X

ตัวแทนชาวบ้านสะบู เข้าพบประธานหอฯแพร่หาทางออกขยายสนามบิน “กังขา” ค่าเวนคืนไม่เป็นธรรม

เวลา 13.30 นวันที่ 13 กุมภาพันธ์แกนนำชาวบ้านหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 จำนวน 10 คน นำโดยนางศรีรัตน์ เหมืองค่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านสะบู ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ เข้าหารือกับนายอดิศร ไชยบุญเรือง ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่ ที่ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดแพร่เพื่อหารือแนวทางการเวนคืนที่ดิน เพื่อขยายรันเวย์สนามบินด้านทิศเหนือ ให้มีความยาวเพียงพอรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้

โครงการดังกล่าว มีปัญหาเรื่องการเวนคืนที่ดินในบริเวณชุมชนตำบลเหมืองหม้อ บ้านสะบู จำนวน 103 หลังคาเรือน หมู่ 6 จำนวน 30 หลังคาเรือนและหมู่ 10 จำนวน 2 หลังคาเรือน นางศรีรัตน์เหมืองค่าผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลเหมืองหม้อกล่าวว่าปัจจุบันชาวบ้านมิได้ขัดขวางการขยายสนามบินสร้างความเจริญให้กับเมืองแพร่แต่พบว่าการเวนคืนเพื่อสร้างสนามบินมีอัตราการเวนคืนที่มีราคาต่อตารางวาไม่เป็นธรรม มีอัตราที่แตกต่างกันโดยเฉพาะที่ดินที่ไม่มีทางเข้าเป็นทางสาธารณะจะได้ค่าเวนคืนเพียง 500 บาทต่อตารางวาซึ่งต่ำมากส่วนผู้ที่มีที่ดินอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินจะได้ค่าเวนคืนจำนวน 4,450 บาทต่อตารางวา และการเวนคืนในโครงการขยายสนามบินยังมีอัตราต่ำกว่าการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงรายซึงอยู่ในบริเวณใกล้กันอยากให้ทางราชการมองเห็นความจำเป็นในการชดเชยเพื่อนำเงินไปหาที่ดินใหม่ที่เหมาะสมได้สะดวกชาวบ้านไม่คิดขวางความเจริญแต่อย่างใด

ทางด้านนายอดิศร ไชยบุญเรือง ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่กล่าวว่า เรื่องนี้หอการค้าจังหวัดแพร่จะเป็นสื่อกลางในการประสานงานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาการเวนคืนที่ดินในโครงการขยาย runway สนามบินแพร่ อย่างไรก็ตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบันกำลังส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง 10 พื้นที่ทั่วประเทศแพร่เป็นหนึ่งในพื้นที่ส่งเสริมดังกล่าวซึ่งมีความจำเป็นจะต้องมีระบบคมนาคมโดยเฉพาะทางรถไฟทางรถยนต์และสนามบินเพื่อความสะดวกของการเดินทางของนักท่องเที่ยวดังนั้นการขยายสนามบินแพร่จึงมีความสำคัญ ส่วนปัญหาภายในชุมชนที่ต้องได้รับผลกระทบจะต้องกลับไปจำแนกให้ชัดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและทางออกจะเป็นอย่างไรเพื่อประมวลสรุปเป็นข้อเสนอให้หน่วยงานต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน