X

น้ำยมเอ่อ ท่วมปิดทางตัดขาดชาวบ้านอาข่าแม่พร้าวพ่อเมืองแพร่เตือน


ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่ วันที่ 9 สิงหาคม ถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในภาคเหนือ โดยเฉพาะที่ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา อ.สอง จ.แพร่ ทำให้น้ำในแม่น้ำยมมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ล่าสุดเวลา 06.00 น. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยมรายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำยมตอนบนมีระดับเพิ่มสูงขึ้น ท่วมสะพานข้ามแม่น้ำยม บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ยม (ผาอิง )ระดับน้ำสูง 2.50 เมตร ระดับน้ำเพิ่มอย่างต่อเนื่องยานพาหนะทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ ล่าสุดเวลา 13.00 น.ระดับน้ำยังเพิ่มขึ้น

ปรากฏการณ์ดังกล่าว นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ให้ติดตามระดับน้ำดังกล่าวและสภาพอากาศในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด

ประชาชนส่วนใหญ่เฝ้าติดตามเกรงว่าปัญหาอุทกภัยจะเกิดขึ้นอีก ประเด็นเขื่อนแก่งเสือเต้นถูกหยิบยกมาพูดถึงอีก ในขณะที่ นายสมมิ่ง เหมืองร้อง แกนนำชาวสะเอียบยืนยันว่า กรมทรัพยากรน้ำ และกรมชลประทานกำลังใช้งบประมาณจำนวนมากสร้างอ่างเก็บน้ำตามโครงการสะเอียบโมเดล มีการพัฒนาฝายแม่ยมให้สามารถกักเก็บน้ำเพิ่ม ความจุเพียงพอใช้ในฤดูแล้ง สร้างเสร็จไปแล้วด้วยงบประมาณกว่า 700 ล้านบาท

ล่าสุดกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติสร้างอ่างเก็บน้ำในแผนสะเอียบโมเดลอีก 5 แห่ง คือ 1.อ่างห้วยเลียบ 2.อ่างจำคู้ 3.อ่างปางป่าติ้ว 4.อ่างแม่เต้น และ 5.อ่างแม่พร้าวใช้งบประมาณจำนวน 50 ล้านบาทในปี 2566 อาจเป็นแนวทางแก้ไขน้ำท่วมน้ำแล้งโดยไม่รออ่างขนาดใหญ่อีกต่อไป.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน