ผู้ว่าแพร่ จัดการน้ำแม่ยมบูรณาการ แม้แต่ สตง.สู้แล้ง


แพร่แล้งหนัก ขาดน้ำใช้ในครัวเรือนหลายหมู่บ้าน ข้าวโพดยืนตาย

ข้าว ข้าวโพดในจังหวัดแพร่ยืนตาย ขาดน้ำการเกษตรอย่างหนักในเขตชลประทาน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ปฏิบัติการร่วมเครือข่ายผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำยมจัดการแบบยั่งยืนระมัดระวังการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาแหล่งสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ริมน้ำยมผันน้ำเข้าสู่ระบบ
ต้นข้าวโพด พืชฤดูแล้งที่เกษตรกรเปลี่ยนจากการทำนาในฤดูแล้งนี้ตามคำแนะนำของทางราชการ เริ่มไม่มีน้ำเพียงพอ ส่งผลให้พืชเกษตรเหล่านี้เริ่มแห้งตายทั้งนาข้าวและแปลงข้าวโพดที่มีการปลูกในเขต อ.ร้องกวาง อ.สอง อ.สูงเม่น อ.เมือง อ.หนองม่วงไข่


เครื่องสูบน้ำที่เกษตรกรนำมาติดตั้งริมคลองส่งน้ำของกรมชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ไม่สามารถดูดน้ำไปยังแปลงเกษตรได้เนื่องจากไม่มีน้ำเพียงพอ เกษตรกรในอ.เด่นชัยขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรรวมไปถึงน้ำใช้ในครัวเรือนต้องจัดสารน้ำอาบโดยเฉพาะในหมู่ที่ 3 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย


นางกานต์เปรมปรีย์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมห้วหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินทางไปดูในพื้นที่วิกฤตโดยเฉพาะที่หมู่ 3 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ พบว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำเหนือหมู่บ้านยังมีปริมาณน้ำเพียงพอแต่ขาดระบบการส่งน้ำที่ดีพอทำให้ขาดแคลนน้ำในครัวเรือน


เวลา 09.00 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้นางกานต์เปรมปรีย์ เดินทางไปดูการผันน้ำจากแม่น้ำยมเข้าสู่คลองชลประทานฝั่งซ้าย และฝั่งขวา เพื่อผันน้ำยมไปสู่พื้นที่วิกฤตดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำฝั่งขวามีจุดสูบน้ำที่ดอยผี ต.ห้วยหม้าย อ.สอง และ ที่บ้านสบสาย ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ มีโรงสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์สามารถสูบน้ำได้อย่างเพียงพอโดยทางป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ชลประทาน และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกันขุดลอกพ้ฒนาจุดสูบน้ำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอในการดูดน้ำไปใช้ ส่วนการส่งน้ำไปยังระบบชลประทานฝั่งซ้ายส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร อ.ร้องกวาง อ.สูงเม่น และ อ.เมือง ด้านตะวันออก ยังมีปัญหาต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการสูบน้ำจำนวนมาก ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เดินทางไปดูด้วยตนเองเพื่อพิจารณาความเหมาะสมคุ้มค่าและไม่ผิดกฎหมายการใช้งบประมาณโดยจะมีการหารือ สตง.ก่อนที่จะอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งด่วนต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดสรรน้ำในแม่น้ำยม ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มีการประเมินปริมาณน้ำที่นำมาใช้ในจังหวัดและปล่อยให้กับเครือข่ายลุ่มน้ำยมในจังหวัดอื่นท้ายน้ำไม่กักเก็บไว้ทั้งหมด เป็นการจัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรม เน้นความร่วมมือทุกฝ่ายแบบบูรณาการเพื่อให้ผ่านวิกฤตไปพร้อมๆ กันและจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายลุ่มน้ำยมที่จังหวัดแพร่เพื่อหาทางออกระยะยาวต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน