X

กฟผ.ลงนามโครงการที่ปรึกษาพลังงาน พร้อมเปิดตัว-ติดฉลากเบอร์ 5 จักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ดวงแรก!

กฟผ. มอบโล่และลงนามความร่วมมือ โครงการที่ปรึกษาพลังงาน และโครงการจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมเปิดตัวและติดฉลากจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ดวงแรก ตั้งเป้าประหยัดค่าใช้จ่ายได้ปีละ 183 ล้านบาท28 สิงหาคม 2562 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือพร้อมมอบโล่โครงการที่ปรึกษาพลังงาน และพิธีลงนามความร่วมมือโครงการจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมเปิดตัวและติดฉลากเบอร์ 5 บนจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นปฐมฤกษ์

โดยมี นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน ผู้บริหาร กฟผ. และหน่วยงานพันธมิตร เข้าร่วมงาน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้พัฒนาการใช้พลังงาน หรือ Energy 4.0 โดยขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จัดทำแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว 5 แผน (พ.ศ.2558-2579) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความมั่นคงด้านพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

สำหรับกรอบแผนอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งถือเป็นการจัดการการใช้พลังงานให้เกิดความยั่งยืน ได้กำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.2558-2579) ที่มีเป้าหมายให้ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ลดลงร้อยละ 30 ในปี 2579 ซึ่งปัจจุบันลดลงไปแล้วร้อยละ 8  ด้านนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. ระบุว่า กฟผ. ได้ดำเนินโครงการที่ปรึกษาพลังงานตั้งแต่ปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เหมาะสมและคุ้มค่า สนับสนุนเป้าหมายการลดการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 0.1-0.3 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศ หรือ 5,872 ล้านหน่วย ในปี 2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรต่าง ๆ สำหรับปี 2562 นี้ กฟผ.ตั้งเป้าหมายประหยัดพลังงานไฟฟ้า จากการดำเนินโครงการฯ จำนวน 6.08 ล้านหน่วย“

กฟผ.ยังดำเนินโครงการจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่จะติดฉลากเบอร์ 5 ในปีนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับยานยนต์ไฟฟ้า ไปสู่มาตรฐานประสิทธิภาพสูง โดยประกาศเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้นำเข้าจักรยานยนต์ไฟฟ้า สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มีเป้าหมายส่งเสริมการติดฉลากจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ปีละ 21,000 คัน คาดว่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ปีละ 183 ล้านบาท โดยจะเริ่มจ่ายฉลากเบอร์ 5 ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ เป็นต้นไป” ผู้ว่าการ กฟผ.กล่าวและเพื่อแสดงความขอบคุณหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการที่ปรึกษาพลังงาน ในปี 2561 และสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้รวมกันกว่า 2 ล้านหน่วยต่อปี กฟผ.จึงจัดพิธีมอบโล่ให้ 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, โรงพยาบาลกรุงเทพ, บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จำกัด, บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด, บริษัท พีพี แพคเกจจิ้ง จำกัด, โรงแรม THE RIVERRIE BY KATATHANI COLLECTION Chiang Rai และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร (ธ.ก.ส.)สำหรับหน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือโครงการที่ปรึกษาพลังงาน ในปี 2562 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.องค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงาน 4 ราย  2.บริษัทผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ที่ดำเนินธุรกิจ Chiller 11 ราย  และ 3.หน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการและมีเครือข่ายในการขยายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 9 ราย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"