X

สุดทน ส.ส. อนาคตใหม่เมืองแพร่ พิสูจน์ทางเจ็ดชั่วโครตไม่เสร็จพบปัญหาอื้อ

 


ส.ส.แพร่สุดทนเข้าพื้นที่ดูถนนเจ็ดชั่วโครต ผลักดัน 15 ปียังไม่ได้สร้าง พบปัญหาเพิ่มราชการไม่เหลียวแลประชาชน


เวลา 09.00 น.วันที่ 17 กันยายน นายกฤติเดช สันติวชิระกุล ส.ส.จังหวัดแพร่ พรรคอนาคตใหม่ เข้าตรวจสอบพื้นที่หมู่ 7 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ ที่มีข่าวไม่ได้รับการพัฒนาถนนในชุมชนใช้เพื่อการเกษตรแม้ว่าชาวบ้านใน 4 ตำบลร่วมใช้ถนนสายดังกล่าวในการสัญจรไปมาและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด โดยมีชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนออกมาให้ข้อมูล นำโดยนายอนุพันธ์ ชัยวิรัตน์ นายวัฒน์ สมบัติ นายชัยณรงค์ ชัยวิรัตน์ และชาวบ้านผู้ใช้เส้นทางที่ทราบข่าวว่า ส.ส.เข้ามาดูพื้นที่จำนวน 30 คน
นายกฤติเดช สันติวชิระกุล พบว่าเส้นทางสายดังกล่าว มีความสำคัญมากสำหรับประชาชนที่สัญจร ในด้านการเกษตรและที่อยู่อาศัย อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเข้าสู่กลุ่มเกษตรกรต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม มีโรงงานเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบอยู่ในบริเวณดังกล่าวและยังเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือ “ถ้ำเสือ” ซึ่งระยะทางดังกล่าวเริ่มต้นที่คลองส่งน้ำแม่ยมฝั่งตะวันออกติดกับ อบต.ดอนมูล ระยะทาง 2,600 เมตรเท่านั้น ชาวบ้านได้เรียกร้องให้ทางราชการเข้ามาพัฒนาถนนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และได้รับการออกแบบก่อสร้างโดยทางหลวงชนบท เรียบร้อยในปี พ.ศ.2543 แต่เรื่องได้เงียบหายไป แม้ว่าชาวบ้านจะกระตุ้นให้ทางราชการเร่งดำเนินการต่อ แต่ก็ไม่คืบหน้าจนชาวบ้านให้สมญานามว่า “ถนนเจ็ดชั่วโครต”


การเข้ามาดูปัญหาดังกล่าวทำให้ประชาชนได้ร้องเรียนเพิ่มเติมโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในระแวกดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้ แม้ว่าอยู่ใกล้กับที่ทำการ อบต.ดอนมูลก็ตาม นายกฤติเดช สันติวชิระกุล ส.ส.แพร่ กล่าวว่า การเข้ามาดูเพราะไม่เชื่อว่าชุมชนแห่งนี้ไม่ได้รับการพัฒนาทั้งๆ ที่อยู่ใกล้กับความเจริญ พบว่าถนนสายนี้ยังเป็นถนนดิน แคบ รถสวนกันยากมาก เด็กๆ เดินทางไปโรงเรียนลำบากโดยเฉพาะช่วงฝนตก ในช่วงฝนตกมากๆเดินทางไม่ได้ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ พร้อมทั้งในตำบลดอนมูลกว่า 5 หมู่บ้านมีปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านใช้ไม่ได้ สิ่งเหล่านี้เหมือนกับทางราชการไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค ถ้าจะว่าไปแล้วชาวบ้านเรียกร้องมาตลอดทั้ง ถนน น้ำประปา ไฟฟ้า แต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือให้บริการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ถือว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา 51 การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็นการทำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐดำเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยว เพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ


นายกฤติเดช กล่าวด้วยว่า ปัญหาดังกล่าว ตนจะนำเรื่องเข้าติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน คือเส้นทางที่ไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาจะไปดูที่ทางหลวงชนบท เรื่องน้ำประปาในหมู่บ้านหลายแห่งพบว่ามีการก่อสร้างระบบส่งน้ำแต่ใช้การไม่ได้ เรื่องนี้จะติดตามไปที่กรมน้ำบาดาลเพราะประชาชนได้ทำประชามติขอไปนานแล้วแต่ก็ไม่คืบหน้าใดใด ส่วนเรื่องไฟฟ้านั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ประชาชนจำนวนมากต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร แต่ไม่ดำเนินการให้กับชาวบ้าน เรื่องราวอย่างนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในจังหวัดแพร่แล้ว จึงเป็นคำถามว่า “ทำไมการพัฒนายังเข้าไม่ถึงประชาชน ทั้งๆ ที่มีหน่วยงานรัฐอยู่ในพื้นที่อย่างทั่วถึงแล้ว”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน