ศีลใหญ่บุญ12 เป็ง สูงเม่นถวายคัมภีร์นิพพานสูตรโปรดเปรตขุมนรกหนึ่งเดียวในโลก


สลากธัมม์ ถวายคัมภีร์ นิพพานสูตรในวันเปตพลีวัดสูงเม่น หนึ่งเดียวในโลก


วันพระใหญ่ส่งท้ายปีปฏิทินล้านนา คนเมืองเหนือทำบุญอุทิศให้ ภูตผีปีศาจ เปรต อสูรกาย วิญญาณญาติพี่น้องที่ยังไม่ได้ไปเกิดให้หลุดพ้น วัดสูงเม่นได้ย้อนอดีตทำบุญเปตพลีหรืองานบุญ 12 เป็งด้วยการถวายคัมภีร์ธรรม เรื่อง นิพพานสูตร พร้อมเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ถือเป็นวิธีการที่ปฏิบัติมาในอดีตเมื่อ 200 ปีที่ผ่านมา ประเพณีทางพุทธศาสนานี้วัดสูงเม่นได้ฟื้นฟูกลับมาถือปฏิบัติในปัจจุบันนับเป็นแห่งเดียวในโลกที่พุทธศาสนิกชนถวายคัมภีร์ธรรมแต่พระสงฆ์เป็นกุศล


เวลา 14.00 น.วันที่ 13 กันยายน ซึ่งเป็นวันพระใหญ่ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 เหนือ หรือวันเพ็ญเดือน 10 ตามปฏิทินไทย ชาวเมืองแพร่เรียกว่า “งานบุญ12 เป็ง” วัดสูงเม่นได้จัดพิธีทำบุญ “สลากธัมม์” ถวายคัมภีร์นิพพานสูตรพร้อมเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจง เพื่ออุทิศส่วนบุญให้กับวิญญาณทั้งหลายที่ยังไม่ไปเกิดได้รับอานิสงส์ไปเกิดในสุคติภูมิ โดยมีนายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานฝ่ายฆารวาสกล่าวคำถวายครัวตาน “สลากธัมม์” ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในอำเภอสูงเม่น จัดงานบุญครั้งนี้ถวายสลากธัมม์แต่พระสงฆ์จำนวน 50 รูป ในช่วงเช้าพระสงฆ์สวดพระปาฏิโมกข์ ในวันพระใหญ่เป็นประเพณีอันสำคัญที่ชาวเมืองเหนือล้านนา ทำบุญให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วที่ยังไม่ไปเกิดจนกลายเป็นเปรต อสูรกาย เมื่อได้รับบุญก็จะไปเกิดในสุขติภพ


งานบุญ 12 เป็ง ของชาวสูงเม่น ถวาย สลากธัมม์ครั้งนี้ ถือเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่ และเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีการถวายคัมภีร์ธรรมนิพพานสูตร เป็นแนวทางดั้งเดิมที่สืบทอดมาแต่สมัยหลวงปู่ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร อดีตเจ้าอาวาสวัดสูงเม่นเมื่อ 200 ปีที่ผ่านมา โดยหลวงพ่อพระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น และคณะสงฆ์วัดสูงเม่นได้ร่วมกับกรรมการวัดทำการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานบุญ 12 เป็งแบบดั้งเดิมขึ้นมา และถือปฏิบัติติดต่อกันเป็นปีที่ 4 แล้ว กอรปกับวัดแห่งนี้เป็นสถานที่รวบรวมคัมภีร์ภาษาล้านนาเก็บอนุรักษ์ไว้ เป็นตำนานพุทธศาสนา การเผยแพร่พุทธศาสนา ประวัติเมืองต่างๆ ในล้านนา ความเชื่อ คาถาอาคม รวมไปถึงตำรายาพื้นบ้านของเมืองแพร่และชาวล้านนา รวมกว่า 8,845 ผูก เป็นใบลานจำนวน 85,000 ใบ ทำให้พิธีกรรมการถวายสลากธัมม์ในงานบุญ 12 เป็งครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมาก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดแพร่ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น