สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดึง 89 องค์กร ทำ Big Data “มืออาชีพ” รองรับ Thailand 4.0

สคช. จับมือ 89 องค์กร รัฐ-เอกชน สร้างบุคคลมืออาชีพ ลงสนามจัดเก็บฐานข้อมูล Big Data รองรับการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล ประเทศไทย 4.0

ปิดฉากไปแล้ว สำหรับการประชุมสัมมนา พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการขับเคลื่อนกำลังคนอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ภูมิภาคสุดท้าย ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้ลงนามความร่วมมือกับ 89 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เขตพื้นที่ภาคกลาง ในการขับเคลื่อนกำลังคนเข้าสู่การรับรองมาตรฐานอาชีพจาก สคช. เพื่อสร้างบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ สู่ตลาดแรงงาน ที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ

โดยเฉพาะการจัดเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของเจ้าของธุรกิจ เพราะ Big Data นับเป็นขุมทรัพย์ ที่ภาคธุรกิจสามารถนำไปวิเคราะห์ ส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทย ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ 
ผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพ และบุคคลในสาขาอาชีพเอง จะสามารถใช้ข้อมูลใน Big Data นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตอบโจทย์ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเศรษฐกิจโลก เนื่องจากการใช้กำลังคนที่เป็นมืออาชีพ ผ่านการรับรองจากองค์กรที่เชื่อถือได้ นับเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา จึงนำมาสู่ความร่วมมือกันของทุกหน่วยงานในครั้งนี้

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระบุว่า  ปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยน ทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ศูนย์กลางการค้า การลงทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของบุคคล ที่ต้องปลี่ยนแปลงตามไปด้วย สคช.จึงเล็งเห็นความสำคัญในการปรับปรุงมาตรฐานอาชีพ ให้รองรับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ ที่ปรับตัวตลอดเวลา แม้แต่อุตสาหกรรมบันเทิง และธุรกิจท่องเที่ยวไทย นับเป็นอุตสาหกรรมที่สดใส  ปีนี้ รัฐบาลตั้งเป้ารายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากกว่า 3.4 ล้านล้านบาท

ด้านนายนพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยืนยันว่า สคช.จะยังคงเดินหน้าจัดทำ และพัฒนามาตรฐานอาชีพ คาดว่า ปีหน้า(2563) จะมีผู้เข้ารับการประเมินไม่น้อยกว่า 50,000 คน จากการพูดคุยกับองค์กรรับรองฯ ทั้งภาครัฐ-เอกชน ยืนยันตรงกันว่า ที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับการประเมินในแต่ละปีหลายพันคน และมีทิศทางเพิ่มมากขึ้นในปีหน้า อย่างสาขาโลจิสติกส์คาดว่าจะมีผู้เข้ารับการประเมิน มากกว่า 3,500 คน

ส่วนนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดเผยว่า สคช.ยังเตรียมผลักดันแอปพลิเคชัน ‘ปักหมุดมืออาชีพ’ ที่ไม่ว่าจะเดินทางไปไหน แล้วอยากเจอหรือใช้บริการกับมืออาชีพ ที่ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล เพียงเปิดแอปพลิเคชัน หมุดที่หมายมืออาชีพ จะเด้งขึ้นมาให้เลือกสรรได้ทันที ถือเป็นการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อผลักดันเส้นทางมืออาชีพสู่ตลาดธุรกิจแรงงานมากขึ้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น