X
ยาเสพติด

เดินรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันนี้ 19 พ.ค. เวลา 09.00 น. นายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ซึ่งเป็นกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน และชุมชน ซึ่งจัดขึ้นโดยอำเภอบุ่งคล้า ร่วมกับทหารรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ ตำรวจ สภ.บุ่งคล้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่าย พระสงฆ์จากวัดต่างๆ โรงเรียน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่ตำบลโคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

เดินรณรงคฺ

นายจรูญ บุหิรัญ นอภ.บุ่งคล้า กล่าว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อมุ่งหวังขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้หมดสิ้นไป ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ที่รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว เป็นการระเบิดจากข้างใน หรือเริ่มต้นจากชุมชน หมู่บ้านเล็กๆ ไปหาเมือง ซึ่งทุกคนจะต้องตระหนักร่วมกันแก้ไขตามแนวทางและนโยบาย ซึ่งได้กำหนดไว้ให้บังเกิดเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ทั้ง 4 เวทีที่ผ่านมา โดยอาศัยกลไกระบบราชการเป็นแม่งานหลัก ระดับอำเภอ มีแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อนจะเป็นทีมระดับตำบล ที่เรียกว่า “ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล”เป็นกลไกขับเคลื่อนงานของรัฐบาลในพื้นที่ ภายใต้สโลแกน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประกอบด้วย ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน จิตอาสาในพื้นที่ทั้ง 9 ชุมชน กว่า 500 คนเข้าร่วมเดินรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน พร้อมเก็บเศษขยะ ไปตามถนนสายต่างๆในหมู่บ้าน เพื่อบ่งบอกให้เห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติด ในชุมชน และช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาของชุมชน เพื่อเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยต้องมีชุมชนเข้ามาเป็นศูนย์กลางในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน..

เดินรณรงค์

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน