X

ชาวเด่นชัยวางพวงมาลาทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 รำลึกจ่านายสิบเจริญ พิรอดชาวแพร่ผู้อาสาร่วมรบในสมรภูมิสงครามโลก


ที่ค่ายพระยาไชยบูลย์ เด่นชัย ทหารผ่านศึก ฝ่ายปกครองหน่วยราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่่น พ่อค้า ประชาชนอำเภอเด่นชัย ร่วมวางพวงมาลาทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 หนึ่งในผู้อาสาร่วมรบคือชาวจ.แพร่

เวลา 09.00 น.วันที่ 11 พฤศจิกายน เหล่าข้าราชการ ทหารตำรวจฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ในอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นำโดย พ.อ.ภูเบศ มาแก้ว  ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ที่อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 ในค่ายพระยาไชยบูลย์ ค่ายทหารในอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อรำลึกถึงทหารไทยจำนวน 1,380 นายที่ไปร่วมรบกับกลุ่มสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1 ในจำนวนนี้ได้พลีชีพเสียชีวิตไปจำนวน 19 นาย ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของประวัติชาติไทยที่ไปร่วมในสงครามโลกเพื่อให้เกิดสันติภาพเป็นประโยชน์ต่อสังคมโลกในอดีตที่ผ่านมา ในพิธีได้กล่าวสดุดีจ่านายสิบเจริญ พิรอด ที่เป็นชาว จ.แพร่ อาสาไปร่วมสงครามด้วย


สงครามโลกครั้งที่ 1 ตรงกับรัฐสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตัดสินใจประกาศสงครามกับประเทศเยอรมัน ออสเตรีย ฮังกาลี ส่งทหารอาสาเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งนี้ ปี พ.ศ. 2460 จำนวน 1,380 นาย ต่อมาวันที่ 6 พฤศจิกายน 2461 เยอรมันนีของเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อยุติสงคราม มีการลงนามในข้อตกลงยุติสงคราม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2461 จึงกำหนดให้วันที่ 11 พฤศจิกายน เป็นวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 หลังสงครามยุติลงทหารไทยได้เดินทางกลับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2462 ในการสู้รบครั้งนี้ทหารไทยเสียชีวิต 19 นาย คือ ร.ต.สงวน ทันด่วน/ จ.ส.อ.เจริญ พิรอด/ ส.ต.ชื่น สภากาศ/ พลฯ พรม แตงเต่งวรรณ / พล.นาค พุยมีผล/ พลฯ เชื่อม เปรมปรุงใจ /พลฯเปลี่ยน นุ่มปรีชา / นายดาบเยื้อน สังข์อยุทธ / ส.อ.ปุ้ย ขวัญยืน / พลฯ ตุ๊ / พลฯศุข พ่วงเพิ่มพันธุ์ / พลฯ บุญ ไพรวรรณ / พลฯ ศิลา นอมภูเขียว / จ.ส.อ. ม.ล.อุ่น อิศรเสนา ณ กรุงเทพ / ส.ต.นิ่ม ชาครรัตน์ / พลฯ ชั้ว อ่อนเอื้อวงษ พลฯเนื่อง พิณวานิช / พลฯ โป๊ะ ชุกช่อนภัย / พลฯ ผ่อง อมาตยกุล

 

เพื่อระลึกถึงและเป็นเกียรติประวัติของทหารเหล่านี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 เพื่อบรรจุอิฐิของทหารที่เสียชีวิตทั้ง 19 นายที่ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร โดยมีพิธีบรรจุอัฐิเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2462 เพื่อให้คนไทยได้ระลึกถึงทหารที่เสียสละในวันที่ 11 พฤศจิกายนทุกปี โดยมีพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ทหารอาสาและในภูมิลำเนาของทหารเหล่านี้ จ่านายสิบพิรอดเป็นหนึ่งในผู้เสียชิวิตครั้งนั้น

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน