ำพบผักตบชวาปิดกั้นทางน้ำสะพานเขตพื้นที่เทศบาลเชื่อมต่อ ต.โพนทอง ม. 12 บายพาส ประสานงานกองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ระดมเข้าช่วยเร่งดำเนินการและย้ายเครื่องจักรไปลงที่ห้วยลำชีลองสะพานยาว..ก่อนย้ายได้เดินทางไปขุดลอกวัชพืชที่ติดอยู่หน้าสะพานบายพาสออก ถึงห้วยชีลอง กันอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ ที่ต้องฝากขอบคุณปลัด ผอ.กองช่าง อบต.รอบเมือง ท่านประธานชุมชนขี้เหล็กใหญ่ เดินทางมาให้กำลังใจ..คณะทำคณะกันต่อเนื่อง

และทำน้ำในลำห้วยเสวย มีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับน้ำในลำชีลองไหลข้ามฝายที่ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ไหลข้ามฝายแรงขึ้นจะไปบรรจบกันที่สามแยกหาดทราย อาจทำให้น้ำในลำห้วยเสวยสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้ ทางด้านชลประทานเองก็ได้เตรียมเปิดประตูน้ำที่คลองโดก และประตูน้ำคลองดินเหนียว ตรงสามแยกหาดทรายให้สูงขึ้นเพื่อที่จะช่วยกันเก็บกักน้ำที่ไหลหลากลงมาในครั้งนี้ไว้ใช้ในหน้าแล้งได้อีกทางเช่นกัน ที่ต้องขอให้กำลังใจและปรบมือให้ทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันให้ผ่านไปได้ดีพอสมควร ที่ต้องบอกชาวบ้านว่าอาจจะมีบ้างส่วนที่อาจจะต้องมีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาเป็นบางช่วงบ้างในช่วงที่มีการระบายน้ำล้นลงมาจากเขื่อนลำปะทาว ที่ทุกฝ่ายพยายามเร่งเปิดทางน้ำไหลตามแก้ปัญหาไม่ให้กระทบกับชุมชนใกล้ทางทางน้ำไหมามากันอย่างต่อเนื่องไม่หยุดในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ต่อมาด้วย 23 ก.ย. 63 (11.00 น.) นายอนุชา  เจริญรักษ์  นายอำเภอเมืองชัยภูมิ พร้อมนายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมมอบสุขภัณฑ์โถส้วม ตามโครงการ  “นั่งสบาย คลายทุกข์” ให้กับผู้สูงอายุตำบลกุดตุ้ม และร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแต่พระภิกษุสงฆ์ ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเติมสุขตำบลกุดตุ้ม โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ประธานสภา คณะผู้บริหาร  บุคลากร เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกุดตุ้ม ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดอุดร บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ

ก่อนที่จะปิดท้ายสุดสัปดาห์นี้ ด้านสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามโครงการ TFE (Team For Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนสามหมอวิทยา สพม.30 และโรงเรียนชุมชนบ้านหัน สพป.ชย.2 ที่ต้องดีใจกับความสามารถของเด็กๆที่นี่ที่คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ของ อบจ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ด้วย

สุดท้ายศูนย์ข่าวเยาวชน  77 ข่าวเด็ด รอบรั้วเมืองชัยภูมิ ต้องกราบสวัสดีไปก่อนในสัปดาห์นี้ สัปดาห์หน้าจะมีอะไรมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังบ้างพบกันใหม่ครับ ติดต่อมีส่วนร่วมกับมุมข่าวรอบรั้วเมืองชัยภูมิ ของศูนย์ข่าวเยาวชน 77 ข่าวเด็ด น้องเพชร รายงาน ทุกสัปดาห์ได้ที่ [email protected] หรือโทร. 081 6620537 สวัสดีครับ…

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

น้อมรับการทำหน้าที่สื่อเพื่อประชาชนมายาวนานกว่า25ปีเพื่อชาวชัยภูมิพร้อมเป็นเครือข่ายการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีในนามสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิและชมรมสื่อมวลชนชัยภูมิพร้อมรับใช้ชาวชัยภูมิและเป็นเวทีให้กับประชาชนทุกท่านตลอดไปมีอะไรเดือดเนื้อร้อนใจติดต่อมาที่ทีมงาน77ข่าวเด็ดชัยภูมิเราได้หรือที่[email protected]