กกต.แพร่ให้ความรู้นักการเมืองก่อนหาเสียง สภาเทศบาล 26 แห่งป้องกันร้องเรียน

กกต.แพร่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนายกเทศมนตรี กับเทศบาลเมืองแพร่และเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลจบลงแล้ว มีนักการเมืองลงสนามเลือกตั้งอย่างคึกคัก ล่าสุด. กกต.จังหวัดแพร่ได้จัดสัมนาทำความเข้าใจระเบียบวิธีการหาเสียงและการเข้าสู่คณะบริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นอย่างถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด นั้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงแรมแพร่นครา ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ นายพิทักษ์ คำอุ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่เป็นประธาน นายกฤษณ์ ไชยมาลา รองผู้อำนวยการเลือกตั้งฯ กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี กับเทศบาลเมืองแพร่และเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

สำหรับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลตำบล ทั้ง 26 แห่ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีความการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีผู้สนับสนุนผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ลดความขัดแย้งและทำให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์มี

 

นายพิทักษ์ คำอุ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ กล่าวถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในวันนี้คือ1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้ผู้สมัคร และผู้สนับสนุนยอมรับในเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี รักษาความเป็นเพื่อนบ้าน และความเป็นญาติพี่น้องในท้องถิ่น ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง ตลอดจนการลดหรือระงับเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านการเลือกตั้งให้ได้มากที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งทุกระดับของจังหวัดแพร่มักเกิดปัญหาการทุจรืตและการให้ร้ายป้ายสีจนต้องมีการร้องเรียนทำให้กระบวนการรับรองผู้ได้รับเลือกตั้งเกิดปัญหาไปด้วย จนส่งผลต่อการบริหารท้องถิ่นในอนาคต

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน