พาไปดูข่าวรอบรั้วเมืองชัยภูมิสุดสัปดาห์นี้ใครเป็นใครบ้างชัยภูมิลุยแก้ภัยแล้ง-ตลิ่งริมน้ำทรุดบ้านพัง!(คลิป)

ชัยภูมิ – ศูนย์ข่าวเยาวชน 77 ข่าวเด็ด รอบรั้วเมืองชัยภูมิ สุดสัปดาห์นี้ที่ 4 ก.ย.63 ใครเป็นใครกันบ้าง น้องเพชร มีรายงาน..เรื่องราวกิจกรรมดีๆ มุมเบาๆ ข่าวแจ้งเตือน ฝากประชาสัมพันธ์ และการแก้ไขปัญหาให้กับชาวชัยภูมิ ในทุกพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดที่ชาวชัยภูมิ ไม่ควรพลาดว่าบ้านเมืองชัยภูมิ ในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดอะไรขึ้นกันบ้าง จะพาไปดูกัน ?

มาเริ่มด้วยปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวบ้านที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ติดริมฝั่งลำน้ำพรม ในพื้นที่บ้านหัวสะพาน ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ต่างพากันออกมาขอฝากวิงวอนผ่านสื่อมวลชนให้ช่วยประสานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังที่ดินบ้านเรือนตนเองที่ตั้งอยู่ติดริมตลิ่งลำน้ำพรมเกิดดินสไลด์ทรุดตัวลงไปในลำคลองเป็นทางยาวกว่า  400  เมตร และทรุดตัวขยายความกว้าง-ยาวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆยังไม่หยุด  ที่ชาวบ้านบางรายเหลือที่ดินอีกเพียงไม่กี่เมตร กำลังจ่อทรุดเข้ามาจะถึงตัวบ้านพักอาศัยจำนวนมากหลายหลังคาเรือน ล่าสุดเมื่อ 2 ก.ย.63 นายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ( ผวจ.ชัยภูมิ) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาดังกล่าวด้วยตนเอง และเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นการด่วนแล้ว สุดยอดครับท่านผู้ว่าฯ

ต่อมาด้วยช่วงเย็น เวลา 18.00  น.วันเดียวกัน นายกอบชัย  บุญอรณะ ผวจ.ชัยภูมิ ได้เดินทางมาเป็นประธานต่อในพิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการการประกวดภาพถ่าย “ตะลุยเส้นทางท่องเที่ยว ดอกกระเจียวบาน ณ ชัยภูมิ ประจำปี 2563” และการประกวดทูตการท่องเที่ยว “Chaiyaphum Tourism Ambassader 2020” เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ (เฮือนคำมุ) อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

ต่อมาด้วยปีนี้ต้องแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ตั้งใจทำงานอย่าทั้งเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ …สุดยอดจริงๆครับ และการประกาศผลการประเมิน ITA Online 2020 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ล่าสุดต้องแสดงความดีใจกับ สพม.เขต 30 ชัยภูมิ ที่ผ่านการประเมินยอดเยี่ยมมาอีกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ให้กับชาวชัยภูมิได้ร่วมภูมิใจในครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับ

รวมทั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ก็เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมตามโครงการ Teams for Education) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะศึกษานิเทศก์ ออกติดตาม นิเทศ การจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์O-NET ในโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ อย่างเข้มข้นต่อเนื่องไม่แพ้กันครับ

ต่อกันด้วยแนวทางการพัฒนาการเมืองการเลือกตั้งในพื้นที่ ( 1 ก.ย.63 ) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการเปิดอบรมเครือข่ายสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กว่า 300 คน ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดให้รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ

รวมทั้งเพื่อสร้างความข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่น และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายและ ระเบียบฉบับใหม่ ครั้งนี้ทางสำนักงานคณะกรรมกรการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ จึงได้เชิญหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน และเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการเลือกตั้ง และช่วยสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งในเครือข่ายจากทุกอำเภอภายในจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็น และช่วยกันนำไปการเผยแพร่ความรู้เข้าใจที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และวิธีการจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19

ที่พร้อมที่จะจัดเลือกตั้งให้สอดคล้องตรงกับสถานการณ์ของภาวการณ์ที่จะต้องช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดในยุคโควิดฯ เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมต่อการจัดให้มีการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยด้วยดีตามภาวการณ์ และนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ให้แก่ประชาชนตามโอกาสอันเหมาะสมต่อไป ที่จะต้องเน้นย้ำช่วยกันว่าจะต้องช่วยกันทำให้การเลือกตั้งมีคุณภาพ สุจริตโปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อไป

ต่อกันด้วยด้านการดำเนินงานของตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ที่มี พล.ต.ต.สมพจน์  ขอมปรางค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ เองก็พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาเกิดความไม่สบายใจท่านก็พร้อมรับฟัง เป็นอีกหนึ่งนายพลที่ติดดิน ชาวบ้านที่เดือดเนื้อร้อนใจติดต่อขอพบปรึกษาได้ไม่ถือเนื้อถือตัวเป็นกันเองให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนมาโดยตลอดอีกหน่วยงานเช่นกัน ขอปรบมือให้ครับ..

ต่อไปที่ด้านการป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติดก็ยังต้องลุยเข้มข้นกันต่อเนื่องไม่แพ้กัน  ช่วง 28 ส.ค.63  เวลา 15.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายอนุชา  เจริญรักษ์ นอ.เมืองชัยภูมิ  ฝ่ายความมั่นคง นำโดยนายณรงค์  ชำนิพงษ์ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยสมาชิก อส.ในสังกัดออกตรวจสอบสถานที่ที่เป็นแหล่งมั่วสุมในการเสพ/จำหน่ายยาเสพติดตามข้อมูลสืบสวนในพื้นที่  ณ  บริเวณริมลำห้วยกุดละลม ม.9 ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ  ขณะชุดจับกุมขับรถไปถึงก่อไผ่ริมลำห้วยกุดละลม พบวัยรุ่นชาย จำนวน 3 คน นั่งรวมกลุ่มกันในลักษณะมีพิรุธ  ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวและขอตรวจค้น ในขณะจะเข้าทำการตรวจค้นกลุ่มวัยรุ่นชาย 3 คน ได้กระโดดน้ำหลบหนีไปได้ 1 คน ยังเหลือ 2 คน ชุดจับกุมจึงขอตรวจค้นตัว/รถมอเตอร์ไซค์และกระเป๋าผ้าสะพายข้างสีแดง จากการตรวจค้นพบยาบ้าเม็ดกลมแบนสีแดงมีตัวอักษร WY พิมพ์ติดอยู่ บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบกดปิด-ดึงเปิด จำนวน 7 ถุงๆละ 10 เม็ด รวมยาบ้าจำนวน 70 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าสะพายข้างสีแดง ตรวจปัสสาวะพบปัสสาวะเป็นผลบวกทั้ง 2 คน และจะขยายผลติดตามบุคคลที่หลบหนีมาดำเนินคดี และส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ตัว  ส่ง พงส.สภ.เมืองชัยภูมิ ดำนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ต่อด้วยช่วง 31 ส.ค.63 (09.00 น.) นายอนุชา  เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว (CFT) อำเภอเมืองชัยภูมิ และเครือข่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชัยภูมิ ณ ห้องประชุมพญาแล 1 ชั้น 5 โรงพยาบาลชัยภูมิ

ต่อกันด้วยชุดฝ่ายความมั่นคงนำโดยนายณรงค์  ชำนิพงษ์ ปลัดอำเภอ พร้อมสมาชิก อส.ในสังกัด ออกตรวจสอบ กรณี มีผู้ปกครองร้องขอว่าบุตรชายไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการเสพ จึงอยากให้ ศป.ปส.อ.เมืองชัยภูมิ ออกไปตรวจสอบ พฤติกรรมและนำเข้ารับการบำบัดรักษาให้ด้วย จากการออกตรวจสอบในพื้นที่ ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ พบบุคคลเป้าหมายอยู่ในบ้านพัก พร้อมด้วยผู้ปกครอง จนท. จึงได้สอบถามถึงการเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดและทำการตรวจปัสสาวะ พบปัสสาวะเป็นผลบวกเจ้าตัว ยอมรับว่าได้เสพยาเสพติด(ยาบ้า) มาจริง เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการ คัดกรองข้อมูลการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และได้นำตัวส่งเข้ารับการบำบัดระบบสมัครใจ ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ.ชัยภูมิ รุ่นที่ 5 (วันที่ 31 ส.ค.- 11 ก.ย.62) ต่อไป ซึ่งหากผู้ปกครองท่านใดเกิดปัญหามีบุตรหลานเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ก็ขอให้ช่วยกันตรวจสอบอย่างนิ่งเฉย ทุกปัญหามีทางออกทางแก้รวมด้วยช่วยกันในสังคมหรือติดต่อ จนท.ทางอำเภอให้ลงไปช่วยเหลือได้นะครับ เพื่อให้สังคมเยาวชนเราห่างไกลยาเสพติดให้มากขึ้นต่อไป

มาด้วยการการเร่งช่วยกันแก้ปัญหาภัยแล้งในหลายๆพื้นที่ของจ.ชัยภูมิ อยู่ในขณะนี้ ในภาพรวมต้องบอกว่าปริมาณน้ำที่เหลือใช้ในหน้าแล้งปีนี้ถือว่าน้อยมากมีไม่ถึง 29 % ทางด้านผู้นำชุมชนนายกหอย ก็ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรในพื้นที่กันไม่หยุดหย่อน ทั้งเตรียมสูบน้ำเข้าสระประปา บ้านศีรษะกระบือที่ต้องฝากขอบคุณท่านนายกฯบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ  ที่ได้อนุมัติเครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านในต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ให้กับชาวบ้านใน ม.5 บ้านดอนกู่ และทางทาง อบต.หนองไผ่ เองก็ได้จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อนุมัติ น้ำมันเชื้อเพลิงลงมาช่วยสูบน้ำ ช่วยภัยแล้ง ใน ม.1  ,ม.2  ,ม.5  ,ม.11  และ ม.12 ต่อไป

ต่อมาด้วย 1 ก.ย. 63 (09.00 น.) นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มพูนความรู้ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ มาต่อยอดการดำเนินงานของเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

และต่อด้วยกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ช่วง 2 ก.ย. 63 (09.00 น.) นายอนุชาเจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ พร้อมนางสุนธรีย์ยา  สุทธยาคม ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านช่อระกา ตำบลนาฝาย ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้าพันธุ์ผักสวนครัว สมุนไพร และมอบถุงยังชีพ ตามโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนคนชัยภูมิแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ ณ วัดดาวเรือง บ้านช่อระกา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ

ต่อกันด้วยการเดินหน้าขับเคลื่อนอบรมกิจกรรม To Be Number One ระดับอำเภอรุ่นที่ 1 ช่วง 2 ก.ย. 2563 ณ ห้องประชุมแคนาร้านอาหารโสเจ๊ง อำเภอเมืองชัยภูมิ นายประทีป  ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ ตัวแทนฝ่ายปกครอง สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ กว่า180 คน ร่วมเปิดการอบรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ To Be Number One กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุน To Be Number One ในระดับอำเภอรุ่นที่ 1ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดชัยภูมิได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประกาศให้เป็นวาระสำคัญในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญของโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป

ต่อด้วยการเร่งแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมการสัญจรที่ชาวบ้านเกิดผลกระทบ  ช่วง 2 ก.ย. 63 (11.00 น.) นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เองก็ลงพื้นที่ออกตรวจการสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่าง ตำบลท่าหินโงม ไปตำบลซับสีทอง ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงานของผู้รับเหมา ทั้งนี้ได้เปิดเส้นทาง 1 ช่องทาง เพื่อให้ประชาชนผู้ที่ใช้เส้นทางนี้ สามารถสัญจรไปมาได้พอได้ไปก่อนในช่วงนี้จนกว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ

ปิดท้ายกันด้วยช่วงวันหยุดยาวชดเชยวันสงกรานต์ปีนี้ แนะนำแหล่งท่องเที่ยวชัยภูมิท่องเที่ยววิถีไทยเที่ยวชมการแสดงผีสุมไก่ ของชาวบ้านตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้กลับมาร่วมกันสืบสานประเพณีบุญเดือนสิบตำนาน ผีสุ่มไก่ บ้านเสี้ยวน้อย ที่จะมีขึ้นในระหว่าง วันที่ 4-5 กันยายน 2563 นี้ ที่จะเปิดให้ชมการการแต่งตัวผีสุ่มไก่กว่า 100 ตน ของลูกหลานทำบุญอุทิศกุศล ให้แก่บรรพชน ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในประเทศไทยของ จ.ชัยภูมิ อีกแห่งที่สำคัญ

โดยในปีนี้การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกับ อบต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และชาวบ้านเสี้ยวน้อย จะได้ร่วมกันสืบสานประเพณีบุญเดือนสิบ ผีสุ่มไก่ เปิดให้นักท่องเที่ยวมาชมกันในวันที่ 4-5 กันยายนนี้ ที่วัดสมศรี บ้านเสี้ยวน้อย ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนทั้งชาวจังหวัดชัยภูมิ และทั่วประเทศ มาร่วมชมประเพณีอันเก่าแก่ มีแห่งเดียวของประเทศไทย โดยประเพณีผีสุ่ม(ไก่) เป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่จัดขึ้นในงานบุญข้าวสากเดือนสิบ ของชาวบ้านเสี้ยวน้อย ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำบุญอุทิศ ให้แก่บรรพชน ที่ล่วงลับไปแล้ว จนเป็นเป็นเรื่องราวสืบต่อกันมายาวนานคือ ถ้าลูกหลานหรือญาติไม่มาและไม่ทำบุญอุทิศให้ ผีอดอยากก็จะเอาสุ่ม(ไก่)ครอบหัว เพราะอายเขาและอายผีตนอื่นๆอีกด้วย และผีเกิดความทุกข์น้อยใจและรอเวลานานเป็นปี กว่าจะมีบุญเดือนสิบ เพราะไม่มีใครญาติทำบุญให้เลย ผีสุ่มไก่ คือ การแผ่กุศลให้กับสัมภเวสี ผีเปรต หรือผีไม่มีญาติ ไม่มีใครทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ เพื่อให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่ได้กระทำไว้ในชาติที่เกิดเป็นมนุษย์ โดยชาวบ้านนำวิญญาณเข้าสิงสู่ในร่างของไก่ ที่โดนขังอยู่ในสุ่ม เมื่อร่างของไก่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรม รับการแผ่เมตตาแล้ว ก็ได้หลุดพ้นทุกข์ไปสู่ภพภูมิที่ดี

ซึ่งในปีนี้ระหว่าง 4-5 ก.ย.63 ปีนี้ มีเปิดให้ชมเพียง 2 วัน ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชมการแต่งตัวผีสุ่ม ร่วมขบวนแห่กว่า 100 ตน ทำหน้าที่รับบริจาคข้าวของที่ชาวบ้านนำมาถวายและบริจาคทาน การจัดงานเปิดงานในช่วงเช้าวันที่ 4 กันยายน 2563 ที่วัดสมศรี บ้านเสี้ยวน้อย ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ  เป็นต้นไปชมการบวงสรวงและการประกวดผีสุ่ม วันที่ 5 กันยายน 2563 เป็นการชมและร่วมขบวนแห่ผีสุ่ม ไปตามถนนภายในหมู่บ้านเสี้ยวน้อย และร่วมบริจาคทานในงานประเพณีบุญเดือน 10 อิ่มทั้งกุศล และชมผีสุ่มไก่ หนึ่งเดียวในไทยที่บ้านเสี้ยวน้อย ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ

ในรอบรั้วข่าวสุดสัปดาห์นี้ ศูนย์ข่าวเยาวชน 77 ข่าวเด็ด น้องเพชร ต้องขอปิดท้ายไว้ก่อนเพียงเท่านี้ และในสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ จะมีอะไรมาฝากบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังต่อไปครับ หรือท่านใดที่อยากมีส่วนร่วมในมุม ศูนย์ข่าวเยาวชน 77 ข่าวเด็ด รอบรั้วเมืองชัยภูมิ มีเรื่องราวกิจกรรมดีๆก็สามารถส่งข้อมูลเบื้องต้นใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมอย่างไร พร้อมภาพถ่ายมาได้ตลอดนะครับที่ suttipong08@gmail.com หรือโทรเชื่อมไลน์กันได้ที่ 081-6620537 นะครับผม กราบสวัสดีครับ…

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยภูมิ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น