ศิลปินแห่งชาติร่วมประเพณี จุลกฐินปั่นฝ้ายสายบุญ วัดพระธาตุแหลมลี่

[contact-form][contact-field label=”ชื่อ” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”อีเมล์” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”เว็บไซท์” type=”url” /][contact-field label=”ข้อความ” type=”textarea” /][/contact-form]


เวลา 09.00 น.วันที่ 17 ตุลาคม นายจริญ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง เป็นประธานงานประเพณีจุลกฐิน “ปั่นฝ้ายสายบุญ” ที่วัดพระธาตุแหลมลี่ ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ในงานยังมีนายวิฑูรจ์ สกุลบุญแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลปากกาง และ นางประนอม ทาแปง ต้นตำรับทอผ้าจกเมืองลอง ซึ่งปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาสิ่งทอผ้าพื้นเมือง มาร่วมงานด้วยท่ามกลางพุทธศาสนิกชน ศรัทธาวัดพระธาตุแหลมลี่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

โดยมีพระปลัดวิเชียน วชิรญาณโณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแหลมลี่ เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์
งานปั่นฝ้ายสายบุญ จุลกฐิน ปีนี้จัดเป็นปีที่ 2 สืบสานประเพณีที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ เป็นกิจกรรมงานบุญจุลกฐินในขณะเดียวกันแฝงด้วยงานอนุรักษ์ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์สำคัญของอำเภอลองที่มีประวัติความเจริญด้านผ้าแพรพรรณ มาตั้งแต่ในอดีต ที่มีประวัติสร้างเมืองมาสมัยเจ้าจามเทวี ยุคเดียวกับหริภุญไชย ที่มีอายุเมืองกว่า 1,000 ปี


นายจริญ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง กล่าวว่า วัดพระธาตุแหลมลี่เป็นพระธาตุสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ และที่เมืองลองเป็นเมืองโบราณ ยังมีเอกลักษณ์ที่สืบทอดมาจนปัจจุบันโดยเฉพาะสิ่งทอที่มีแนวทางอนุรักษ์วัฒนธรรมเหล่านี้ให้คงอยู่ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2561 ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้พูดคุยกันจนเป็นสาเหตุให้มีการพัฒนาประเพณีจุลกฐินปั่นฝ้ายสายบุญ ขึ้นมา มีการจัดงานเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

นอกจากงานอนุรักษ์สมบัติล้ำค่าทางปัญญาของชาวอำเภอลองแล้วยังนำไปสู่การส่งเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งสิ่งที่จะตามมาคือการท่องเที่ยวท้องถิ่นสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดแพร่ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น