ผู้ว่าแพร่รับไม่ได้ ปล่อยเด็กซื้อเบียร์ดื่มเล่นพนันเสรี


สุดทน ผู้ว่าหญิงสั่งสอบผู้บังคับการ จังหวัดแพร่ ปล่อยเด็กไม่บรรลุนิติภาวะเล่นการพนัน ดื่มเบียร์ยี่ห้อดังขายโจ้งคลึ่มในงานฤดูหนาว
พบพฤติกรรมผู้ดูแลกฎหมายปล่อย ละเลย เปิดให้เด็กเยาวชนเล่นการพนัน ดื่มแอลกอฮอล์ในบ้านฤดูหนาวสวนทางการพัฒนาเด็กในจังหวัดแพร่ ปลูกฝังพฤติกรรมเชิงลบต่อเยาวชน ก่อนหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ควบคุมการขออนุญาต การรักษาความสงบ รักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัด กลับเพิกเฉย เตรียมฟันข้าราชการเพิกเฉยกฎหมาย


ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่ วันที่ 13 มกราคม หลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดให้มีงานฤดูหนาวและของดีเมืองแพร่ ขึ้นที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ภายในงานได้จัดให้มีการขออนุญาตเล่นการพนันและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หารายได้ให้กับผู้จัดงาน ปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายการพนันและกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการจำหน่ายแอลกอฮอล์ภายในงาน มีการติดป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์เบียร์ของบริษัทชื่อดัง ปล่อยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าไปซื้อบริการ เปิดร้านจำหน่ายเกินกว่าที่ขออนุญาต รวมทั้งปล่อยให้เด็กเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง 17 ปี เข้าไปในบริเวณขออนุญาตเล่นการพนันและเปิดโอกาสเชิญชวนเด็กเข้าเล่นการพนัน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม จนถึงวันที่ 12 มกราคม โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย

ล่าสุด นางกานต์เปรมปรีย์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว โดยก่อนหน้าที่จะมีการจัดงานผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในงานฤดูหนาวจังหวัดแพร่ แล้วจำนวน 10 คน โดยมี พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผบก.ภ.จว.แพร่ เป็นประธานคณะกรรมการ และมีคำสั่งควบคุมการจำหน่ายแอลกอฮอล์และการเล่นการพนันให้อยู่ในเขตควบคุมตามกฎหมาย ซึ่งรวมทั้งผู้จำหน่ายและผู้ใช้บริการมีกฎหมายควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่ล่าสุดพบว่า ผู้จัดงานยังทำการฝ่าฝืนปล่อยให้เด็กเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องมั่วสุมกับอบายมุขดังกล่าว และหน่วยงานที่ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งให้มีหน้าที่ควบคุม การจัดเวรตรวจตราพร้อมทั้งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบทุกวันตั้งแต่วันเริ่มงานจนถึงวันสุดท้าย ปรากฎว่ายังมีภาพออกมาทางโซเชียล และมีการร้องเรียนเข้ามายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ถึงความไม่เหมาะสมฝ่าฝืนกฎหมายปล่อยให้เด็กเข้าไปใช้บริการ นำไปสู่การสร้างปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในระยะยาว


นางกานต์เปรมปรีย์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กฎหมายควบคุมการเล่นการพนันและกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติโดยเฉพาะกับเยาวชน ซึ่งในจังหวัดแพร่มีเยาวชนในอัตราเกิดน้อยอยู่แล้วจนกลายเป็นเมืองผู้สูงอายุไปแล้ว การคุ้มครองดูแลเยาวชนให้มีทัศนคติที่ดี มีเจตคติที่ดี อยู่ในสังคมที่ดีจะเป็นฐานการพัฒนาเมืองแพร่ เป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถือว่าสำคัญมาก จึงได้เน้นให้มีการดูแลเป็นพิเศษ แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปล่อยปะ ละเลย หรือจงใจปล่อยให้เด็กเข้าไปมั่วสุม ถ้าไม่ใช่ข้าราชการทำหน้าที่ดูแลรักษากฎหมายแล้วใครจะปกป้องเด็กในจังหวัดแพร่ให้มีอนาคตที่ดี ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคมถ้าพบข้อบกพร่องที่ใครก็คงต้องลงโทษไปตามกฎหมาย ไม่เช่นนั้นคงบริหารบ้านเมืองไปไม่ได้ โดยเฉพาะจังหวัดแพร่ ต้องเร่งในการฟื้นฟูพัฒนารอบด้านการทำงานแบบบูรณาการข้าราชการต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับประชาชนพัฒนาไม่ใช่มาหาผลประโยชน์ในทางที่มิชอบ นางกานต์เปรมปรีย์กล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดแพร่ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น