X

ยืดเก้าอี้นายกฯ ศาล รธน.นัดถกคดีถอด ‘เศรษฐา’ 10 ก.ค.

กรุงเทพฯ – ต่อท่อลมหายใจ ‘เศรษฐา’ ด่านแรก ศาลรัฐธรรมนูญสั่งผู้เกี่ยวข้อง จัดทำความเห็น-ส่งหลักฐานเพิ่ม ภายใน 15 วัน คดี 40 สว.ยื่นถอดถอน นายกรัฐมนตรี ปมตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรี นัดพิจารณาอีกครั้ง 10 ก.ค.67

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องกรณี สมาชิกวุฒิสภา (สว.) 40 คน ยื่นให้ศาลวินิจฉัยถอดถอน นายเศรษฐา ทวีสิน ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี กรณีแต่งตั้ง นายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้ว เห็นว่า ‘เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็น และจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐาน ตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดนัดพิจารณาต่อไป วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นี้

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่ ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า  ความเป็นรัฐมนตรีของ นายเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5) หรือไม่

กรณีนายเศรษฐา ทวีสิน (ผู้ถูกร้องที่ 1) นำความกราบบังคมทูลฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน (ผู้ถูกร้องที่ 2) เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา 6 เดือน ในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล เป็นบุคคลที่กระทำการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริต และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้คู่กรณี (40 สว.) ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายในวันที่ 17 มิ.ย.67 พร้อมให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ และกำหนดนัดพิจารณาอีกครั้งในวันนี้ (18 มิ.ย.)

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"
uly 22, 2024 10:16 pm (UTC:7) -->