บ้าน โรงเรียนภาคเหนือจับมือพัฒนารถส่งนักเรียน

คุ้มครองผู้บริโภค ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง จังมือผู้ประกอบการรถนักเรียนสร้างมาตรการความปลอดภัยสูงตัวอย่างของภาคเหนือ

 

ทุกปีเมื่อถึงช่วงเปิดเทอม นักเรียนทุกระดับจะต้องไปโรงเรียนซึ่งรถนักเรียนถือเป็นปัจจัยสำคัญในยุคปัจจุบัน แต่จากการสำรวจพบว่า ผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนยังไม่มีมาตรฐานเพียงพอโดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ รถนักเรียนจำนวนมากยังขาดระบบความปลอดภัยทั้งตัวรถและผู้ขับขี่ที่ยังไม่มีสำนักในเรื่องของความปลอดภัยของเด็กเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้กำลังได้รับการแก้ไขสร้างความร่วมมือกันในภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา ลำปางและเชียงราย ซึ่งในจังหวัดเหล่านี้สร้างความร่วมมือภายใต้การหนุนเสริมจากมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา และ องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ดึงทำกฝ่ายเข้ามาร่วมดูแล โดยเฉพาะหน่วยงานการศึกษาของรัฐมีหน้าที่การบริหารจัดการรถโรงเรียน ในสถานศึกษาทุกแห่งมีหน้าที่ในการดูแลรถรับส่งนักเรียนตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรถโรงเรียน พ.ศ. 2536 กฎหมายดังกล่าวได้กำหนดกรอบดูแลการรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัย คือรถทุกคันต้องดำเนินตามมาตรการสร้างความปลอดภัย
สองปีที่ผ่านมากลุ่มรถโรงเรียนในจังหวัดนำร่อง เชียงใหม่เชียงราย พะเยาและลำปาง แต่กิจกรรมความปลอดภัยที่ทำมาอยู่ในโรงเรียนนำร่องเท่านั้น ซึ่งจากนี้ไปจะมีการขยายพื้นที่ทำงานออกไปเพิ่มโรงเรียนมากขึ้น ในจังหวัดนำร่อง เราพบว่าการทำงานร่วมกันทำให้มีมาตรการความปลอดภัยมากขึ้น โดยใช้บทเรียนของการทำงานที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการกำกับรถรับส่งนักเรียน การบูรณาการกับผู้ประกอบการ การเชื่อมโยงการทำงานกับโรงเรียน ซึ่งพบว่าโรงเรียนที่เชิญเข้ามาประชุมร่วมกันมีความสนใจและตื่นตัวมาก ซึ่งถ้าเป็นไปได้ในความร่วมมือทุกฝ่าย จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่นอกโครงการก็สามารถร่วมจัดการความปลอดภัยกับการใช้รถโรงเรียนได้

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รถโรงเรียน ปัจจุบันเป็นความจำเป็นของทุกกครอบครัวที่มีบุตรหลานแม้แต่โรงเรียนในชนบท โดยเฉพาะการยุบโรงเรียนเล็กและเรียนรวมเมื่อมีนักเรียนน้อยลง สิ่งเล่านี้กลายเป็นเพิ่มความสำคัญให้กับการขนส่งนักเรียนไปยังสถานที่เรียนรู้ทุกวัน เช้าเย็น แต่รถโรงเรียนเหล่านี้นอกจากยังขาดมาตรฐานความปลอดภัยแล้วยังมีปัญหาการว่าจ้างทั้งจากงบประมาณของทางราชการที่มีการอุดหนุนรายหัวและรถที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเงิน ซึ่งภาพรวมในภาคเหนือสวัสดิภาพของนักเรียนในการใช้รถรับส่งนักเรียนยังน่าเป็นห่วง ทำให้องค์กรเอกชนโดยเฉพาะหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากุล เลขาธิการมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ได้เชิญผู้ประกอบการ ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมหารือ ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้มีการขยายผลการใช้รถนักเรียนที่ได้มาตรฐาน ภายใต้การทำงานแบบบูรณาการ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

นางสาวพวงทอง ว่องไว จากมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา กล่าวว่า ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนให้ความสำคัญกับหลักความปลอดภัยของเยาวชน โดยทางจังหวัดพะเยา มีการให้ความรู้สร้างแนวทางให้เกิดความร่วมมือทำงานและยังมองเห็นและให้ความสำคัญกับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย มีการนำข้อมูลมาแชร์กันเพื่อเพิ่มความตระหนักนอกจากนั้นยังมีการเสริมแรง ด้วยการ มอบรางวัลดีเด่นให้กับผู้ประกอบการรถนักเรียนที่ดีอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดแพร่ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น