X

หวั่นประปาขาด พ่อเมืองแพร่ยกทีมจัดการภัยแล้งไปที่เด่นชัย

ผู้ว่าฯแพร่ นำคณะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (ภัยแล้ง ไฟป่า และหมอกควัน) ลงพื้นที่อำเภอเด่นชัย ย้ำความสำเร็จของอำเภอคือความสำเร็จของจังหวัดหวั่นน้ำประปาทั้งเมืองขาด

วันนี้(18ก.พ.64) เวลา 13.20 น. ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมผู้แทนคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด ลงพื้นที่อำเภอเด่นชัยเพื่อตรวจติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในการทำงานในระดับอำเภอต้องตอบสนองนโยบายของจังหวัด สามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์ กลไกในระดับอำเภอทำงานสำเร็จนั่นหมายถึงเป็นความสำเร็จของจังหวัดด้วย จึงขอให้อำเภอได้กำกับดูแลและแนะนำการบริหารจัดการแบบ Single Command ไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์

นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย ได้บรรยายสรุปถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งว่า ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประชุมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ สำรวจประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่มีอ่างเก็บน้ำจำนวน 9 แห่ง บ่อบาดาลจำนวน 92 แห่งโครงการสร้างทำนบกระสอบทรายชั่วคราว กั้นลำน้ำยมและลำน้ำสาขา ปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 28 จุดเป็นแม่น้ำยม 5 จุดแม่น้ำสาขา 23 จุด สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าจำนวน 7 แห่ง พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร โดยน้ำอุปโภคบริโภคจะสามารถมีน้ำประปาใช้ได้จนถึงเดือนมีนาคม 2564 จากนั้นจะต่อท่อเพื่อผันน้ำจากฝายแม่พวก อำเภอเด่นชัย เพื่อนำน้ำมาใช้ทำประปาจนถึงฤดูฝน ในส่วนของยานพาหนะ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีรถดับเพลิง 10 คัน รถบรรทุกน้ำ 8 คัน เครื่องสูบน้ำ 11 เครื่อง

เนื่องจากน้ำประปาหลายหมู่บ้านในจังหวัดแพร่ขาดแคลนสาเหตุมาจากไม่มีน้ำต้นทุนเพียงพอ ในเขตเมืองของอำเภอเด่นชัย ทุกฤดูแล้งที่ผ่านมาน้ำต้นทุนที่มาจากแม่น้ำยมไม่เพียงพอทำให้น้ำประปาขาดแคลน นายสมหวังได้ติดตามการแก้ปัญหาน้ำประปาในชุมชนเมืองครั้งนี้พบว่า. น้ำต้นทุนที่นำมาทำน้ำประปาจ่ายไปทั่วเมืองจะขาดแคลนในเดือนมีนาคมเป็นต้นไป ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคเด่นชัยได้วางแผนรองรับด้วยการผันน้ำจากอ่างแม่จั๊วะมาที่ฝายแม่พวกที่บ้านปากจั๊วะสูบเข้าระบบประปาเด่นชัยต่อไปซึ่งมั่นใจว่ามีน้ำต้นทุนเพียงพอ

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี 2564 ของอำเภอเด่นชัยได้นำนโยบายของจังหวัดมาถือปฏิบัติ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอเด่นชัยตลอดจนตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันระดับหมู่บ้าน โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในระดับเล็กสุดของอำเภอ เพื่อร่วมบูรณาการทำงานทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์มีเป้าหมายให้ทุกหมู่บ้านต้องประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวโดยเฉพาะหมู่บ้านเสี่ยงจำนวน 31 หมู่บ้าน การบริหารความเสี่ยงด้านคน มีการลงทะเบียนขออนุญาตเข้าป่าเพื่อเข้าพื้นที่ป่า เคาะประตูบ้านกลุ่มเสี่ยง ด่านชุมชน ด้านพื้นที่มีการประสานการปฏิบัติตามมาตรการ 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ริมทาง พื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่า และพื้นที่ชุมชน เป็นต้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน