คนแพร่ต้องหาน้ำเอง สภาพแล้งกระจายทั่วทุกอำเภอ


ชาวบ้านใน อ.วังชิ้น จ.แพร่ กำลังประสบปัญหาน้ำแห้ง ส่งผลกระทบต่อผลผลิตส้ม ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของอำเภอวังชิ้น ทำให้ผลผลิตด้อยมาตรฐาน ผลเล็ก เหี่ยวเนื่องจากขาดน้ำติดต่อกันนานเกินไปจนไม่สามารถนำผลส้มออกไปจำหน่ายได้ ในขณะเดียวกันที่อ.เด่นชัย ชาวบ้านใน ต.ปงป่าหวาย ต.ไทรย้อย ต.ห้วยไร่ และ ต.เด่นชัย กำลังขาดแคลนน้ำใช้ในครัวเรือน น้ำใช้ น้ำอาบ ชำระล้างร่ายกายยังไม่เพียงพอ ในขณะที่จังหวัดแพร่ยังดำเนินการล่าช้าในการจัดหาน้ำส่งให้กับชุมชนขาดแคลนน้ำระดับวิกฤต
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ลำห้วยแม่พวก อ.เด่นชัย ต้องช่วยเหลือตัวเอง ด้วยการว่าจ้างรถแบ็คโฮขนาดเล็กลงขุดพื้นลำห้วยเพื่อหาแหล่งน้ำผิวดินธรรมชาติที่หลงเหลืออยู่พอประทังไปได้ ก่อนที่รัฐจะเข้ามาให้การช่วยเหลือ เพราะกระบวนการช่วยเหลือจากรัฐยังติดปัญหาหลายด้าน ทั้งงบประมาณและ กฎหมายที่ติดขัดในการใช้พื้นที่ขุดเจาะหาแหล่งน้ำต้องผ่านการขออนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล เช่น กรมป่าไม้ กรมเจ้าท่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช เป็นต้น ทำให้การช่วยเหลือของทางราชการยังไปไม่ถึงประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆ


นางกานต์เปรมปรีย์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่พยายามหาแหล่งน้ำให้เร็วที่สุด เช่นการขุดบ่อบาดาล ได้รับงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำ และ กระทรวงมหาดไทยนำมาช่วยชาวบ้าน ดังนั้นให้ประชาชนรวมกลุ่มจัดหาพื้นที่ร้องขอมายังจังหวัดแพร่ ภายในวันที่ 20 เมษายน เพื่อสรุปรวมนำไปเร่งรัดให้แก้ไขข้อจำกัดปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนการเสนออนุมัติสร้างอย่างรวดเร็วต่อไป ซึ่งถ้าเป็นที่ดินเอกสารสิทธิ์ก็ต้องแสดงความจำนงค์ยินยอมและมอบให้ทางราชการใช้พื้นที่ได้ ส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการทางจังหวัดจะได้หารือไปยังต้นสังกัดเพื่อให้อนุญาตโดยเร็วในส่วนที่ทำได้ มีหลายพื้นที่ที่มีงบประมาณมาแล้วสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินแล้วรอการสร้างที่ต้องผ่านการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ก่อน ซึ่งจังหวัดจะพยายามเต็มที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วยข้อจำกัดทางกฎหมาย และ การสื่อสารในระบบราชการในท้องถิ่น กับระดับจังหวัดแพร่และระดับกรม ยังไม่มีการประสานที่ดีเพื่อช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งกฎหมายหลายฉบับที่ยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาแหล่งน้ำของทางราชการ ส่งผลให้ประชาชนต้องพยายามหาทางช่วยเหลือตัวเองไปก่อนดีกว่าร้องขอให้ทางการส่งน้ำเพียงอย่างเดียว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดแพร่ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น