X

นายกรัฐมนตรี ชื่นชมผู้ประกอบการไทย เน้นยุทธศาสตร์ ‘พี่จูงมือน้อง เพื่อนจูงมือเพื่อน’

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2562 (Prime Minister’s Export Award 2019) ชื่นชมผู้ประกอบการ เน้นยุทธศาสตร์พี่จูงมือน้อง เพื่อนจูงมือเพื่อน เพื่อเพิ่มผู้ประกอบการ SMEsและ Start up ไทยในตลาดโลก

วันนี้ (26 ส.ค.62) ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2562 (Prime Minister’s Export Award 2019) โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เอกอัครราชทูต  ผู้บริหาร  ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 400 คน


นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการไทย 7 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1.รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) 2.รางวัลสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation) 3.รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) 4.รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) 5.รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม(Best Service Enterprise Award) ประกอบด้วย 3 สาขา คือ สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์ สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาโลจิสติกส์สินค้า 6.รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP) และ 7.รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) ทั้งสิ้น 34 ราย


จากนั้น นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัล และกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภาคการผลิตและบริการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาทักษะผู้ประกอบธุรกิจให้ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขยายการดำเนินธุรกิจ สู่ตลาดต่างประเทศได้ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนภาคการส่งออกไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมที่มีคุณค่าและมูลค่า ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการคุณภาพสูงในอาเซียน โดยคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่โดดเด่น หากการส่งออกและภาคธุรกิจโดยรวมเข้มแข็ง จะช่วยเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รัฐบาลเน้นผลักดันการค้าระหว่างประเทศแบบเชิงรุก สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจและตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สินค้าและบริการของตนเองมีคุณภาพและมีมาตรฐาน สามารถส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ต้องรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสมกับที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ที่เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพการประกอบธุรกิจในวันนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้ว ก็ให้ช่วยเหลือกันและกัน เสมือนเหมือนพี่จูงมือน้อง เพื่อนจูงมือเพื่อน เกื้อกูลกันในระบบ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง

รางวัล PM Award เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2535 โดยกระทรวงพาณิชย์จัดให้มีการพิจารณารางวัล ผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก มีเป้าหมายสนับสนุนให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการ ถือเป็นรางวัลสูงสุดที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้ส่งออก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"