X

อบจ.ศรีสะเกษปล่อยคาราวานเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชน

อบจ.ศรีสะเกษ ปล่อยคาราวานเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจรถนนที่ชำรุด เสียหาย ให้สามารถใช้ในการคมนาคมสัญจรไปมาของประชาชน 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ฝ่ายเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุงส่วนโครงสร้างพื้นฐาน อบจ.ศรีสะเกษ นายวิชิตไตรสรณกุล นายกอบจ.ศรีสะเกษ ได้เป็นประธานปล่อยคาราวานเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายวิเชียร  ถิระเลิศพานิชย์ ,นายอภิศักดิ์ แซ่จึง, นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ รองนายกอบจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายดนัย วัฒนปานี, นายปรีชา ศักดิวงษ์, นายอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว รองปลัดอบจ.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้


นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกอบจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่าเครื่องจักรกลเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งในการบริหาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการนำนโยบายของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ส่งผลในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านเครื่องจักรกล เพื่อออกไปปฏิบัติงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจรถนนที่ชำรุด เสียหาย ให้สามารถใช้ในการคมนาคมสัญจรไปมาของประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมทั้งการนำเครื่องจักรกลออกไปขุดลอก เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน ให้สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคก็ตาม ตลอดทั้ง การนำเครื่องจักรกลออกไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย เป็นต้น และให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลแก่โรงเรียนในสังกัดอบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 โรงเรียน รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล เข้ามายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งนับได้ว่าเป็นภารกิจที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทุกๆ ปีที่ผ่านๆ มาก็สามารถดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


สำหรับในปีงบประมาณ 2561 นี้ ก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้จะมีข้อจำกัด ทั้งในด้านบุคลากร และเครื่องจักรกล กล่าวคือเครื่องจักรกลมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัดศรีสะเกษ แต่ก็เชื่อในศักยภาพของบุคลากรที่ออกปฏิบัติงาน ซึ่งมีความรับผิดชอบและการบริหารจัดการที่ดีในการจัดชุดเครื่องจักรกลแต่ละประเภทออกไปปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อพี่น้องประชาชนและต่อทางราชการ ก็ขอให้เจ้าหน้าที่และพนักงานขับเครื่องจักรกล ที่รับผิดชอบในการนำเครื่องจักรกลออกไปปฏิบัติงานในครั้งนี้ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมา นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 22 อำเภอ ของจังหวัดศรีสะเกษ ผมขอเป็นกำลังใจให้ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายเครื่องจักรกล และ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัดส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง ในการนำเครื่องจักรกลออกไปปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าวโดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบจ.ศรีสะเกษ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

มนูญ มุ่งชู

มนูญ มุ่งชู

- ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ เอกสื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง - อดีตผู้สื่อข่าว เวบไซค์อีสานว๊อยดอทเนต (www.esanvoice.net ) เสียงชุมชน เสียงคนอีสาน ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น จ.สุรินทร์ - อดีตผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประชาธรรม จ.เชียงใหม่ (www. newspnn.com) - อดีตผู้สื่อข่าว สังกัดกองบรรณาธิการข่าว สำนักข่าวเนชั่น ภาคอีสาน จ.ศรีสะเกษ - อดีตบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นสพ.อีสานวอท์ช (Esanwatch) ปัจจุบัน - บรรณาธิการข่าว วารสารข่าว อบจ.ศรีสะเกษ (ที่นี่ศรีสะเกษ) - หัวหน้าโครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดพลังการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา (จ.ศรีสะเกษ) ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) - Tel : 089 8855394 email : [email protected],[email protected] -Fb : manoon moongchoo -Line : esanwatch