X

คนใต้เปลี่ยน “เลือกปากท้อง”นิยมปชป.ลด

()

“โฟกัสโพล” สํารวจความคิดคนใต้ เผยตื่นตัวรับการ เลือกตั้ง 62 ต้องการให้รัฐบาลใหม่แก้ปัญหา เศรษฐกิจไทย การศึกษา คอร์รัปชั่น

“โฟกัสโพล” โดยหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส สํารวจความคิดเห็นคนใต้ ด้วยแบบสอบถาม 1,543 ชุด ด้วยวิธีแบบสอบถามออนไลน์ จากประชาชน 7 จังหวัดได้แก่ สงขลา, พัทลุง, สตูล, ตรัง, ยะลา, นราธิวาส และ ปัตตานี ระหว่างวันที่ 1-5 มกราคม 2562 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 34.3) เพศชาย (ร้อยละ65.7) อายุในช่วง 26-35 ปี   (ร้อยละ 47) รองลงมา ช่วงอายุ 36-45 ปี (ร้อยละ 32) ช่วงอายุ 18-25 ปี (ร้อยละ 8.5) ช่วงอายุ 46-55 (ร้อยละ7.8) ช่วงอายุ 56-65ปี (ร้อยละ 4.1) ตามลำดับ

สรุปผลการสำรวจ

ปัญหาเร่งด่วน ข้อ 1 ที่ต้องการให้รัฐบาลใหม่แก้ไข ได้แก่ด้านเศรษฐกิจ 80% รองลงมาเป็น ราคายาง 15% , ค่าครองชีพ 3 % และ การศึกษา 2 %

โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีที่คนใต้อยากให้เป็น พบว่าประชาชนชนร้อยละ 26.2 คาดหวังให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี รองลงมาเป็น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (19.9%) ,  คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ (13.4%) , นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (13%) , ใครก็ได้ (8%) , นายชัชชาติ สุทธิพันธุ์ (6%) , วันมูหะมัดนอร์ มะทา (5%) ,จาตุรณต์ ฉายแสง  (4%) , พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ์ เตมียเวส (7%) อื่น ๆ (0.2%)

การสำรวจภาคใต้โฟกัสโพล ท่านอยากให้เลือกตั้ง 24 กพ. หรือไม่อย่างไร กลุ่มตัวอย่างร้อยละ อยากเลือกตั้ง 92% ไม่อยากเลือกตั้ง 8%

โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังจากการเลือกตั้งครั้งนี้ พบว่า ประชาชนอยากได้นักการเมืองที่มีศักยภาพมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 60.5% รองลงมาเป็น อยากให้ประเทศพ้นความขัดแย้ง 12.5% ,อยากได้นายกรัฐมนตรีที่ชอบ 11 % , อยากได้พรรคการเมืองที่ชอบเข้าไปบริหารประเทศ 10.1% , อยากได้คนคุ้นเคยเป็นส.ส. 3.8% และ อื่น ๆ 2%

เหตุผลที่ท่านอยากให้ มี/ไม่มี การเลือกตั้ง

  • เพราะอยากให้มีนโยบายใหม่ ๆ ที่เป็นการพัฒนาประเทศและวิถีชีวิตในความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเร็ว ๆ
  • อยากให้ความเป็นประชาธิปไตยได้กลับคืนมาเร็ว ๆ
  • เพราะอยากได้รัฐบาลที่มาบริหารประเทศที่มาจากประชาชนเลือกอย่างแท้จริง และตอบสนองความต้องการของประชาชน
  • อยากได้ผู้บริหารระดับประเทศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถแก้ไขปัญหาทุกปัญหา
  • ถ้ามีการเลือกตั้งอาจจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อให้มีผู้ที่มีความสามารถมาดูแลประเทศให้ดียิ่งขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจค่าครองชีพในชีวิตประจำวัน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

วิทนีย์ ลือรุ่งโรจน์วุฒิ

วิทนีย์ ลือรุ่งโรจน์วุฒิ

http://www.songkhlatoday.com นักเล่าข่าวจากอำเภอหนึ่งในสงขลา ชอบทำข่าวเล็กๆ ตั้งใจสะท้อนความจริงและมุมมองที่แตกต่างจากทุกสนามข่าว