อัยการชัยภูมิรวมพลังชาวชัยภูมิตื่นตัวยุติความรุนแรงในครอบครัว-สังคมทุกรูปแบบ(คลิป)

ชัยภูมิ – เปิดโครงการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ “สานพลังชุมชนเครือข่ายสหวิชาชีพ –ภาคประชาชน-สังคม ให้เกิดความตื่นตัวเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงและเด็กและผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว-สังคมทุกรูปแบบ!

เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 15 ก.ย.63 นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายอนุชิต  เจริญวงศ์ อัยการจังหวัดชัยภูมิ  ร.ต.อ.ปวริศร  เฉลิมแสน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ พร้อมตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี 2563

หลังจากเนื่องด้วยสำนักงานอัยการในจังหวัดชัยภูมิ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานอัยการภาค 3 ให้ดำเนิน”โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น” ประจำปี 2563 ของสำนักงานกิจการและโครงการพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยทางสำนักงานอัยการสูงสุด ที่น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มาทำกิจกรรมเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ให้เกิดความต่อเนื่องและครอบคลุมปัญหาการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบให้มากขึ้น

และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดี ด้วยการทำตามแนวพระราชดำริในการขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบในสังคม และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ ทั้งทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนได้รับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการยุติความรุนแรงในสังคมให้มากขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม สำนักงานอัยการในจังหวัดชัยภูมิ

ในครั้งนี้จึงได้จัดโครงการในหัวข้อ”งานเพื่อมุ่งเน้นสหวิชาชีพเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงและเด็กและผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตในวงกว้างให้มากขึ้น

ก่อนที่จะมีกิจกรรมโครงการการแสดงของเด็กๆต่อหน้า อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล หรือพระยาภักดีชุมพล เจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ เรื่อง”กล้องข้าวใหญ่ฆ่าลูกเมีย” ซึ่งเป็นกิจกรรมของสหวิชาชีพ เพื่อสะท้อนให้คนในครอบครัวสังคม ช่วยกันตระหนักตื่นตัว ในช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก ก่อนจะปล่อยแถวเดินขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบในสังคม เพื่อให้ชาวจังหวัดชัยภูมิได้ เกิดการตื่นตัวช่วยกันอย่างยั่งยืนให้มากขึ้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยภูมิ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น