วัดศรีขิรินทร์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรในหลวงและพระพันปีหลวง

อังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 16.00 นาฬิกา นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย ได้มอบหมายให้นางสาวปราณี กาศแก้ว ปลัดอำเภอเด่นชัยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนร่วมด้วยพ่อค้าประชาชน พสกนิกรอำเภอเด่นชัย เข้าร่วม “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วัดศรีคิรินทราราม ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ในพิธีดังกล่าวชาวเด่นชัย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระมหากษัตริย์และพระราชินีในรัชกาลปัจจุบันและพระราชชนนีพันปีหลวง แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุดของประเทศรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจต่อพศกนิกรในท้องถิ่นร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน