X

กสอ.เสริมแกร่งSMESสงขลา’รอบรู้การเงิน’

สงขลา – กสอ.เดินหน้าจัดโครงการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” มุ่งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ สู่การทําธุรกิจอย่างยั่งยืน

วันนี้ (29 ตุลาคม 2561) ที่ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กรมส่งเสริมอตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 มี นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย นางเกษราภรณ์ โกวิทลวากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการเข้าร่วม

นายธีระ เผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาล ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 และมอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดทําโครงการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” ขึ้นนั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการทำธุรกิจมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อให้พร้อมสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ เน้นการทำระบบบัญชีเดียว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขยายธุรกิจ ตลอดจนยกระดับเข้าสู่ตลาดทุนได้ในอนาคต ด้วยความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อน SMEs สู่ 4.0 อย่างแท้จริง

ด้าน นางเกษราภรณ์ กล่าวว่า โครงการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” เป็นการกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการ SMEs เห็นถึงประโยชน์ในการปรับปรุงระบบบัญชีเดียวของกิจการ เน้นการพัฒนาให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงินและบัญชี

โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ด้าน คือ 1. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีการจัดทำ Pre-Finance เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่แหล่งทุน และ Post-Finance เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเดียวให้ถูกต้องตามกฎหมาย

2. กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีจากสถาบันการศึกษาชั้นนำตลอช่วงเวลาในการจัดงานซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ กรุงเทพ ขอนแก่น เขียงใหม่ และสงขลา และสัญจรไปสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ  จำนวน 15 ครั้ง ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สงขลา ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ระยอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น และเชียงใหม่ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 – มกราคม 2562 คาดว่าผุ้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 3,500 คน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

วิทนีย์ ลือรุ่งโรจน์วุฒิ

วิทนีย์ ลือรุ่งโรจน์วุฒิ

http://www.songkhlatoday.com นักเล่าข่าวจากอำเภอหนึ่งในสงขลา ชอบทำข่าวเล็กๆ ตั้งใจสะท้อนความจริงและมุมมองที่แตกต่างจากทุกสนามข่าว