พัฒนาที่ดินบึงกาฬส่งมอบฝายชะลอน้ำพร้อมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

ส่งมอบฝายชะลอน้ำ

วันนี้ 16 ส.ค. เวลา 09.00 น. นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และส่งมอบโครงการฝายชะลอน้ำ จำนวน 10 แห่ง ส่งมอบโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานจำนวน 112 บ่อ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน พร้อมโยน em ball ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในดินและน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกหนองขี้ควง บ้านนาเหว่อ ม.2 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬหญ้าแฝกนายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ร่วมกับ อบต.บัวตูม ได้ร่วมกันจัดโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขึ้น เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงส่งเสริมงานด้านการพัฒนาที่ดิน ทรงตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและน้ำ พระองค์มีพระราชดำริให้นำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องจากหญ้าแฝกมีรากที่ยาวและหยั่งลึก กระจายเป็นลักษณะตาข่ายลงไปในดินเสมือนเป็นกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในการใช้หญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยนำหญ้าแฝกจำนวน 200,000 กล้ามาปลูกบริเวณโดยรอบแหล่งน้ำแห่งนี้รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกนอกจากนี้ยังมีการส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกหนองขี้ควง ที่ใช้จัดงานแห่งนี้ และส่งมอบฝายชะลอน้ำ จำนวน 10 แห่ง และส่งมอบโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานจำนวน 112 บ่อ ให้กับชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบัวตูม อ.โซ่พิสัย เพื่อกักเก็บหรือชะลอน้ำให้เกษตรกรใช้เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง กักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค ทำการเกษตร ตลอดจนรณรงค์ส่งเสริมและขยายผลให้ประชาชนปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนใช้เป็นจุดเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา เข้ามาศึกษาเรียนรู้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ในการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกในครั้งนี้ มีเกษตร หมอดินอาสา ครู นักเรียน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. นักเรียน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรณรงค์เป็นจำนวนมากโยน อีเอ็มบอล

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดบึงกาฬ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น