X

สภาฯ ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบฯ 68 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท วาระแรก ตั้ง กมธ.72 คน

กรุงเทพฯ – ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเสียงข้างมาก 311 ต่อ 175 เสียง รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 วาระแรก ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 72 คน เพื่อปรับแก้

วัน 21 มิถุนายน 2567 ภายหลังการอภิปรายกันมา 3 วัน ในที่สุด ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ก็พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ วาระแรก ในชั้นรับหลักการเสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น.

โดยที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 311 เสียง ต่อ 175 เสียง รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2568 ในวาระแรก โดยที่ฝ่ายค้านลงมติไม่รับหลักการ พร้อมเห็นชอบตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาชุดหนึ่ง จำนวน 72 คน เพื่อปรับแก้ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณา ในวาระที่ 2 และ 3 ต่อไป

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรี กล่าวสรุปขอบคุณที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างงบประมาณฯ ฉบับนี้ ตามที่รัฐบาลเสนอ พร้อมยืนยันว่า ภายใต้วงเงินงบประมาณที่มีจำกัด รัฐบาลให้ความสำคัญกับประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศ

การจัดทำงบประมาณครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตเต็มศักยภาพ สร้างรายได้ให้ประชาชนและประเทศ ผ่านนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา และวิสัยทัศน์ Ignite Thailand มาเป็นแนวทางการบริหารงบประมาณ รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีทุกคน รวมทั้งสนับสนุนเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

นายภูมิธรรม ยังระบุด้วยว่า รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่าง ๆ ยกเว้นวาทกรรมและคำพูดด้อยค่า ที่ปรากฏเป็นช่วง ๆ

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ยังรับทราบพระบรมราชโองการ ปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน และจะมีการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม-30 ตุลาคม 2567

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"