พช.เจ๋งเปิดท่องเที่ยวชุมชนพระหลวง แหล่งวัฒนธรรมชาวลื้อสูงเม่น-


สูงเม่นแหล่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสุดยอดของดี เมืองแพร่
พ่อเมืองเปิดให้สังคมเห็น เมืองเล็กที่มีความพร้อมในความเป็นอยู่ ความสงบด้วยจารีตวัฒนธรรม อาหารปลอดภัย สิ่งของเครื่องใช้ครบครันพร้อมทั้งยารักษาโรคด้วยการแพทย์พื้นบ้าน เปิดหมู่บ้านไทลื้อเชียงแสนที่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

อำเภอสูงเม่น เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดแพร่ที่มีเอกลักษณ์เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือเมืองแปรรูปไม้สักเป็นเฟอร์นิเจอร์ ถือเป็นตลาดใหญ่ที่ทำรายได้เข้าจังหวัดแพร่ไม่น้อยเลยในแต่ละ มีผู้คนเดินทางมาแวะเวียนชมและช็อปสินค้าจากไม้แปรรูปเป็นประจำ แต่ทว่าคนไทยทั่วไปยังรู้จักอำเภอสูงเม่นน้อยเกินไป สูงเม่นไม่ใช่เมืองผลิต ผลิตภัณฑ์จากไม้เท่านั้น แต่เมืองนี้คือเมืองที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน เป็นเมืองโบราณที่เกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์ของเมืองแพร่ที่เดียว

วัดสูงเม่น ถือเป็นวัดสำคัญที่เก็บรวบรวมผลงานเขียนของครูบากัญจนอรัญวาสี มหาเถร อดีตเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ที่ถือเป็นปราชญ์คนสำคัญในล้านนาและล้านช้าง เป็นผู้เก็บรวบรวมความรู้ในยุคสมัย แต่งเป็นตำราจารึกบนแผ่นใบลานด้วยภาษาล้านนา ทั้งพุทธประวัติ ความเป็นมาของ ศาสนิกชน ตำรายา ตำราความเชื้อ และความรู้แขนงต่างๆ ไว้จำนวนมากถือเป็นแหล่งรวบรวมความรู้มีคัมภีร์ภาษาล้านนาอยู่มากที่สุดในภาคเหนือ
วัดพระหลวงเป็นวัดเก่าอยู่ในพื้นที่นี้มาแต่โบราณ เป็นที่แวะพักของพ่อค้าชาวจีนฮ่อ พ.ศ. 2330 กลุ่มไทลื้อ ชาวเชียงแสนอพยพมาทางใต้หาที่ทำกินอยู่อาศัยใหม่เลือกบริเวณแห่งนี้ สร้างบ้านสร้างเมือง จึงได้บูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะพระธาตุเจดีย์ หรือที่ปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่า “ธาตุเนิ้ง” หอไตร และ หอระฆัง ถูกบูรณะขึ้นจนวัดแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่รวมจิตใจของผู้คนอย่างเหนียวแน่นโดยมีพุทธศาสนาเป็นแกนสำคัญ
มาถึงปัจจุบัน จึงยังพบร่องรอยการสืบสานของชาวไทลื้อเชียงแสน ไว้ให้เห็นพร้อมทั้งจารีตประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นอยู่อาหารการกิน ยังสืบทอดมาได้จนปัจจุบัน จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้เข้าไปสำรวจเก็บร่องรอยความดีงามของผู้คนที่นี่ พัฒนาเป็นหมู่บ้านโอท็อปนวัตวิถีหมู่บ้านท่องเที่ยว “ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ถิ่นไม้สัก งามประจักษ์ธาตุเนิ้ง” ที่กล่าวว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เพราะที่วัดพระหลวงแห่งนี้มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวเมืองใช้เป็นน้ำมงคลรวมทั้งพิธีหลวงในราชสำนักของประเทศไทยก็ยังใช้น้ำในบ่อแห่งนี้ประประกอบพระราชพิธี

วันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ ไปดูแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้พร้อมทั้งทำพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวแบบ New Normal รองรับการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีจุดสำคัญ 5 จุดที่น่าสนใจ คือ 1.คือวัดพระหลวงพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้บูชาพระประจำเมืองนี้ ชมพระธาตุเนิ้ง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ความเป็นมาที่เก็บของเก่าโบราณ 2.เยี่ยมชมสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยการแพทย์พื้นบ้านที่ซุ้มหมอยาหน้าวัด ไปในชุมชนดูฐานที่ 3 การทำข้าวแต๋นน้ำแตงโมซื้อติดไม้ติดมือกันได้ ฐานที่ 4.ไปดูการรักษาเนื้อไม้สักในรูปเฟอร์นิเจอร์การเคลือบผิวไม้เพื่อความคงทน และฐานที่ 5.ฐานสุดท้ายที่มีผู้สูงอายุยังคงทำหน้าที่เดิมๆ คือการทอผ้าปัจจุบันผ้าทอกลายเป็นงานศิลปพื้นบ้านไปแล้วมีราคาและคุณค่าที่น่าเก็บไว้เป็นที่ระลึก ความสุขของการผ่อนคลายการท่องเที่ยวในชุมชนแห่งนี้ยังมีการผลิตพืชผักผลไม้แบบอินทรีย์สามารถแวะเวียนไปหาซื้อกันได้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาก่อนสถานการณ์โรคระบาดแพร่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาประจำในอัตราไม่สูง แต่ก็ทำรายได้ให้กับชาวแพร่ได้ดี แต่ปัจจุบันรายได้ของชุมชนหดหายไป เพราะเมืองแพร่มีการควบคุมการระบาดโควิด19 เข้มงวดแต่ได้ผลดีเป็นจังหวัดที่อยู่ระดับท้ายๆ ของประเทศที่มีการระบาด ทำให้แพร่เป็นเมืองที่ปลอดภัยน่ามาท่องเที่ยว มาผ่อนคล้ายอย่างยิ่ง จึงขอเชิญชวนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเยือนแแล้วจะติดใจ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน