X

ตกใจกลายเป็นผู้พิการ จี้สอบ


เป็นงง เจ็บตาไปโรงพยาบาล หมอเรียกบัตรคนพิการหลักฐานการรับบริการ ถึงเต้นแจ้งความเป็นหลักฐาน ใครเอาชื่อไปขึ้นทะเบียนคนพิการกว่า 6 ปี ใครรับเงินสวัสดิการจากรัฐ ใครเป็นผู้รับรองขึ้นทะเบียนคนพิการ


ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่ วันที่ 26 ธันวาคม นางแดง เงี้ยวแปง อายุ 43 ปี ชาวบ้านม่วงคำ เลขที่ 97 หมู่ 1 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ ได้เข้าร้องต่อสื่อมวลชนว่า ตนเป็นชาวบ้านม่วงคำ มีร่างกายปกติสมบูรณ์ดี แต่กลายเป็นผู้พิการในหลักฐานของโรงพยาบาล นางแดงกล่าวว่า มาทราบว่าตนเองเป็นผู้พิการเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา มีอาการเจ็บตารุนแรง ได้ไปรักษาตาที่โรงพยาบาลกลาง กทม. หลังการรักษาแล้ว แพทย์เรียกหาหลักฐานสิทธิ์ในการให้บริการที่ระบุไว้กับระบบหลักประกันสุขภาพ สปสช. คือ เป็นผู้พิการในประเภทสิทธิย่อย จาก สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งตนอยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ม่วงคำ หมู่ 1 ตำบลสรอย โรงพยาบาลกลาง กทม. ต้องการบัตรประจำตัวผู้พิการเป็นเครื่องยืนยันในการชำระเงิน จำนวนกว่า 40,000 บาทในการรักษาต้อ แต่นางแดงไม่มีให้ และ ไม่ได้เป็นผู้พิการแต่อย่างใด


วันที่ 26 ธันวาคม นางแดง เงี้ยวแปง ได้เข้าร้องเรียนข้อให้มีการตรวจสอบสถานการณ์เป็นผู้พิการขอตนเองที่ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เลข 175 / 1 ตำบลสรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ โดยได้ทำหนังสือร้องถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่า นางแดง เงี้ยวแปง อยู่บ้านเลขที่ 97 หมู่ 10 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ ขอตรวจสอบสถานะบุคคลของตนเอง เพราะเมื่อไปรักษาดวงตาเนื่องจากเป็นต้อกระจก ที่โรงพยาบาลกลาง กทม. ปรากฏว่า ในหลักฐานการให้สวัสดิการสุขภาพ สิทธิย่อยเป็นผู้พิการ และขอยืนยันว่า ตนมิได้เป็นคนพิการแต่อย่างใด และไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ หรือ สวัสดิการในฐานะคนพิการใดใด จึงข้อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทำการตรวจสอบเพราะเกรงว่า หลักฐานดังกล่าวอาจมีการสวมสิทธิ์ใช้งบประมาณของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยเกรงว่าตนจะเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเสียเอง จึงได้ขอให้ อบต.สรอยเร่งตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางแดงต้องการให้มีการตรวจสอบการ ใช้ชื่อชาวบ้านไปใส่ในการรับสวัสดิการของรัฐเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะผู้พิการมีการช่วยเหลือหลายระดับ รวมทั้งเบี้ยยังชีพ แต่ตนไม่ได้รับและไม่รู้เรื่องเลย การเป็นผู้พิการตามหลักฐานของโรงพยาบาล ต้องมีการจ่ายเบี้ยยังชีพแล้วใครเป็นผู้รับเงินไป ขอให้ทางการเร่งตรวจสอบสิทธิดังกล่าวโดยเร่งด่วน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน