พ่อเมืองมาใหม่พัฒนาประตูเมืองสู่ล้านนา

สมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าฯแพร่ พร้อมจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันพัฒนาประตูเมืองแพร่ ภายใต้กิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดี เริ่มได้ที่ใจเรา”

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ประตูสู่ล้านนา หมู่ 10 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันพัฒนาประตูเมืองแพร่ ภายใต้กิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้นำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรม สาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

ซึ่งจังหวัดแพร่ มีนโยบายที่จะพัฒนาประตูเมืองแพร่แห่งนี้ ให้เป็นจุดแรกที่รองรับนักท่องเที่ยว ได้แวะชมทัศนียภาพ หรือพักผ่อนอิริยาบถ ก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดแพร่ หรือเดินทางต่อไปยังจังหวัดภาคเหนือตอนบน สำหรัยกิจกรรมประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตูเมืองแพร่ การปลูกดอกไม้ ตกแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ประจำจังหวัดแพร่ โดยมีจิตอาสาพระราชทานร่วมกันพัฒนาดังกล่าว ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาน

สำหรับบริเวณ ประตูสู่เมืองแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีจิตอาสาต่างร่วมแรงร่วมใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ด้วยความเต็มอกเต็มใจ เพื่อจะให้จุดนี้เป็นจุดพักของนักท่องเที่ยว จุดถ่ายรูป ตามนโยบายของจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ เข้ามารับตำแหน่งเดือนตุลาคมได้สำรวจพบว่าจุดท่องเที่ยวสำคัญๆไม่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง