X

ตัวอย่างผู้ใหญ่ใหม่ สู่การพัฒนารอบด้านสร้างสุขให้คนเด่นชัย


ผู้ใหญ่เทืองนักปกครองชุมชนตำบลเด่นชัย เอาใจใส่สวัสดิภาพความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในชุมชน ประกาศพัฒนาหมู่บ้านครบวงจรภายใน 5 ปี
ปัญหาการพัฒนาชุมชนที่มีผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกสำคัญ หลายพื้นที่ไม่ได้รับการพัฒนาเนื่องจากผู้ใหญ่บ้านไม่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมพัฒนาของประชาชน ดังนั้นการรับนโยบายจากทางอำเภอย่อมไม่มีความหมาย ตำบลเด่นชัยมีอยู่ 11 หมู่บ้าน นายประเทือง สุภาพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ หลังได้รับตำแหน่งใหม่เมื่อปลายปี พ.ศ. 2561 ผู้ใหญ่ประเทือง ได้เริ่มทำงานร่วมกับทางอำเภอเด่นชัย ทุกต้นเดือนต้องไปรับนโยบายการพัฒนาจากทางจังหวัดแพร่ ผ่านมาทางนายอำเภอและเข้าสู่การชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจพร้อมปฏิบัติตามในการประชุมของชุมชน


ผู้ใหญ่เทืองเน้นการประชุมร่วมกันทุกหย่อมบ้าน เชิญมาประชุมร่วมกันเพื่อสร้างการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน นอกจากนโยบายทางจังหวัดที่ส่งเข้ามาแล้ว ผู้ใหญ่เทืองเองก็มีนโยบายที่จะทำให้ชุมชนได้ปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสุขสงบของหมู่บ้านด้วยเช่นกัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ผู้ใหญ่เทืองร่วมกับทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งด่านตรวจผู้ที่ใช้ยวดยานเดินทางผ่านในชุมชนหมู่ 8 โดยได้รับความร่วมมือจาก ชุด ชรบ. และตำรวจบ้านพร้อมทั้งอาสาสมัครกู้ภัยเป็นอย่างดี ผลของการทำงานที่มีการป้องกันไม่ให้มีผู้เมาสุราเออกไปใช้ถนน และ กลุ่มวัยรุ่นที่มักขับรถเร็ว ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้สถิติอุบัติเหตุในชุมชนลดลงอย่างน่าพอใจ

มาตรการช่วงปีใหม่ เจ็ดวันอันตรายเป็นตัวอย่างของการเอาใจใส่ของผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดีเป็นตัวที่ทำให้ต้องสืบค้นไปสู่แนวทางนโยบายของผู้ใหญ่ที่มีอยู่ โดยเฉพาะการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ ผู้ใหญ่เน่นการให้บริการหมวกกันน็อคถ้าใครไม่มีหรือลืมติดตัวออกจากบ้านมา เมื่อต้องเดินทางออกไปยังตลาดสด หรือไปทำธุระที่ต้องใช้เส้นทางสายใหญ่ ทำให้สมาชิกในชุมชนมีหมวกกันน็อกใช้อย่างถ้วนหน้าโดยเมื่อเดินทางกลับก็นำหมวกกันน็อก กลับมาส่งไว้ที่ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้านต่อไป
ผู้ใหญ่เทืองมองว่า การพัฒนาหมู่บ้านต้องเกิดจากความรักสามัคคี ทำให้ต้องมีมาตรการอื่นๆ ตามมา ผู้ใหญ่เทืองกล่าวว่า แนวทางต่อไปจะจัดให้มีกีฬาหมู่บ้านเพื่อให้คนในชุมชนได้มาร่วมเล่นกีฬา และพูดคุยกัน เรื่องนี้จะได้เรื่องของความสามัคคีและ การออกกำลังกายสร้างสุขภาพให้กับประชาชน ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาต่างๆ ตกมาอยู่ในมือผู้ใหญ่บ้าน ทำให้ภาระการทำงานหนักมากการทำงานที่ดีที่สุดคือการทำงานแบบสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งสำคัญมาก การเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วประเทศที่จะมาถึง เมื่อมีรัฐบาลใหม่ การกระจายอำนาจก็จะเข้ามามีบทบาท ถึงเวลานั้น ผู้ใหญ่บ้านคงทำงานน้อยลง แต่ในฐานะที่ได้รับเลือกมาเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่คิดว่าจะลดภาระลงแต่ยินดีที่จะสร้างการพัฒนาในชุมชนมากขึ้น ทั้งงานด้านอาชีพ งานด้านสวัสดิการ งานด้านการปกครองดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นตัวจักรสำคัญในการทำงานของผู้คนในชุมชน

ผู้ใหญ่เทือง นักปกครองท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.เด่นชัย ประวัติเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านมาแล้ว ครั้งนี้ได้รับเลือกเป็นครั้งที่ 2 ทำให้มีประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนาน และ มีข้อผิดพลาด จนกลายเป็นประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้ได้เกิดการพัฒนาแบบใหม่ตามที่ผู้ใหญ่กำลังมุ่งทำ ซึ่งแนวทางทำงานก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับนักปกครองท้องที่ได้นำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่าง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน