X

พอช.ชวนคิด เค้นพลังแฝงสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นรองรับโลกเปลี่ยน

ด้วยสถานการระบาดของไวรัสโควิด19 ส่งผลกระทบรอบด้านกระจายความเดือดร้อนไปทั้งโลกเติมพลังบวกด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกครั้งยิ่งใหญ่ส่งผลกระทบต่อประชากรทั้งโลกประเทศไทย มีศักยภาพพอแก้ปัญหาโควิด19 ได้ดีในอันดับต้นๆของโลกแต่ยังเห็นผลกระทบรุนแรงกระเทือนตั้งแต่ระดับครัวเรือนลามไปถึงการบริหารประเทศที่ต้องทุ่มทุนมหาศาลเยียวยาคนในกระบวนการควบคุมการระบาด

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดให้มีการอบรมทางออนไลน์ทั่วประเทศ มุ่งสร้างกระบวนคิดใหม่ให้กับชุมชนท่ามกลางกระแสระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 และความบอบช่ำทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าอนาคตกระแสโลกที่กำลังเปลี่ยน. หลายประเทศจะต้องเจอกับปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะเศรษฐกิจทรุดลงในขณะฟื้นตัวยากเนื่องจากทุนเดิมธรรมชาติ ทรัพยากรปัจจัยการผลิตเปลี่ยนไป สังคมไทยต้องยืนอยู่ได้

พอช. ได้นำหลักสูตร Community Business Model Canvas. (CBMC ) ซึ่งเป็นวิธีคิดใหม่ในการประกอบธุรกิจทั้งระดับเล็กๆ จนถึงระดับใหญ่มีความจำเป็นมาก โดยได้เชิญนายทรรสิน สุขโต นักวิชาการอิสระเชี่ยวชาญด้านนี้ เป็นวิทยากรเปิดการเรียนรู้ทางออนไลน์ ถือเป็นการพัฒนาระบบการเรียนใหม่ไปพร้อมกัน. นอกจากนั้นหลังการเรียนรู้ร่วมกันทางระบบออนไลน์ จะมีโฟกัสกลุ๊ปในพื้นที่ภูมิภาคเพื่อเติมเต็มความเข้าใจ

ในจังหวัดแพร่ สภาองค์กรชุมชนจำนวน18แห่ง ส่งแกนนำด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชนเข้าเรียนออนไลน์ รวม. 36. คน ซึ่งได้ผ่านหลักสูตรดังกล่าวแล้ว. พร้อมที่จะเข้าไปจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชนเพื่อเปลี่ยนแนวคิด mindset การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่. และสร้างกระบวนคิดพัฒนาองค์กร. ชุมชน ด้วยหลักใช้สิ่งรอบตัวมาเป็นทุนหรือปัจจัยการผลิตที่หาได้ก่อนคิดเรื่องเงินพร้อมทั้งไม่ทำลายธรรมชาติ

นายทรรสิน สุขโต นักวิชาการนักเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชน. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวว่า. แนวคิดใหม่ในการทำธุรกิจและทุนหลังโควิดระบาด สังคมต้องหันกลับมามองสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้. คือ. ธรรมชาติ. มนุษย์ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจนเต็มโลก. เราใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น ใช้ทรัพยากรมากจนโลกเริ่มวิกฤตถ้ายังเดินแบบเก่าความวิกฤตจะรุนแรงมากขึ้น. ดังนั้นเราควรมีการจัดการใหม่ ทำธุรกิจที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้. สินค้าดีขึ้น บริการดีขึ้นขายได้สังคมเกิดความผาสุข. สิ่งเหล่านี้มีวิธีการรวมๆว่า CBMC ความมุ่งหวังให้เกิดแรงเคลื่อนการทำธุรกิจและทุนชุมชน ที่เกิดจากจุดเล็กๆของสังคม เริ่มที่แนวคิดคน ทำงานในครัวเรือน พัฒนาเครือข่ายทำงานร่วมกันเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม ซึ่งถ้าสามารถขยับได้ ชุมชนไทยจะตั้งตัวรองรับวิกฤตและการพัฒนาแนวใหม่ได้คล่องตัวขึ้น กิจกรรมนี้เหมือนกังพลังแฝงในตัวคนออกมาใช้งานได้เพิ่มขึ้น

การพัฒนาแนวคิด สู่การทำแผนธุรกิจโดยชุมชน
นางนวลฉวี คำฝั้น. ประธานเครือข่ายเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัดแพร่กล่าวว่า ในจังหวัดแพร่มีสภาองค์กรชุมชนเกือบเต็มพื้นที่แล้วแต่มีกลุ่มที่สนใจเข้าอบรมจำนวน 18 กลุ่มใน18 สภาฯ จำนวนนี้ผู้เข้าเรียนรู้จะเป็นนักจัดกระบวนการไปขยายแนวทางพัฒนาแบบCBMC เพิ่มขึ้นคาดหวังว่า จ.แพร่จะเกิดการผลิตของกินของใช้และบริการสร้างรายได้พร้อมๆกับเกิดความผาสุขในชุมชน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน