พอช.เปิดภาพประชาชนสร้างพลังฟื้นเศรษฐกิจด้วยทุนท้องถิ่นสร้างรายได้แบบยั่งยืน

 

การทำมาหากินในตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มองเห็นชัดว่า ถูกพัฒนามาจากความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิม เช่น ที่บ้านพะญอ พัฒนาผ้ายุคใหม่จากผ้าจกเมืองลองกับผ้ากะเหรี่ยงชนเผ่าพื้นเมืองเข้าด้วยกันเป็นสิ่งทอนวัตกรรมใช้ระบบเกษตรกรรมอินทรีย์สร้างเส้นด้ายและเครื่องประดับผ้าพร้อมทั้งสีย้อมผ้าธรรมชาติไปพร้อมกับอาหาร

โฮงซึงหลวง โรงงานผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมือง คนรุ่นใหม่พัฒนาจากภูมิปัญญากับทรัพยากรที่มีอยู่คือไม้สักผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไปพร้อมรายได้ งานแกะสลักไม้สักในชุมชนก็เช่นกันนำหัวไม้ปลายไม้เหลือทิ้งมามูลค่าเพิ่มเป็นการใช้ทุนที่มีอยู่

ที่บ้านแม่ปานนำเอาพื้นที่อนุรักษ์สวนรูปแบบวนเกษตรพัฒนาเป็นจุดล่องแพแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการสร้างรายได้คู่ไปกับการจำหน่ายพืชผักผลไม้จากสวน

ชุมชนเหล่านี้ ใช้ทุนที่มีอยู่ในชุมชนมายกระดับสินค้าและบริการโดยไม่ต้องใช้งบประมาณลงทุนมากมาย สร้างความร่มมือในชุมชนโดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ในครอบครัวทำงานเริ่มต้น แต่กลับเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าพอใจบอกต่อ สิ่งเหล่านี้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. กำลังให้ความสนใจพัฒนาเป็นระบบความรู้ สร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนฟื้นฟูรายได้ในช่วงซบเซาจากการระบาดของไวรัสโควิด 19

นายปฏิภาณ  จุมผา รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) เปิดหลักสูตร CBMC (Community Business Model Canvas )อบรมแกนนำเศรษฐกิจและทุนชุมชน ทั่วประเทศเพื่อเป็นพี่เลี้ยงลงสู่ชุมชนโดยมี นายทรรศิน สุขโต คณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจและทุนชุมชนร่วมกับทีมคณะทำงาน พอช.ที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นภารกิจ 4ด้านคือ

1. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท

2. ให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน

3. สนับสนุนช่วยเหลือการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและการให้ช่วยเหลือ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น นายปณิธาน กล่าวด้วยว่า นับว่าเป็นอีก 1 โครงการของพอช.ที่ช่วยพัฒนาต่อยอดชาวบ้านได้อย่างแท้จริง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการส่งเสริมเศรฐกิจและทุนชุมชน ที่กำลังได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือ พอช.นั้นจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกิดจากฐานคน ทรัพยากร และความรู้ภูมิปัญญานำมาปรับใช้พัฒนาใหม่หรือสร้างนวัตกรรมทางสินค้าและบริการสู่การค้าการขายที่โดนใจผู้บริโภคสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน