X

พ่อเมืองแพร่ เปิดตลาดสีเขียว พื้นที่มาตรฐานอินทรีย์ POF และ SDG-PGS ที่เด่นชัย กระตุ้นอาหารปลอดภัยเมืองสุขภาวะผู้สูงวัย


พ่อเมืองแพร่ เปิดตลาดสีเขียว พื้นที่มาตรฐานอินทรีย์ POF และ SDG-PGS ที่เด่นชัย กระตุ้นอาหารปลอดภัยเมืองสุขภาวะผู้สูงวัย
เวลา 18.00 น.วันที่ 2 พฤศจิกายน นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ไปเป็นประธานเปิดตลาดสีเขียวผักอินทรีย์/ ปลอดภัยวิถีชาวเด่นชัย ที่ลานเอนกประสงค์สถานีรถไฟเด่นชัย

โดยมีเกษตรกรนำพืชผลเกษตรและการแปรรูปออกมาจำหน่ายเป็นครั้งแรกที่ผ่านการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และทำการตรวจแปลงเกษตรไปแล้วจำสวนกว่า 20 กิจการ นายประเทือง สุภาพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.เด่นชัย อ.เด่นช้ย จ.แพร่ กล่าวรายงานถึง ความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ปลอดสารเคมีระดับอินทรีย์ว่า กิจกรรมเปิดตลาดเป็นกิจกรรมของเกษตรกรที่ได้ผ่านการตรวจแปลงของเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน โดยใช้มาตรฐาน SDG-PGS และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดแพร่ ( Phrae Organic Farming) หรือชื่อย่อว่า มาตรฐาน POF ที่ดำเนินการมานานถึง 3 ปี ตามแผนงานโครงการนั้น ค้นหาเกษตรกรที่สนใจนำมารวมกลุ่ม แบ่งออกเป็น 4 โซนตามภูมินิเวศน์ลุ่มน้ำ คือ 1.ลุ่มน้ำยมตอนบน 2.ลุ่มน้ำยมตอนล่าง 3.ลุ่มน้ำยมตะวันออก และ4.ลุ่มน้ำยมตะวันตก เกษตรกรที่เปิดตลาดสีเขียวเป็นเกษตรกรในลุ่มน้ำยมตะวันออก ในแต่ละลุ่มน้ำจะมีแกนนำลุ่มน้ำละ 25 คน ทั้ง 4 ลุ่มน้ำจะมีแกนนำจำนวน 100 คน ในจำนวนนี้มีการเพิ่มเครือข่าย 1: 10 ทำให้มีเกษตรกรที่เข้าสู่ระบบอินทรีย์จำนวน 1,000 คน ในจำนวนนี้มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 3,000 ไร่ ใน 8 อำเภอ

เครือข่ายดังกล่าวมีผลผลิตเป็นพืชผักและเนื้อสัตว์อินทรีย์ออกจำหน่ายแล้ว การจัดตลาดนัดสีเขียว เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักพื้นที่เกษตรอินทรีย์และแหล่งจำหน่ายเป็นประจำ


นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่ปลอดสารเคมีในระดับอินทรีย์ถือเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่ต้องดำเนินการ นับเป็นโอกาสดีที่เกษตรกรไม่รองบประมาณจากทางราชการ พยายามดำเนินการกันเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จังหวัดแพร่จะให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มปริมาณและสร้างระบบตลาดให้เกิดความมั่นคง ผลพลอยได้ที่จะเกิดขึ้นคือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในจังหวัดแพร่ ให้เป็นจังหวัดที่มีคุณภาพด้านดิน น้ำ และอากาศ แพร่จะกลายเป็นเมืองที่มีสุขภาวะ เหมาะสำหรับการมาพักเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอีกด้วยในอนาคต

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน