สวนป่าไม้สักวอดแมลงลุมทึ้ง ผลจากสภาพอากาศภัยแล้ง


พื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดแพร่ปริมาณฝนยังไม่เพียงพอทำนา ในขณะที่เกิดแมลงระบาดทำลายพืชผลเกษตรเสียหายยับ ส.ส.แพร่คนใหม่ออกโรงจี้ กษ.สำรวจหาทางช่วยด่วน

ในพื้นที่จังหวัดแพร่ทั้ง 8 อำเภอที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนมีฝนตกบ้างแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอน้ำในลำห้วยต่างๆ ยังแห้ง ทำให้หลายพื้นที่ยังขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตร โดยเฉพาะชาวนาในเขต อ.สอง อ.หนองม่วงไข่ อ.เด่นชัย อ.สูงเม่น และ อ.เมือง ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน พื้นที่นากว่าร้อยละ 80 ไม่สามารถทำนาน้ำตมได้ จำเป็นต้องใช้วิธีการ “หว่านแล้ง” รอฝน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่เมล็ดพันธุ์ข้าวอาจได้รับความเสียหายถ้ามีสภาวะฝนทิ้งช่วง นอกจากนั้นยังพบเกษตรกรใน อ.เด่นชัย อ.สอง และ อ.หนองม่วงไข่ มีหนอนระบาดกัดกินยอดไม้สักสวนป่าที่กำลังเจริญเติบโตจนได้รับความเสียหาย มีเกษตรกรร้องเรียนด้วยว่ามีหนอนกินยอดข้าวโพดทำให้ข้าวโพดไม่ออกดอกได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในจุดที่มีการปลูกข้าวโพดนอกฤดู โดยเฉพาะเกษตรกร ต.ห้วยหม้าย ต.แดนชุมพล ต.หัวเมือง อ.สองขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานเข้าไปดูแลให้การช่วยเหลือแต่อย่างใด


นายสมศักดิ์ วังแก้ว อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 49 หมู่ 12 บ้านวังฟ่อน ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ กล่าวว่า ตนมีอาชีพทำนาและรับจ้างปลูกข้าวนาน้ำตม ปีนี้ทำไม่ได้โดยเฉพาะในบ้านหนองม่วงไข่ บ้านหนองเจริญ บ้านแม่ทะ ต้องใช้วิธีการไถพรวนแล้วหว่านเมล็ดข้าวแบบหว่านแล้งรอฝนตก เพราะห้วงเวลาการปลูกข้าวเลยมามากแล้วถ้าช้าไปกว่านี้ผลผลิตอาจไม่ดีเท่าที่ควรกับข้าวนาปี บางแปลงเจอฝนขึ้นมาบ้างแล้ว บางแปลงเพิ่งดำเนินการเสร็จ ถ้ามีฝนตกหล่อเลี้ยงบ้างจะไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าฝนทิ้งช่วงหรือฝนตกน้อย เกษตรกรในปีนี้จะประสบปัญหาแน่นอน นอกจากนาข้าวแล้วพืชไร่ สวนป่า พบกับการระบาดของหนอนผีเสื้อรุนแรงกว่าทุกปีถ้าไม่รีบแก้ไขข้าวโพดนอกฤดูได้รับความเสียหายแน่นอน


นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.จังหวัดแพร่ พรรคอนาคตใหม่ หลังกลับจากประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงจังหวัดแพร่ ทราบข่าวได้ประสานกับเกษตรจังหวัดแพร่ เพื่อลงสำรวจหาทางแก้ไขต่อไป นายเอกการ กล่าวว่า ปีนี้ในจังหวัดแพร่ แล้งมากฝนตกน้อย ความจริงแล้วทุกปีหลังวันพืชมงคลชาวนาก็จะเริ่มทำนามีน้ำอย่างเพียงพอแต่ในปีนี้ ปริมาณฝนน้อย น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในชุมชนมีน้ำสำรองไม่เพียงพอ ปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้แมลงเจริญเติบโตแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วก็เป็นได้ ซึ่งได้เร่งรัดไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังและลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาทางช่วยเหลือเกษตรกรแบบเร่งด่วนต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดแพร่ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น