X

ประกาศคลายล็อกข้อห้ามโควิด-19​ มีผลหลัง​ 3 พ.ค.63​ ควรทำอย่างไรได้บ้าง(คลิป)

ชัยภูมิ – ล่าสุดในพื้นที่​ จ.ชัยภูมิ ได้ออกประกาศเติมเพิ่มเพื่อคลายล็อก​ จากข้อห้ามเดิมในบางส่วนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.63 เป็นต้นไป มีอะไรควรทำอย่างไรได้บ้างล่าสุด?

( 3 พ.ค.63 ) ที่ จ.ชัยภูมิ นายแพทย์วชิระ  บถบิพูลย์ นายแพทย์สธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และโฆษกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ออกมาแถลงถึงการออกประกาศของ​ จ.ชัยภูมิ เพิ่มเติม ณ ห้องแถลงข่าวศูนย์บัญชาการสถานการณ์โควิด -19 ศาลากลางจ.ชัยภูมิ เรื่องมาตรการผ่อนปรนประเภทกิจการและกิจกรรมภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

โดยที่สถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปในหลายประเทศทั่วโลกอยู่ในขณะนี้​  โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศสาธารณะสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย​ (ฉบับที่3) พ.ศ.2563  กำหนดให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26  มีนาคม  2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ซึ่งล่าสุดที่ จ.ชัยภูมิ เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ตามมติประชุมครั้งที่ 27 / 2563 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 จึงกำหนดมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมบางประเภท ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.) การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือดำเนินกิจกรรมบางอย่างได้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมการค้าด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตตลอดจนการออกกำลังกายหรือดูแลรักษาสุขภาพ อันเป็นการช่วยเหลือป้องกันโรคทางหนึ่งภายใต้ข้อบังคับ ว่าด้วยการห้ามออกนอกเคหสถานและภายใต้มาตรการการป้องกันโรคและคำแนะนำของราชการให้สถานที่สถานประกอบกิจการซึ่งรัฐอนุญาตให้เปิดบริการหรือมีนโยบายสนับสนุนให้เปิดบริการหรือมีนโยบายสนับสนุนให้เปิดการดำเนินการได้อยู่ก่อนแล้วตามข้อ 12 แห่งข้อกำหนดฉบับที่หนึ่งลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เช่น ธนาคาร โรงงาน สถานีบริการเชื้อเพลิงบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่งยังคงเปิดดำเนินการต่อไปได้ ส่วนสถานที่สถานประกอบกิจการ ซึ่งเคยประกาศหรือคำสั่งปิดหรือจำกัดดำเนินการชั่วคราวหรือเคยผ่อนผันโดยมีเงินไขในระยะเวลาแรกให้เปิดดำเนินการได้ตามความสมัครใจและความพร้อมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปมีดังนี้

1.)กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต -หมวด ก . การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอยซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการผับบาร์ให้เปิดได้โดยอาจนำกลับไปบริโภคที่อื่น แต่หากเปิดใช้บริการในสถานที่นั้น ก็สามารถทำได้โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตราการการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการสำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มเครื่องจำหน่ายสุราให้เปิดบริการได้แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

ข.ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าเปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต ค.ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ตลาด ตลาดนัด ให้เปิดได้โดยต้องควบคุมทางเข้าออกจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ใช้บริการ ง.ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรีให้เปิดได้เฉพาะกิจกรรมการสระ ตัด ซอยผม แต่งผมและต้องไม่ให้มีผู้นั่งรออยู่ในร้าน

อนึ่งการดำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหานราชการในสถานนะการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางการปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางการปกครองตามมาตรา 16 ของพระราชกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 โดยนายณรงค์ วุ่นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี

น้อมรับการทำหน้าที่สื่อเพื่อประชาชนมายาวนานกว่า25ปีเพื่อชาวชัยภูมิพร้อมเป็นเครือข่ายการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีในนามสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิและชมรมสื่อมวลชนชัยภูมิพร้อมรับใช้ชาวชัยภูมิและเป็นเวทีให้กับประชาชนทุกท่านตลอดไปมีอะไรเดือดเนื้อร้อนใจติดต่อมาที่ทีมงาน77ข่าวเด็ดชัยภูมิเราได้หรือที่[email protected]