สมาคมอาสาพัฒนาประเทศไทย เยือนแพร่ดูผลงานผลักดันน้ำบาดาลช่วยอาข่า ดงยาง


นายกสมาคมอาสาพัฒนาประเทศไทย นำสมาชิกภาคกลางขึ้นเหนือ ดูผลงานร่วมกับอาสาสมัครน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลช่วยภัยแล้งบ้านอาข่า นายก อบต.นาพูนต้อนรับเผยได้ใช้น้ำพื้นที่แห้งแล้งกว่า 500 หลังคาเรือน


ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่ วันที่ 29 สิงหาคม สมาคมอาสาพัฒนาประเทศไทย นำโดย ดร.สุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ นายกสมาคมฯ พาสมาชิกสมาคมฯในจังหวัดราชบุรีจำนวน 50 คนเดินทางมาเยี่ยมชม ผลงานการผลักดันแก้ปัญหาภัยแล้งร่วมกับอาสาสมัครน้ำบาดาล ในจังหวัดแพร่รวมทั้งการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน สมาคมอาสาพัฒนาประเทศไทยส่งอาสาสมัครเข้าพื้นที่ทำประชาคมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.นาพูนและกำหนดพิกัดนำข้อมูลเบื้องต้นส่งไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมผลักดันไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาลที่หน้าโรงเรียนแม่ฟ้าหลวง อาข่า บ้านดงยาง หมู่ 7 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ จนในที่สุดกรมทรัพยากรน้ำบาดาลส่งเครื่องจักรเข้าขุดเจาะ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นผลงานจิตอาสาผลักดันให้เกิดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์


หลังเดินทางเข้ายังหมู่บ้านอาข่า นายปลั่ง วงศ์ราช นายก อบต.นาพูน นายอาผ่า ผู้นำชาวอาข่า และ ครูโรงเรียนแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับ นำสมาคมอาสาพัฒนาประเทศไทยเข้าชุมจุดที่ทำการขุดน้ำบาดาล พร้อมทั้งแกนนำชาวอาข่าได้ทำการขอบคุณสมาคมฯ ที่ช่วยผลักดันให้เกิดการขุดเจาะน้ำบาดาลครั้งนี้ ทำให้ชาวอาข่ามีน้ำใช้ และ ชุมชนพื้นราบในหมู่ 7 ต.นาพูน ได้รับน้ำไปด้วย ส่งผลให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 ไม่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งอีกต่อไป


นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ นายกสมาคมอาสาพัฒนาประเทศไทย กล่าวว่า การทำงานในภาคเหนือถือเป็นที่น่าชื่นชม ทำให้ชุมชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งได้รับการช่วยเหลือ สมาคมถือเป็นตัวผลักดันให้ชาวบ้านห่างไกลเข้าถึงการช่วยเหลือของหน่วยงานรัฐ กรณีบ้านอาข่าดงยางถือเป็นความสำเร็จแบบสร้างความร่วมมือทุกฝ่ายทำงานร่วมกัน สมาคมอาสาพัฒนาประเทศไทยจะทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องในรูปแบบงานอาสาพัฒนาชุมชน เติมเต็มให้กับชุมชนที่ขาดแคลน
นายณัฐพงษ์ แขมน้อย ครูโรงเรียนแม่ฟ้าหลวงอาข่า ดงยาง กล่าวว่า การขาดแคลนน้ำในบ้านอาข่าดงยางทำให้ไม่สามารถพัฒนาอะไรได้ เพียงน้ำกินน้ำอาบยังไม่มี ดีใจมากที่สมาคมฯเข้ามาช่วยผลักดัน ขอบคุณอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายกสมาคมอาสาพัฒนาประเทศไทยที่เป็นกำลังสำคัญ หลังมีน้ำการพัฒนาจะเริ่มขึ้นทั้งการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อให้ชุมชนอาข่ามีศักยภาพการพัฒนาฐานอาชีพ พัฒนาสังคม ชุมชน วัฒนธรรม และ ในอนาคตหมู่บ้านแห่งนี้จะมีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชาวอาข่าได้มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาขาดแคลนน้ำ ในจังหวัดแพร่ ยังคงมีปัญหาไปอีกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในที่สูงที่ผ่านมามีน้ำเพียงพอ แต่ปัจจุบันสภาพป่าโดยรวมของภาคเหนือลดลง ทำให้ชุมชนบนภูเขาหลายแห่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ นอกจากการแก้ไขเฉพาะหน้าแล้วหน่วยงานราชการและอาสาสมัครควรมองปัญหาและพัฒนาการกักเก็บน้ำทั้งบนดินและใต้ดินเพิ่มขึ้น การสร้างป่าไม้ หยุดการเผาป่า ยังเป็นภาระสำคัญที่ต้องดำเนินการทุกปี การจัดการป่า การจัดการไฟป่า ยังอยู่ในอำนาจของทางราชการทำให้การจัดการในภาคประชาชนทำได้ยากเพราะไม่สามารถใช้งบประมาณของทางราชการได้ถ้าไม่มีการสั่งการจากผู้มีอำนาจ ซึ่งทำให้สถานการณ์ไฟป่าและการปลูกป่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดแพร่ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น