X

ศรัทธานับหมื่น ตั้ง 30 ขบวน ร่วมประดิษฐานครูบาศรีวิชัย “นักบุญแห่งล้านนา” ครบ 100 ปีบูรณะพระธาตุช่อแฮ

เวลา 15.30 นวันที่ 17 มีนาคม ขบวนแห่ศรัทธาวัฒนธาตุช่อแฮพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ฝาก 30 ขบวนจากศรัทธาวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ และจังหวัดลำปาง เดินทางเข้านมัสการองค์พระธาตุช่อแฮ และร่วมพิธีอาราธนารูปเหมือน ครูบาศรีวิชัย ศิริวิชัยโย หน้าตักกว้าง 3 เมตร นำมาประดิษฐานที่บริเวณลานครูบาศรีวิชัย วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี พลเอกสกล สัจจานิตย์ วุฒิสมาชิก นางพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นประธานในพิธี


การจัดขบวนแห่ครั้งนี้มีการจัดขบวนช้าง 5 เชือก ดำเกจิอาจารย์เดินทางมาร่วมพิธี เชือกที่ 1 ประดิษฐานรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยบนหลังช้าง เชือกที่ 2 หลวงพ่อครูบามนตรี ธมมเมธี เจ้าอาวาสวัดำระธาตุสุโทนมงคลคีรี เชือกที่ 3 พระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ช้างเชือกที่ 4 พระราชมหาเวติยาภิบาล เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม กทม. พระเมธีวชิรธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเล็ง เชือกที่ 5 พระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ ฯ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระลักษณ์ครูบาป่านิกร ชัยยะเสโน เจ้าอาวาสวัด พระธาตุแก่งสร้อย จังหวัดตาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กล่าวเป็นการระลึกถึงครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา ที่มาบูรณะพระธาตุช่อแฮเมื่อปีพ.ศ 2467 มาจนปัจจุบันมีอายุครบ 100 ปี เหล่าลูกศิษย์ลูกหาครูบาศรีวิชัยในจังหวัดลำพูนและในภาคเหนือได้ร่วมกันจัดทำรูปเหมือนครูบาฯน้ำมาถวายเพื่อเป็นสัญลักษณ์สถาน จากนี้ไประหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงจะมีกิจกรรมงานนมัสการองค์พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่ตรงหลวงเป็นงานประจำทุกปีซึ่งจะมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมานมัสการองค์พระธาตุช่อแฮโดยเฉพาะผู้ที่เกิดในปีขาล

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน