X

แพร่สาดน้ำสงกรานต์ 11 วัน ประเพณีผูกพัน กวาง ช้าง หงส์ บูชาสัตว์นำโชคสู่ปี๋ใหม่เมือง

นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จัดขบวนแห่สงกรานต์จำลอง และเปิดแถลงข่าวงานเทศกาลสงกรานต์เมืองแพร่ ที่บริเวณบ้านวงศ์บุรี บ้านโบราณใจกลางเมืองแพร่ เมื่อเวลา 18:00 น วันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา โดยในปีนี้ ถือเป็นปีที่ UNESCO ประกาศให้ประเพณีสงกรานต์ของไทยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแบบจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ทำให้ทางรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจัดงานอย่างเต็มที่

ในส่วนของจังหวัดแพร่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน ไปจนถึงวันที่ 21 เมษายน มีจานจัดงานสงกรานต์ทุกอำเภอ จุดเด่น ๆ น่าสนใจมีดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมกับอำเภอร้องกวางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ถ้ำผานางคอย  อำเภอแห่งนี้มีกวางเป็นสัญลักษณ์ของเมืองประเพณีสงกรานต์ถ้ำผานางคอยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 เมษายน ทั้งอำเภอลองร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยอ้อจัดประเพณีสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12 ถึง 16 เมษายน เทศบาลเมืองแพร่ซึ่งมีชื่อเสียงในการเล่นน้ำสงกรานต์ทุกปีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายนภายใต้ชื่อ “ดอกลมแล้งบานสงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้ งามตา” ส่วนที่อำเภอเด่นชัยร่วมกับเทศบาลตำบลเด่นชัยจัดงาน “สงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจส่งน้ำพระเจ้าแสนแซ่” ในวันที่ 16 เมษายนเพียงวันเดียวที่นี่ถือเป็นประเพณีที่มีผู้นิยมมาเล่นน้ำเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นการปิดเมืองเล่นน้ำ ส่วนที่อำเภอเมืองร่วมกับเทศบาลตำบลวังหงส์ จัดงานสงกรานต์ “ป๋าเวณีดำหัวหงส์” หมู่บ้านแห่งนี้นอกจากเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนานแล้วยังมีอีกประเพณีสำคัญคือการแสดงออกถึงการบูชาหงส์ สัตว์ในตำนานริมแม่น้ำยม ถือเป็นสัตว์นำโชคของชุมชนแห่งนี้ ประเพณีดำหัวหงส์จัดขึ้นในวันที่ 16 เมษายนเพียงวันเดียว

ในวันที่ 17 เมษายนถือเป็นไฮไลท์สำคัญของจังหวัดแพร่ การเล่นน้ำสงกรานต์หม้อห้อมแพร่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะพากันปิดถนนเจริญเมืองตลอดทั้งสายเล่นน้ำสงกรานต์ตลอดทั้งวัน นอกจากนั้นจังหวัดแพร่อย่างปิดท้ายสงกรานต์ด้วยประเพณีพื้นบ้านของชาววังลึกตำบลนาพูนอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ คือประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง ทำขวัญช้าง และประเพณีแห่น้ำช้าง ในวันที่ 21 เมษายน ถือพิกัดส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์เมืองแพร่ได้อย่างลงตัว

นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า งานสงกรานต์เมืองแพร่ในปีนี้เรามีสัตว์นำโชคที่เข้ามาสู่ประเพณีสงกรานต์ด้วย คือกวาง ที่อำเภอร้องกวาง หงส์ที่อำเภอเมืองแพร่ และช้าง ที่อำเภอวังชิ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นสัตว์นำโชคที่ชาวบ้านนับถือบูชาตามวัฒนธรรมชุมชนแล้วยังถือว่าประเพณีเหล่านั้นเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ จะเห็นว่าการจัดงานในปีนี้มีกระแสดีมากจากสถิตินักท่องเที่ยวเข้าจองห้องพักในจังหวัดแพร่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมาจนถึงสิ้นเดือนเมษายนขณะนี้ห้องพักถูกจองไปแล้วกว่าร้อยละ 95 อย่าเชื่อว่าจะมีผู้เข้าพักเต็ม 100% ในช่วงจัดงาน แพร่เป็นหนึ่งในสิบจังหวัดเมืองรองของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งในปีนี้แพร่สามารถพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวจนส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ/

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน