ปีใหม่

บึงกาฬ ผบ.พล.ร.3 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่

บึงกาฬเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมปล่อยคาราวานขบวนรถรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน๊อค และคาดเข็มขัดนิรภัย  รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร

ปีใหม่
กดปุ่มเปิดป้ายศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

วันนี้ 28 ธันวาคม 2560  เวลา 13.30 น.  ที่ หน้าสำนักงานแขวงทางหลวงบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พลตรีสัญชัย รุ่งสีทอง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่ 3 นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ และพล...ทิวา บุญดำเนิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานร่วมเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กู้ภัย อาสาสมัคร ตลอดจนประชาชน ร่วมในพิธีเปิดและปล่อยคาราวานขบวนรถรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน๊อค และคาดเข็มขัดนิรภัย  รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร

ปีใหม่
ปล่อยคาราวานขบวนรถรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน๊อค และคาดเข็มขัดนิรภัย รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายใต้แนวคิด ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร

ทั้งนี้ เพื่อจะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตจังหวัดบึงกาฬให้ลดลงหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ กระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักเห็นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างค่านิยมใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคม  โดยมีแผนเปิดจุดบริการและเฝ้าระวังอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการระดมเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมปฏิบัติการ ทั้งการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับการใช้มาตรการควบคุมเข้มข้นทางกฎหมาย ทั้งการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ การตรวจใบอนุญาตขับขี่-สมุดประจำรถ ควบคุมการก่ออาชญากรรม รวมถึงตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมาย ตลอดจนเป็นจุดพักรถ ตรวจสภาพความพร้อมทั้งพาหนะและผู้ขับขี่ ทั้งนี้ เพื่อจะให้เกิดความพร้อมและความปลอดภัย รองรับกับการเดินทางของประชาชน-นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วยเหลือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนให้สามารถเดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย ทั้งไปและกลับ