X

บ้านหนุนเหนือลุยแก้หมอกควันระดมเก็บใบไม้ลด PM2.5

ร่วมแรงร่วมใจ ชาวบ้านหนุนเหนือ ม.1 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ ทำแนวกันไฟ สร้างเสวียนเก็บใบไม้ สร้างจุดคัดกรองคนเข้าป่า บริเวณป่าชุมชน ดอยปู่นาคฯ เพื่อลดการเผา ลดมลพิษ P.M 2.5 ในอากาศ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ชาวบ้านหนุนเหนือ หมู่ 1 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ นำโดย นายอนุชา แก้วพรม ผู้ใหญ่บ้าน พร้อม ผช., ผรส คณะกรรมการหมู่บ้าน และเครือข่ายไฟป่าหมู่บ้านหนุนเหนือ ร่วมกันทำแนวกันไฟ สร้างเสวียนเก็บใบไม้แห้ง สร้างจุดสกัดคัดกรองคนเข้าป่าชุมชน บริเวณป่าชุมชน ดอยปู่นาค หมู่ 1 ภายใต้โครงการ “บ้านหนุนร่วมใจ แก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน”


ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการเผา ลดมลพิษ P.M 2.5 ในอากาศ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน และเพื่อทำให้มีอากาศบริสุทธิ์

ทางนายอนุชา แก้วพรม กล่าวว่า วันนี้ชาวบ้านหนุนเหนือ
หมู่ 1 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ พร้อมผช., ผรส คณะกรรมการหมู่บ้าน และเครือข่ายไฟป่าหมู่บ้านหนุนเหนือ ร่วมกันทำแนวกันไฟ โดยการสร้างเสวียนเก็บใบไม้ จัดสร้างจุดสกัดคัดกรองคนเข้าป่า บริเวณป่าชุมชน ดอยปู่นาค หมู่ 1 ต.บ้านหนุนฯ ภายใต้โครงการ “บ้านหนุนร่วมใจ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน” ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการเผา ลดมลพิษ P.M 2.5 ในอากาศ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน และเพื่อทำให้มีอากาศบริสุทธิ์ต่อไป และตัองขอขอบคุณทาง นางกชกร เกยงค์ นายก อบต.บ้านหนุนและผู้บริหาร ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของหมู่บ้านทุกครั้งที่ผ่านมา

นางกชกร เกยงค์ นายก อบต.บ้านหนุน กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของพี่น้องตำบลบ้านหนุน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน ต้อง ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่อนุชา แก้วพรม พร้อมผ.ช., ผรส คณะกรรมการหมู่บ้าน และเครือข่ายไฟป่าหมู่บ้านหนุนเหนือ ที่ร่วมกันทำแนวกันไฟ สร้างเสวียนเพื่อเก็บเศษใบไม้แห้ง จัดสร้างจุดสกัดคัดกรองคนเข้าป่าชุมชน บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนดอยปู่นาค หมู่ 1 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ ภายใต้โครงการ “บ้านหนุนร่วมใจ แก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน