X

คลอดแล้วตัวแทนประชาชนคุมงบ สปสช.หวังสร้างสุขภาพในฐานะพลเมืองโลก

อปสข.ภาคปชช.เขต1ภาคเหนือคลอดเรียบร้อย ผู้แทนเหล่านี้จะเปิดมุมมองมิติการใช้งบประมาณที่ภาคประชาชนมองเห็นมากกว่าวิชาชีพ เติมเต็มการใช้งบประมาณหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ทั่วถึงสอดรับการสร้างนำการซ่อมสุขภาพ สู่สุขภาพสังคมสากล


การคัดเลือก คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่. (อปสข.) เขต 1 ได้ครบทุกจังหวัดแล้ว โดยจังหวัดแพร่มีการคัดเลือก อปสข.ในวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นแห่งสุดท้าย ผลได้ผู้แทน อปสข.เขต 1 รายจังหวัดดังนี้ 1.จ.เชียงใหม่ นางอัญชลี สุใจคำ 2.จ.แม่ฮ่องสอน นางกานดา นันชัยกลาง 3.จ.เชียงราย นายธนชัย ฟูเฟื่อง 4.จ.พะเยา นายลาภิศ ฤกษ์ดี 5.จ.น่าน นายวุฒิกร พุทธิกุล 6.จ.ลำพูน นายชญตร์ ศรีไม้ 7.จ.ลำปาง นายอนันต์ เมืองมูลไชย และ8.จ.แพร่ นางจีรพันธ์ แสนแจ้


นายธนชัย ฟูเฟื่อง อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณเครือข่ายสุขภาพที่ลงคะแนนให้เข้ามาทำหน้าที่ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการยืดการทำงานออกเป็น 4 ปี มีหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นเช่นเป็นศูนย์ประสานงานภาคประชาชนรับเรื่องร้องเรียน หลักๆของการทำงานก็คือหลักประกันความมั่นคงด้านสุขภาพ เช่น การจัดสรรทรัพยากร ทั้งคน เงิน และ การให้บริการ ด้านการพัฒนาสุขภาพประชาชนการมีส่วนร่วม กับคนทุกวัย ผู้พิการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ลงไปยังท้องถิ่น อีกทั้งยังต้องดูแลกองทุนที่ อปสข.มีอำนาจอนุมัติหรือพิจารณาหรือต้องผ่านการรับทราบ เช่น งบบริการควบคุมป้องกันโรคและรักษาโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งในอนาคตระบบสุขภาพในประเทศไทยต้องก้าวสู่ประชาคมสุขภาพเพื่อการก้าวสู่ประชาชนในสังคมโลกเป็นการก้าวสู่สังคมที่พัฒนาสุขภาพแบบยั่งยืน ผ่านท้องถิ่น ผ่านเครือข่ายประชาชน ผ่านหน่วยบริการวิชาชีพ ผ่านประชาคมเครือข่ายต่างๆ เช่น 9 ด้านที่ระบุในกฎหมาย

นายธนชัย กล่าวด้วยว่า ประเด็นสำคัญที่ อปสข.เข้าไปทำหน้าที่เป็นการพัฒนามุมมองความเดือดร้อนที่เกิดจากภาคประชาชนที่สามารถเข้าถึงการให้บริการ แต่ถ้าไม่มี อปสข.ที่เป็นภาคประชาชน มีเพียงกลุ่มวิชาชีพด้านสุขภาพเท่านั้นก็จะเกิดปัญหาการจัดสรรงบประมาณเช่นในอดีตไม่ได้มองไปที่ การสร้างสุขภาพนำการรักษาการเจ็บป่วย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะนำประเทศไทยประสู่ประชาคมสุขภาพที่ยั่งยืนต่อไป
นางจีรพันธ์ แสนแจ้ อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพผู้แทนจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ที่ผ่านมามักมีการกล่าวถึงการใช้งบประมาณหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าว่าไม่เพียงพอ หรือการยกเลิก หรือตัดงบประมาณการรักษาในโรคบางโรค ซึ่งเป็นการเข้าใจหรือมีข่าวลือสิ่งเหล่านี้การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและการรับรู้ในการประชุมคณะกรรมการฯ จะมีการสื่อสารอย่างถูกต้อง เป็นสายตรงสู่ประชาชน ซึ่งจะทำให้อุ่นใจสำหรับผู้รับบริการทั้งประเทศ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การคัดเลือก อปสข.ใน 8 จังหวัดของภาคเหนือ หรือ สปสช.เขต 1 ยังมีปัญหาอยู่บ้างในการคัดเลือกเนื่องจากความพร้อมของแต่ละจังหวัดที่มีเครือข่ายประชาชนมีสถานะไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตามในภาพรวมนั้น อปสข.จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสุขภาพประชาชนโดยรวม ซึ่งงบประมาณหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทีใช้กับระบบการรักษาพยาบาลในประเทศไทยจะถูกจัดสรรนำไปใช้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารในแต่ละปีเป็นการพัฒนากลไกการควบคุมและการจัดสรรที่เกิดจากภาคประชาชน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน